Planärenden

Planärenden


Bromma Hembygdsförenings deltar i planeringen av det framtida Bromma genom att granska och lämna synpunkter på planerade byggnationer. Nedan finns några av föreningens skrivelser till Stadsbyggnadskontoret.


Information om alla pågående byggplaneärenden med tidplan, tillhörande handlingar och uppgifter om handläggare för Bromma finns här.Synpunkter på förslag till detaljplan för del av Geografiboken 1 m.fl. i stadsdelen Abrahamsberg, S-Dp 2018-18571


Synpunkter på förslag till detaljplan för Åkeshov 1:1 i stadsdelen Riksby, S-Dp 2017-17449


Synpunkter på förslag till detaljplan för del av Riksby 1:3 m.fl. (Bällsta IP) i stadsdelen Bällsta, S-Dp 2017-06421


Synpunkter på förslag till detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1 m.fl. vid Spångavägen/Sedumbacken i stadsdelarna Riksby och Norra Ängby, S-Dp 2017-15385


Synpunkter på förslag till detaljplan för Gjutmästaren 6 i stadsdelen Ulvsunda Industriområde, S-Dp 2018-06893


Synpunkter på förslag till detaljplan för Åkeshov 1:1 i stadsdelen Nockeby i Stockholm, Dp 2016-07042 


Synpunkter på förslag till detaljplan för del av Blackeberg 3:1 m.fl. områden vid Blackebergsvägen/Blackebergsbacken i stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby, S-Dp 2016-15112


Synpunkter på program för östra Alvik i stadsdelen Alvik och Traneberg, S-Dp 2013-06024


Synpunkter på Översiktsplan för Stockholm 2015-10143


Synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Ordenskapitlet 10 m fl

i stadsdelen Nockebyhov, S-Dp 2015-07342


Synpunkter på detaljplan för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 m m, S-Dp 2014-17690


Synpunkter på förslag till detaljplan för Nya Islandstorget, Blackeberg 3:1

m. fl. i Stadsdelen Blackeberg, SDp 2014-00063 (2015)


Synpunkter på utställd detaljplan för Nya Islandstorget, Blackeberg 3:1

m. fl. i Stadsdelen Blackeberg, S-Dp 2014-00063 (2016)


Synpunkter på program för centrala Bromma, S-Dp 2010-20840


PM om fornminnen i planen för centrala Bromma


Synpunkter på förslag till detaljplan för del av Nockebyhov 2:22

vid Tyska Bottens väg, S-Dp 2014-19532


Synpunkter på mark- och sjökabelförläggning mellan Beckomberga och

BredängUnderlag för bygglov år 1926, Bromma, stadsägan Beckomberga 7

(Objektsid: SE/SSA/Bromma/BN188:1926)

Publicerat av Stockholms Stadsarkiv (CC BY-SA)

Bli medlem

Bli medlem i Bromma hembygdsförening genom att betala in årsavgiften till bankgirokonto

nummer 5725-1126 eller Swish 123 474 99 25. För individuellt medlemskap är årsavgiften 150 kronor. För familjemedlemskap, två personer som bor på samma adress, är årsavgiften 200 kronor.


Medlemskap, som löper per kalenderår, innefattar ett vårprogram, som skickas ut i januari och ett höstprogram, som skickas ut i augusti. Dessutom får man ett exemplar av årets Brommabok, som brukar distribueras i maj.


Brommaboken

Brommaboken, som är föreningens årsbok, har kommit ut varje år sedan 1930. Det är en unik informationskälla för den som vill lära sig mer om Bromma.  Många årgångar finns på biblioteken i Bromma, men äldre årgångar finns också till salu hos föreningen. En index-förteckning över årsböckernas innehåll 1930-1999 finns här.

Böcker om Bromma


Information om böcker om Bromma som säljs av föreningen finns här.

Litografier

Till försäljning finns 12 originallitografier i färg av Brommakonstnären Gunnar Stålbrand. Litografierna föreställer "smultronställen" i Bromma. Mer information finns här.

Frågor

Några frågor? Kontakta

Kent Edlund telefon 070-565 75 59 eller

e-post info@brommahembygd.se