Böcker


Böcker om Bromma


Hos Bromma hembygdsförening finns flera böcker om Bromma och dess historia att köpa till förmånliga priser. Försäljning sker i samband med möten och öppet hus i föreningens lokaler i Åkeshovs slott.

Norra Änbys gatunamn

Foto: Nils Ringstedt (CC 0)

Bromma före historien

Foto: okänd (CC 0)Torpen i Bromma

Foto: okänd (CC O)

Brommas skyltade kulturminnen

Foto: Nils Ringstedt (CC O)


Byar, gårdar och säteri i Bromma

Foto: Nils Ringstedt (CC O)

Livet i Bromma

Foto: Nils Ringstedt (CC O)

Norra Ängbys gatunamn

Författare: Nils Ringstedt


Gatunamnen i Norra Ängby har på olika sätt anknytning till vikingatiden. Boken ger ingående beskrivningar om bakgrunden till namnen på samtliga gator och platser i Norra Ängby samt förklaringar till många av kvartersnamnen med forntida anknytning.


Boken säljs direkt av föreningen för 150 sek men kan också köpas på nätet via Ad Libris och Bokia av Instant book

Bromma före historien

Författare: Nils Ringstedt med bidrag av Åke Hyenstrand och Jan Svanberg


En översikt av Brommas förhistoria från stenålder till och med vikingatid med en fornminnesförteckning i slutet där lämningarnas lägen är utmärkta på de olika stadsdelskartorna i Bromma.


Pris hos hembygdsföreningen: 200 sek


Torpen i Bromma. Historik. Lägen och lämningar

Författare: Nils Ringstedt


Boken innehåller en beskrivning av torpens historia. 103 av Brommas torp tas upp i boken med beskrivning och placering på karta. På en del av husen finns även fotografier.


Pris: 100 sek


Brommas skyltade kulturlämningar – en kulturhistorisk vägvisare

Författare: Nils Ringstedt med bidrag av Bengt Windelhed


Boken beskriver de 30 skyltade kulturobjekt i Bromma. Hembygdsföreningen har tillsammans med Stockholms Stadsmuseum varit med och satt upp och bekostat cirka hälften av skyltarna.


Pris: 150 sek.

Pris för hembygdsföreningens medlemmar: 50 sek vid möten och öppna hus för .


Byar, gårdar och säterier i Bromma

Författare: Nils Ringstedt


Bromma Hembygdsförenings skrift nr 5,  berättar om Brommas bebyggelsehistoria från forntid till nutid med illustrationer ur främst Bromma Hembygdsförenings bildarkiv.


Pris: 100 kronor för medlemmar och 200 för icke medlemmar.

Livet i Bromma: Bromma sockenstämmoprotokoll 1681-1799

Redigerad av Eivor Lundén


Bromma sockenstämmoprotokoll 1681-1799, Bromma Hembygdsförenings skrift nr 1, redogör för beslut fattade på sockenstämmor under den angivna tiden.


Pris:50 kronor.

Samtliga böcker har föregåtts av noggranna fältarbeten. Alla fornlämningar och torplägen i Bromma har inventerats vilket lett till att flera tidigare okända fornlämningar har påträffats.

Bli medlem

Bli medlem i Bromma hembygdsförening genom att betala in årsavgiften till bankgirokonto

nummer 5725-1126. För individuellt medlemskap är årsavgiften 150 kronor. För familjemedlemskap, två personer som bor på samma adress, är årsavgiften 200 kronor.


Medlemskap, som löper per kalenderår, innefattar ett vårprogram, som skickas ut i januari och ett höstprogram, som skickas ut i augusti. Dessutom får man ett exemplar av årets Brommabok, som brukar distribueras i maj.


Brommaboken

Brommaboken, som är föreningens årsbok, har kommit ut varje år sedan 1930. Det är en unik informationskälla för den som vill lära sig mer om Bromma.  Många årgångar finns på biblioteken i Bromma, men äldre årgångar finns också till salu (för 70:-/årgång) hos föreningen. En index-förteckning över årsböckernas innehåll 1930-1999 finns här.

Böcker om Bromma


Information om böcker om Bromma som säljs av föreningen finns här.

Litografier

Till försäljning finns 12 originallitografier i färg av Brommakonstnären Gunnar Stålbrand. Litografierna föreställer "smultronställen" i Bromma. Mer information finns här.

Frågor

Några frågor? Kontakta

Kent Edlund telefon 070-565 75 59 eller

e-post info@brommahembygd.se