Anmälningar fornlämningar

Anmälan om fornlämningar


Nedan listas föreningens anmälningar om fornlämningar skickade till Länsstyrelsen.


Nya upptäckter görs hela tiden, listan kommer att fyllas på allteftersom. 


Husgrund Nytorpet