Program

Program våren 2017

 

Torsdag 19 januari

Beckomberga förr och nu

Föredrag med bildvisning av Inger Larsson om Beckomberga förr och nu. Beckomberga är till stor del en park med gräsmattor och lövträd. Kring det gamla sjukhusområdet ligger moderna flerfamiljshus och skolor, såsom Raoul Wallenbergs skola och Beckomberga skola.

 

Under medeltiden bestod Beckomberga by av de tre gårdarna Södergården, Mellangården och Norrgården. 1885 började Beckomberga båtsmanstorp att avvecklas och 1898 köptes gårdarna av tobaksfabrikören Knut Ljunglöf, som lät riva de gamla gårdarna och uppföra nya hus. 1927 köpte Stockholms stad upp de båda gårdarna Beckomberga gård och Råcksta gård av Robert Ljunglöf och införlivade det med staden. Beckomberga sjukhus uppfördes år 1929-1935. Arkitekt var Carl Westman. Det var ett för sin tid mycket påkostat sjukhusbygge, som blev ett av Europas största mentalsjukhus. Under 1980-talet påbörjades nedläggningen av sjukhuset. Hela sjukhusområdet står nu inför en genomgripande förändring. Här kommer omkring 1000 bostäder att skapas både i de gamla sjukhusbyggnaderna och i nya bostadshus.

 

Klockan 19.00

Beckombergaskolan, Styresman Sanders väg 14, Beckomberga, Bromma

Buss 117 från Brommaplan mot Spånga station (eller omvänt), gå av hållplats Bromma sjukhusgrindar och gå 350 m

 

 

Tisdag 24 januari

Öppet hus i Åkeshovs slott

I våra samlingar finns gamla och nya texter och litteratur, stadsdelsvis ordnade album med foton från gamla och nya tider, diabilder, kartor och DVD. Olika årgångar av Brommaboken finns att köpa, de äldre årgångarna kostar 20 till 70 kronor styck. Om du har material eller upplysningar om Bromma, t.ex. gamla foton, gamla telefonkataloger vill vi gärna se på dem. Kontakta oss om du känner till tavlor eller annan konst med brommamotiv. Vi är också intresserade av att få del av video- och smalfilmer, som berör Bromma och dess utveckling.

 

Klockan 14.00-16.00 (endast dagtid)

Åkeshofs slott, Föreningslokalen på 3:e våningen

T-bana Åkeshov

 

 

Onsdag 15 februari

I en grosshandlares spår

Lars Montén och Firma Lars Montén i Alvik 1862-1928

 

Riccard Montén, fil.kand. och medieforskare, en släkting till grosshandlaren Lars Montén (1785-1872), berättar och visar bilder om sin släkting. Under åren 1862-1928, under 66 års tid, drevs Firma Lars Monténs fabriker i Alvik. Riccard Montén berättar om Lars Monténs bakgrund och verksamhet. Han var grosshandlare, såpfabrikör, stearinljusfabrikör och kommunalpolitiker. Han var också entusiastisk filantrop inom utbildning, kyrkan och nykterhetsrörelsen. Riccard Montén kommer även att berätta om köpet av Alviks säteri med Ahlvikens gård, som han rustade upp och om stearinljustillverkningen vid Clara Tekniska Fabriker.

 

Riccard Montén berättar också om vad som hände efter det att arvingarna tog över verksamheten 1872. Åren 1887-1889 byggdes det Monténska huset på Sankt Paulsgatan 29 vid Mariatorget. 1929 köpte Barnängens Tekniska Fabrik (nuvarande KemaNobel AB) Monténska fabriken. Ett tunnbinderi byggdes 1881, tunnbinderiet byggdes om till Shantungskolan 1963 och 1978 revs huset.

 

Klockan 19.00

Abrahamsbergskyrkan, övre ingången Bävervägen 45, Abrahamsberg

T-bana Abrahamsberg

 

 

Måndag 6 mars

Årsmöte med föredrag

Sedvanliga årsmötesförhandlingar inleder mötet. Kaffe serveras därefter.

 

Tom Alandh, journalist och dokumentärfilmare på SVT berättar om sina filmer och böcker. Han har sedan 1971 arbetat som reporter och producent på SVT Kanal 1. Under de senaste 25 åren har han producerat nära 100 dokumentärfilmer. Han har fått flera utmärkelser och 1987 tilldelades han stora journalistpriset. På Kristallengalan 2011 mottog han hederspriset. Han var sommarpratare i radioprogrammet Sommar i P1 på Sveriges Radio P1 i juni 2015. Tom Alandh tilldelades Lidmanpriset 2016 av Bild och Ord Akademin (BOA). Enligt initiativtagaren Sven Lidman ska priset belöna ”god information i ord och bild i olika medier”. Juryns motivering lyder: ”Tom Alandh besjälar priset och annan pristagare är svår att finna. Han är helt enkelt en enastående berättare och fyller sina filmer med humanitet, medmänsklighet och varm humor.”

 

Klockan 19.00

Ängbykyrkan, Kyrkbacken 9, Blackeberg

T-bana Islandstorget

 

 

Tisdag 14 mars

Öppet hus i Åkeshovs slott

I våra samlingar finns gamla och nya texter och litteratur, stadsdelsvis ordnade album med foton från gamla och nya tider, diabilder, kartor och DVD. Olika årgångar av Brommaboken finns att köpa, de äldre årgångarna kostar 20 till 70 kronor styck. Om du har material eller upplysningar om Bromma, t.ex. gamla foton, gamla telefonkataloger vill vi gärna se på dem. Kontakta oss om du känner till tavlor eller annan konst med brommamotiv. Vi är också intresserade av att få del av video- och smalfilmer, som berör Bromma och dess utveckling.

 

Klockan 14.00-16.00 samt 18.30-20.00

Åkeshofs slott, Föreningslokalen på 3:e våningen

T-bana Åkeshov

 

 

Tisdag 25 april

Vandring i gamla Mariehäll

Vår guide är Olle Finnman, Mariehällshistoriker och pensionerad ingenjör, som bott i Mariehäll sedan 1969 och varit aktiv i olika boendeföreningar i stadsdelen.

 

Vandringen kommer att gå genom villaområdet och delar av det gamla municipalsamhället söder om Bällstavägen. Gatunätet är oregelbundet och följer i stor utsträckning terrängen. Bebyggelsen är en blandning av sekelskiftesvillor, småhus och mindre flerfamiljshus. Träkåkarna och hyreskasernerna, som var typiska för fattigkransen runt Stockholm med områden som t.ex. Hagalund, har till största delen försvunnit, men har karaktären av lite brokig bebyggelse, men stora kvarter finns kvar. Vi får veta lite om stadsdelens historia med förändringen och generationsskiftet, som påbörjades under 1980-talet.

 

Klockan 18.30- cirka 20.00

Samling på Mariehällstorget nära busshållplatsen Mariehällskyrkan

Buss 112 från Alvik eller buss 113 från Islandstorget

 

 

Tisdag 9 maj

Öppet hus i Åkeshovs slott

I våra samlingar finns gamla och nya texter och litteratur, stadsdelsvis ordnade album med foton från gamla och nya tider, diabilder, kartor och DVD. Olika årgångar av Brommaboken finns att köpa, de äldre årgångarna kostar 20 till 70 kronor styck. Om du har material eller upplysningar om Bromma, t.ex. gamla foton, gamla telefonkataloger vill vi gärna se på dem. Kontakta oss om du känner till tavlor eller annan konst med brommamotiv. Vi är också intresserade av att få del av video- och smalfilmer, som berör Bromma och dess utveckling.

 

Klockan 14.00-16.00 samt 18.30-20.00

Åkeshofs slott, Föreningslokalen på 3:e våningen

T-bana Åkeshov

 

 

Söndag 14 maj

Vårutflykt till Eskilstuna och Stora Sundby slott

Vi besöker Rademachersmedjorna i Eskilstuna, där vi får en guidad visning av levande hantverk i en kulturhistorisk miljö av en guide från Eskilstuna stadsmuseum. De första smedjorna i området stod färdiga 1659 och utgjorde en del av kung Karl X Gustavs stads järnmanufaktur. Reinhold Rademacher, som drev en järnmanufaktur i Livland, lockades hit av kungen för att utveckla det svenska smidet. År 1906 öppnade Eskilstunas första museum i en av smedjorna.

 

Anmäl dig till lunchen, se nedan, på restaurang Jernberghska krogen, som ligger i en charmig smedja från 1600-talet, med tre små kammare. I ”bussmenyn” för 169:- kr per person, som betalas på plats, ingår menyn, hembakat bröd, mineralvatten/öl, kaffe och kaka. Minst 50 personer måste anmäla sig, annars gäller egen matsäck! Jernberghska har normalt stängt söndagar.

 

Efter lunchen besöker vi Fors kyrka, som ligger i Eskilstuna vid Eskilstunaåns västra strand. Kyrkan uppfördes under mitten av 1000-talet på initiativ av munken Sankt Eskil, Södermanlands skyddshelgon. Kyrkan fick sitt nuvarande utseende under 1600-talet.

 

Vi besöker därefter Stora Sundby slott, som ligger vid Hjälmaresund vid Östra Hjälmaren nära Alberga omkring 30 km väster om Eskilstuna. Godset Stora Sundby är idag ett levande slott på en levande gård och vi får en visning av slottet av Mauritz Klingspor, son till nuvarande ägaren Johan Klingspor. OBS! I slottet finns väldigt många trappor, det är ej handikappanpassat!

 

Anmälan till lunchen: Anmälan senast 7 april till Monika Bystedt, tel. 08-580 303 08 eller monika.bystedt@optiken.se.

 

Anmälan till utflykten: Avgiften 350:- kronor per person för medlem, resp. 450:- kronor per person för icke medlem, insätts på föreningens plusgiro 52981-8, senast 21 april. Antal deltagare begränsat. Betalningsdatum avgör turordningen.

 

Klockan 09.00 - cirka 18.00

Samling klockan 09.00 vid Brommaplan utanför Scandic Hotel Bromma

T-bana Brommaplan

 

 

Söndag 27 augusti

Åkeshovsdagen

Bromma Hembygdsförening och Bromma Västerleds Trädgårdssällskap anordnar vandringar, visningar, marknad och försäljning. Föreningslokalen högst upp i slottet är öppen för besökare. Försäljning av böcker, litografier samt fotovideo. Äldre årgångar av årsböcker reas billigt. Videobildvisning av "En bildlig resa genom Bromma" visas hela dagen.

 

11.00 Visning av fornlämningar i närheten av Åkeshofs slott under ledning av arkeolog Nils Ringstedt. Samling vid T-banan. Tid ca 1 tim.

12.00 och 14.00 Åkeshof- en 2000 årig historia. Vandring i slottsparken under ledning av kulturgeograf Bengt Windelhed. Samling vid slottstrappan. Tid ca 1 tim.

 

Trädgårdsmarknad utanför slottet under hela dagen. Slottslunch eller enklare förtäring anordnas av slottet.

 

Klockan 11.00 -16.00

Åkeshofs slott

T-bana Åkeshov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem

Bli medlem i Bromma hembygdsförening genom att betala in årsavgiften till bankgirokonto

nummer 5725-1126. För individuellt medlemskap är årsavgiften 150 kronor. För familjemedlemskap, två personer som bor på samma adress, är årsavgiften 200 kronor.

 

Medlemskap, som löper per kalenderår, innefattar ett vårprogram, som skickas ut i januari och ett höstprogram, som skickas ut i augusti. Dessutom får man ett exemplar av årets Brommabok, som brukar distribueras i maj.

 

Brommaboken

Brommaboken, som är föreningens årsbok, har kommit ut varje år sedan 1930. Det är en unik informationskälla för den som vill lära sig mer om Bromma. Många årgångar finns på biblioteken i Bromma, men äldre årgångar finns också till salu (för 70:-/årgång) hos föreningen. En index-förteckning över årsböckernas innehåll 1930-1999 finns här.

Böcker om Bromma

 

Information om böcker om Bromma som säljs av föreningen finns här.

Litografier

Till försäljning finns 12 originallitografier i färg av Brommakonstnären Gunnar Stålbrand. Litografierna föreställer "smultronställen" i Bromma. Mer information finns här.

Frågor

Några frågor? Kontakta Nicolai Johannsen på telefon 070-666 27 08 eller via e-post: info@brommahembygd.se