Fornlämningar

Information om katalog över Brommas fornlämningar


Översikten bygger på olika uppgifter, främst Fornminnesregistret, samt intryck från egna besök vid de flesta fornminnena i Bromma. Fornminnet nämns med RAÄ (Riksantikvarieämbetet) plus registernummer. Vidare anges vad slags fornminne det rör sig om samt ungefär var lämningen finns. Där det är möjligt, anger jag gata/gator i närheten.


Fornminnena fördelade på Brommas olika stadsdelar finns här.


För att se förteckningen i nummerordning klicka här.


Beskrivningen av varje fornminne är kortfattad. Många fornminnen, som nämns i registret, är undersökta och borttagna. Om en eller flera gravar utgrävts, anges detta i katalogen. Några fornminnen har jag inte återfunnit i terrängen. Fornminnena i Bromma är i Fornminnesregistret utmärkta på ekonomiska kartbladen 10 I 5 e, 10 I 6 d, 10 I 6 e.


Fornminnesregistret är nu digitaliserat . Det har påverkat nummersättning av fornlämningar. Brommas fornminnen sträcker sig enligt den äldre nummerserien t o m RAÄ 163. I och med digitaliseringen av det analoga registret har ändringar gjorts för hur fornlämningar nummersätts. Bromma socken har inkorporerats i Stockholms stad. Det innebär, att sockenbegreppet har ”suddats ut”. De fornlämningar, som under de senaste åren upptäckts i Bromma av författaren och nummersatts, har nummer från 222. De är alltså RAÄ 222, 224, 225 och 226. I följande katalog är samtliga i dagsläget (februari 2006) kända fornminnen upptagna.


Nils Ringstedt


Bildristning som tros föreställa Oden och Tor (RAÄ Bromma 29:1). Figurerna används även som logotyp för Bromma hembygdsförening, se nedan. Foto: Jssfrk (CC 0)

Bromma hembygdsförenings logotyp

Bli medlem

Bli medlem i Bromma hembygdsförening genom att betala in årsavgiften till bankgirokonto

nummer 5725-1126 eller Swish 123 474 99 25. För individuellt medlemskap är årsavgiften 150 kronor. För familjemedlemskap, två personer som bor på samma adress, är årsavgiften 200 kronor.


Medlemskap, som löper per kalenderår, innefattar ett vårprogram, som skickas ut i januari och ett höstprogram, som skickas ut i augusti. Dessutom får man ett exemplar av årets Brommabok, som brukar distribueras i maj.


Brommaboken

Brommaboken, som är föreningens årsbok, har kommit ut varje år sedan 1930. Det är en unik informationskälla för den som vill lära sig mer om Bromma.  Många årgångar finns på biblioteken i Bromma, men äldre årgångar finns också till salu hos föreningen. En index-förteckning över årsböckernas innehåll 1930-1999 finns här.

Böcker om Bromma


Information om böcker om Bromma som säljs av föreningen finns här.

Litografier

Till försäljning finns 12 originallitografier i färg av Brommakonstnären Gunnar Stålbrand. Litografierna föreställer "smultronställen" i Bromma. Mer information finns här.

Frågor

Några frågor? Kontakta

Kent Edlund telefon 070-565 75 59 eller

e-post info@brommahembygd.se