Årsmöte 2020

Årsmötet 2020


Styrelsen har beslutat att skjuta upp årsmötet till en tidpunkt då corona-virusläget medger det.


Flera nyckelpersoner avser nu att lämna styrelsen och med anledning därav måste vi se till att ha en fungerande styrelse även i fortsättningen. Vi har därför valt att tillsätta en interimsstyrelse med utgångspunkt från det förslag, som valberedningen har tagit fram för att förelägga årsmötet.


Styrelsen kommer därför att ha följande sammansättning fram till den tidpunkt då ett årsmöte kan hållas:


Ordförande:

Inger Larsson


Ordinarie ledamöter:

Kent Edlund
Ulla-Britt Stegenberg
Petra Söderholm
Håkan Thulin
Arne Wennberg
Hans Wolf


Suppleanter:

Barbro Bergman
Kerstin Cunelius
Johan Iverus
Christian Reimers
Nils Ringstedt


Revisor:

Göran Rahlén


Revisorsupplelant:

Lars Lundehed


Valberedning:

Tore Broström
Sven RygartStyrelsen har inte beslutat om när årsmötet skall hållas. Det kan inte avgöras för närvarande. Så snart detta kan bestämmas, kommer det att meddelas på vår hemsida och på Facebook.

 

 

Bromma hembygdsförenings ordförandeklubba

Fotograf: Arne Wennberg (CC BY)

Bli medlem

Bli medlem i Bromma hembygdsförening genom att betala in årsavgiften till bankgirokonto

nummer 5725-1126. För individuellt medlemskap är årsavgiften 150 kronor. För familjemedlemskap, två personer som bor på samma adress, är årsavgiften 200 kronor.


Medlemskap, som löper per kalenderår, innefattar ett vårprogram, som skickas ut i januari och ett höstprogram, som skickas ut i augusti. Dessutom får man ett exemplar av årets Brommabok, som brukar distribueras i maj.


Brommaboken

Brommaboken, som är föreningens årsbok, har kommit ut varje år sedan 1930. Det är en unik informationskälla för den som vill lära sig mer om Bromma.  Många årgångar finns på biblioteken i Bromma, men äldre årgångar finns också till salu hos föreningen. En index-förteckning över årsböckernas innehåll 1930-1999 finns här.

Böcker om Bromma


Information om böcker om Bromma som säljs av föreningen finns här.

Litografier

Till försäljning finns 12 originallitografier i färg av Brommakonstnären Gunnar Stålbrand. Litografierna föreställer "smultronställen" i Bromma. Mer information finns här.

Frågor

Några frågor? Kontakta

Kent Edlund telefon 070-565 75 59 eller

e-post info@brommahembygd.se