Årsboksregister 2000-talet

Förteckning över årsböckernas innehåll


Denna förteckning över 2000-talets årsböcker är uppdelad per Brommabok med en kort sammanfattning av artikelns innehåll. Dessutom anges sökord för varje artikel för att lättare kunna hittas med hjälp av sökrutan nedan. 


AA. Styrelsens verksamhetsberättelse och sammansättning förekommer i slutet av varje årsbok.
Sökord: Bromma hembygdsförening, Styrelse, Verksamhet

BROMMABOKEN 2000 (årg 71)

1. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1999. (BHÅ 71 (2000) sid. 5-11)
Om 12-ans nya vagnar, nedläggning av postlokaler och om försäljning av Ulvsunda slott.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


2. Jäderberg, Eva: Lilian Håkanson. (BHÅ 71 (2000) sid. 13-14)
Årets Brommaprofil, organist och musikalisk motor i Västerledskyrkan.
Sökord: Biografier, Håkansson, Lilian


3. Gezelius, Rolf: Dubbeljubileum BHF-BHÅ. (BHÅ 71 (2000) sid. 17-19)
Kort historik från bildandet av BHF 11 januari 1924. Föreningen fyller 75 år och boken 70 under 1999.
Sökord: Bromma hembygdsförening, årsbok


4. Brohn, Åke: Alvik, Brommas finrum. Alviks utveckling fram till år 2000. (BHÅ 71 (2000) sid. 21-44)
Beskriver utvecklingen i Alvik från slutet av 1800-talet till 2000 med idéer om hur framtiden skulle kunna se ut.
Sökord: Alvik, Särskilda platser


5. Kron, Ewa: En trädgårdsstad planeras. Äppelviken och villabebyggelsen 1907-1927. (BHÅ 71 (2000) sid. 45-67)
Om villatyper och byggnation vid uppbyggnaden av stadsdelen.
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


6. Jaric, Margareta: Elfvinggården. Kollektivhus - en idé i tiden. (BHÅ 71 (2000) sid. 69-77)
Om systrarna Elfving och deras ide om ett kvinnligt kollektivhus.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Alvik, Elfving, Gunborg, Ingeborg


7. Svane, Sigfrid: Brommaområdets postexpeditioner. Ett försök till postal historisk dokumentation. (BHÅ 71 (2000) sid. 79-83)
Sökord: Ekonomi, näringsväsen


8. Törnros, Barbro: De röda husen vid Ängbybadet. (BHÅ 71 (2000) sid. 85-90)
Om Kvinnliga Kontoristföreningen och dess hus samt om de små sommarstugorna i sluttningen mot Ängbybadet.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


9. Ringstedt, Nils: skålgropsblock vid Orrspelsvägen. (BHÅ 71 (2000) sid. 91-94)
Tolkar begreppet skålgrop.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


10. Engström, Guje: En svart tråd att följa bakåt i historien. (BHÅ 71 (2000) sid. 95-96)
Kåseri om sybehörsaffären i Ulvsunda.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Ulvsunda


11. Hagberg, Knut: Kinesiskt i Bromma. (BHÅ 71 (2000) sid. 97-98)
Klipp från Svenska Dagbladet om Bromma Hembygdsförenings Årsskrift 1970.
Sökord: Bromma hembygdsförening, årsbok


12. Teorell Henriksson, Anne: Beckomberga - landet som icke är. (BHÅ 71 (2000) sid. 99-100)
Kommentarer till boken Beckombergalandet av Anders K. Johansson.
Sökord: Litteratur, Beckomberga


13. Jacobson, Olle: Något om Brommakonstnären Ingrid Jövinger. (BHÅ 71 (2000) sid. 101-102)
Konstnärinnan har gjort en målning av Västerledskyrkan (i BHFs arkiv) och en al-secco-målning i dess vapenhus.
Sökord: Konst, musik, teater, film, Jövinger, Ingrid


14. Jäderberg, Eva: Från park- och naturvårdsgruppen. (BHÅ 71 (2000) sid. 103-105)
Om kalhygge i Smedslätten och skyddsvärda träd.
Sökord: Biologi, Smedslätten


15. Gezelius, Rolf: Odla nässlor hela sommaren och hösten. (BHÅ 71 (2000) sid. 107)
Tips till trädgårdsägaren.
Sökord: Biologi


16. Årets stipendiat. Catarina Backevik (BHÅ 71 (2000) sid. 108)
Stipendiearbetet beskriver livet i Blackeberg och Ängby runt förra sekelskiftet.
Sökord: Bromma hembygdsförening, årsbok, Blackeberg, Backevik, Catarina


17. Gezelius, Rolf: Holger Wichman har gått bort. (BHÅ 71 (2000) sid, 109)
Minnesord över en flitig medarbetare i årsboken.
Sökord: Biografier, Wichman, Holger


18. Wingborg, Olle: Bromma Hembygdsförenings Årsskrift 1930-1999.
En förteckning över dess innehåll under 70 år (BHÅ 71 (2000) sid. 121-175)
Sökord: årsbok, register, innehåll


BROMMABOKEN 2001 (årg 72)

19. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2000. (BHÅ 72 (2001) sid. 5-13)
Om Gluggutredningen, snabbspårvägens start och om beslut om hundstallet.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


20. Jäderberg, Eva: Titti Winbladh. (BHÅ 72 (2001) sid. 15-17)
Årets Brommaprofil, en konstnär som har konstverkstad i "Alvikstorpet"
Sökord: Biografier, Winbladh, Titti


21. Une, Mark: Brommas utveckling 1900-1925. (BHÅ 72 (2001) sid. 19-39)
Beskrivning av Bromma före 1900-talet och vad som skedde under de första 25 åren av 1900-talet.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


22. Koch, Auli och Koch, Uwe: Trädgårdar i Bromma. (BHÅ 72 (2001) sid. 41-56)
I text och bild visas exempel på fina trädgårdar av landskapsarkitekterna och trädgårdsmästarna.
Sökord: Biologi


23. Kron, Ewa: Äppelviken och Alvik planeras 1907-1927. Del 2. Bostadspolitik, samhällsfunktioner och flerfamiljsbebyggelsen. (BHÅ 72 (2001) sid. 59-73)
Om centrumbildning och andra offentliga anläggningar.
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


24. Ringstedt, Nils: Sentida ristningar i Bromma. (BHÅ 72 (2001) sid. 75-78)
Om hembygdföreningens logotyp och andra ristningar.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


25. Ringstedt, Nils: Kastal och befästningsvall nära Akeshovs slott? (BHÅ 72 (2001) sid. 81-84)
Funderingar kring kastalen och befästningsvallens ursprung.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Åkeshov


26. Törnros, Barbro: Frimurarebarnhuset, Blackeberg. En barnhuspojke berättar. (BHÅ 72 (2001) sid. 85-91)
Minnesbilder från tidigt 30-tal med fotografier av Stig Törnros.
Sökord: Blackeberg, Särskilda platser


27. Törnros, Barbro: Josephinahemmet i Bromma. (BHÅ 72 (2001) sid. 93-100)
I Blackeberg finns detta ursprungliga frimurarhem för herrar som sedan 1985 tillhör katolska församlingen i Stockholm
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Blackeberg


28. Lunden, Eivor: Om Bromma Prästgård åren 1681 - 1800, ur sockenstämmoprotokollen. (BHÅ 72 (2001) sid. 101-109)
Sockenstämmoprotokollen har studerats av en studiecirkel inom BHF och en sammanfattning av innehållet i protokollen ges här. En bok om protokollen har givits ut av Eivor Lunden.
Sökord: Religion, kyrkor, Bromma Kyrka


29. Matz, Edvard: Ack vår Allehydda! Dagboksblad av en Brommafru, Brita Matz, på 20- och 30-talen. (BHÅ 72 (2001) sid. 111-120)
Minnesanteckningar från Kungsholms villastad, Ulvsunda och Lillsjönäs samt koloniområdena Iris och Linnea.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Ulvsunda


30. Gezelius, Rolf: Vägbygget Stockholm - Drottningholm 1787. (BHÅ 72 (2001) sid. 121-123)
En berättelse skriven 1787 om kostnader, antal arbetare och mängd bortschaktad jord vid vägbyggen.
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


31. Jacobson, Olle: En utsiktsrotunda fyller 75 år. (BHÅ 72 (2001) sid. 125-126)
Om bakgrunden till rotundan vid Solvik.
Sökord: Smedslätten, Särskilda platser


32. Jäderberg, Eva: Cafe Hemgården i Mariehäll (BHÅ 72 (2001) sid. 127-128)
I ett hus från 1850-talet, med café sedan sekelskiftet 1900, är detta en idyll med goda smörgåsar.
Sökord: Mariehäll, Särskilda platser


33. Jäderberg, Eva: Från park- och naturvårdsgruppen. (BHÅ 72 (2001) sid. 131-132)
Om skötselavtal och skadegörelse av träd samt om skolträdgården vid Ängby slott.
Sökord: Biologi


34. Gezelius, Rolf: Ny upplaga av "Stadsdelen Bromma Kyrka". (BHÅ 72 (2001) sid. 134)
En 279 sidor tjock bok utgiven till Bromma Kyrkas villaägareförenings 75-årsjubileum 1993 med tillägg av 70 nya sidor.
Sökord: Litteratur, Bromma Kyrka


35. Gezelius, Rolf: Bromma kyrka. (BHÅ 72 (2001) sid. 135)
En 30-sidig skrift som Bromma församling utgav inför kulturhuvudstadsåret 1998. Den är praktiskt taget heltäckande vad gäller kyrkans historia, byggnad, inventarier och kyrkogård.
Sökord: Litteratur, Bromma Kyrka


BROMMABOKEN 2002 (årg 73)

36. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2001. (BHÅ 73 (2002) sid. 5-12)
Om byggnation och stadsplaner, om ombyggnad av Tranebergsbron.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


37. Ringstedt, Nils: Bybildning i Bromma och frågan om det fanns en Bromma by. (BHÅ 73 (2002) sid. 15-27)
Om Brommas byar och diskussion om Bromma by.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


38. Lundberg, Per: Gunnar Fischer. (BHÅ 73 (2002) sid. 29-34)
Årets Brommaprofil, en filmfotograf som bl.a. filmat med Ingmar Bergman.
Sökord: Biografier, Fischer, Gunnar


39. Törnros, Barbro, Törnros, Stig och Lehnberg, Siv. Brommas utveckling 1925-1950. (BHÅ 73 (2002) sid. 37-58)
Beskrivning om den omfattande utvecklingen och byggandet i Bromma under seklets andra 25-årsperiod.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Södra Ängby


40. Ringstedt, Nils: skeppssättningarna i Bromma i ett kulturhistoriskt perspektiv. (BHÅ 73 (2002) sid. 59-71)
Definition av skeppssättning samt beskrivning av dessa återfunna i Bromma.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


41. Eliæson, Jan-Henrik: Höglandstorget - centrum på 40-talet. (BHÅ 73 (2002) sid. 73-76)
Minnen från affärsverksamheten runt torget.
Sökord: Höglandet, Särskilda platser


42. Ohlson, Barbro: Strövtåg i Ulvsunda. (BHÅ 73 (2002) sid. 77-84)
Om villor i Kungsholms villastad och Lillsjönäsområdet.
Sökord: Ulvsunda, Särskilda platser


43. Wetterborg, Margareta: Nockebyhov närmast Nockebybron. (BHÅ 73 (2002) sid. 87-100)
Om gamla villor och nyare bebyggelse samt affärsverksamhet.
Sökord: Nockebyhov, Särskilda platser


44. Hårdstedt, Ingvar: Minnesrika Äppelviken. (BHÅ 73 (2002) sid. 101-107)
Minnen från 20-talet.
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


45. Råberg, Erik: Reglemente 1791. (BHÅ 73 (2002) sid. 109-111)
Reglemente för gods- och persontrafik mellan Stockholm och Drottningholm.
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


46. Walther, Hans: Rester från tidigare epoker i Tranebergsbroarnas historia. (BHÅ 73 (2002) sid. 113-114)
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser, Traneberg


47. Lehnberg, Siv: Norra Ängby 70 år! (BHÅ 73 (2002) sid. 117)
Om firandet den 18 augusti 2001.
Sökord: Norra Ängby, Särskilda platser


BROMMABOKEN 2003 (årg 74)

48. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2002. (BHÅ 74 (2003) sid. 5-11)
Om byggnation vid Stora Mossen, om hundstallet och om omorganisation av posten.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


49. Ringstedt, Nils: Romersk denar funnen i Bromma. (BHÅ 74 (2003) sid. 13-14)
Teorier om varför myntet fanns där det hittades 1943.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


50. Gezelius, Rolf: Evert Eriksson. (BHÅ 74 (2003) sid. 25-26)
Årets Brommaprofil, en Brommaforskare med kyrklig anknytning.
Sökord: Biografier, Eriksson, Evert


51. Törnros, Barbro: Att bo på lantgård i Stockholm. (BHÅ 74 (2003) sid. 27-33)
Om familjen Eriksson som var anställd vid Åkeshovs slott i början av 1900-talet.
Sökord: Åkeshov, Särskilda platser


52. Jäderberg, Eva: Institut Hamilton. Alternativ medicin i Äppelviken. BHÅ 74 (2003) sid. 35-46)
Om familjen Hamilton och elektraterapeutisk behandling och alternativ medicin.
Sökord: Medicin, Äppelviken


53. Ringstedt, Nils: Strövtåg bland Brommas fornlämningar. (BHÅ 74 (2003) sid. 47-67)
Beskriver de flesta av Brommas olika typer av fornlämningar.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


54. Ringstedt, Nils: Bronsålder i Ålsten och Smedslätten. (BHÅ 74 (2003) sid. 69-74)
Om rösen och andra bronsålderslämningar i de två stadsdelarna.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Smedslätten, Ålsten


55. Jäderberg, Eva: Paviljongerna som försvann. Om 12-ans kiosker. (BHÅ 74 (2003 sid. 15-22)
Om varför de gamla väntpaviljongerna försvann och vad som finns i stället.
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


56. Sandström, Anders och Lindwall, Bengt: Bromma 1950-1975. (BHÅ 74 (2003) sid. 75-96)
Utbyggnad av kommunikationer; tunnelbana, flygets utveckling, nya byggnader med skolor, kyrkor och sjukhus.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


57. Matz, Walter och Matz, Astrid: Alviks folkskola på 1930-talet- några minnesbilder. (BHÅ 74 (2003) sid. 97-103)
Författarna och deras syskon gick i skolan på 1930-talet och de beskriver lokaler, lektioner, lärare och fritid.
Sökord: Skolor, Alvik


58. Ringstedt, Nils: Sentida ristning i Ålsten. (BHÅ 74 (2003) sid. 105-106)
Beskriver en ristning från 1926.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Ålsten


59. Nilsson, Dana: U 59 - ett litet tolkningsproblem. (BHÅ 74 (2003) sid. 109-112)
Om tolkningen av runorna på berghällen i Riksby.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Riksby


60. Lunden, Eivor: Ny Bromma bok. (BHÅ 74 (2003) sid. 116-117)
Boken "Livet i Bromma, sockenstämmoprotokoll 1681 - 1799" har tagits fram av en arbetsgrupp inom BHF med Eivor Lunden i spetsen. Boken kan köpas av hembygdsföreningen.
Sökord: Litteratur


BROMMABOKEN 2004 (årg 75)

61. Une, Mark: Bromma Hembygdsförening 80 år; Brommabokens 75:e årgång. (BHÅ 75 (2004) sid. 5-6)
Sökord: Bromma hembygdsförening, årsbok


62. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2003. (BHÅ 75 (2004) sid. 7-14)
Om genomfartsleder, flygtrafik och upprustning av skolor.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


63. Gezelius, Rolf: Namnen på hållplatserna längs tolvan. (BHÅ 75 (2004) sid.15-17)
Förklarar varifrån hållplatsnamnen kommer.
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


64. Lehnberg, Siv: Anna-Lisa Nilsson.(BHÅ 75 (2004) sid. 19-23)
Årets Brommaprofil, en omtyckt barndaghems"tant".
Sökord: Biografier, Nilsson, Anna-Lisa


65. Walther, Hans: De flesta av Djurgårdsspårvägens museivagnar är f.d. "Brommavagnar". (BHÅ 75 (2004) sid. 25-28)
Berättar om när museivagnarna gick på ordinarie trafik på Brommalinjerna.
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


66. Avén, Ina: Glimtar från Mariehäll (BHÅ 75 (2004) sid. 31-33)
Kort beskrivning av utvecklingen av Mariehäll under 1900-talet.
Sökord: Mariehäll, Särskilda platser


67. Linn, Björn: Nockeby kring 1940. (BHÅ 75 (2004) sid. 35-49)
Berättar om byggnads- (villa-) typer, invånarna och affärsverksamheten vid Nockeby Torg.
Sökord: Nockeby, Särskilda platser


68. Cassmer-Bergstedt, Anita: Släkten Bergstedt och Monténs fabrik i Bromma. BHÅ 75 (2004) sid. 51-58)
En släktkrönika med huvudvikten lagd på bröderna Carl och Pehr Bergstedt, båda med stark anknytning till Bromma.
Sökord: Biografier, Bergstedt, Carl, Bergstedt, Pehr


69. Widne, Bo: Dalfolk och blekingar i Alvik. (BHÅ 75 (2004) sid. 59-64)
Följer ett par familjer vid Monténs fabrik och deras tillvaro.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Alvik


70. Bergman, Barbro: Bromma 1975-2000. (BHÅ 75 (2004) sid. 65-70)
Den sista fjärdedelen om förtätningar och seniorboende
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


71. Ahrsjö, Krister: Ryssmuren vid Åkeshovs slott. (BHÅ 75 (2004) sid. 71-83)
Beskriver muren och försöker förklara begreppet ryssmur.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Åkeshov


72. Ringstedt, Nils: Det forntida Bromma. (BHÅ 75 (2004) sid. 85-103)
Beskriver Bromma under stenålder, bronsålder och järnålder.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


73. Lundberg, Per: Ålstensgatan och dess träd. (BHÅ 75 (2004) sid. 105-106)
Med utgångspunkt från päronträden berättas om alla träd som kantar Ålstens paradgata.
Sökord: Ålsten, Särskilda platser


74. Lundberg, Per: Ålstensgatan och dess träd. (BHÅ 75 (2004) sid. 105-106)
Med utgångspunkt från päronträden berättas om alla träd som kantar Ålstensgatan.
Sökord: Biologi, Ålsten


75. Walther, Hans: Stadsdelen Bromma på Världskartan. (BHÅ 75 (2004) sid. 107)
Vid Kastrup (Köpenhamn) annonserades flygningar till Bromma (så småningom ändrat till Stockholm / Bromma.
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser, Bromma Flygfält


76. Ringstedt, Nils: Skålgropshäll - älvkvarnsförekomst - vid Olovslundsvägen. (BHÅ 75 (2004) sid. 108-109)
Ett nytt fynd beskrivs.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


77. Lundberg, Per: Provisoriet som försvann. (BHÅ 75 (2004) sid. 110)
Ett provisoriskt dagis vid Djupdalsvägen blev ett riktigt provisorium. Det revs när det inte längre behövdes.
Sökord: Skolor


78. Gezelius, Rolf: Tranebergsstugans historia. (BHÅ 75 (2004) sid. 111-112)
Den till olympiaden 1912 uppförda kaffestugan och dess fortsättning.
Sökord: Traneberg, Särskilda platser


79. Nordström, Carl Henrik och Lundberg, Per: 90-åriga tennisklubbar. (BHÅ 75 (2004) sid. 113-114)
Kort historik över SALK (Stockholms Allmänna Lawntennisklubb) och ÄTK (Äppelvikens Tennisklubb).
Sökord: Idrott


80. Ringstedt, Nils: Vilka fornminnen finns i Bromma? (BHÅ 75 (2004) sid. 114)
Om en skrift hos BHF där samtliga fornminnen finns tabellerade och utritade på karta.
Sökord: Litteratur


81. Lundberg, Per: Museala villor. (BHÅ 75 (2004) sid. 115)
Vid Arkitekturmuseums utställning om villor presenteras två Brommavillor, Markelii och Nyrens.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


82. Gezelius, Rolf: Tranebergs IF 90 år. (BHÅ 75 (2004) sid. 117)
Kort historik.
Sökord: Idrott, Traneberg


83. Lundberg, Per: Nittiosju ytterstadsdelar. (BHÅ 75 (2004) sid. 118)
Kommentarer om Stockholms Stadsmuseums bok om Stockholms ytterstadsområden.
Sökord: Litteratur


BROMMABOKEN 2005 (årg 76)

84. Lundberg, Per: Ny årsbok. (BHÅ 76 (2005) sid. 5-6)
Kort presentation av författarna i årsboken.
Sökord: årsbok, register, innehåll


85. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2004. (BHÅ 76 (2005) sid. 7-14)
Om ny återvinningscentral och sophämtning, om Bromma flygfält och butiksområdet där.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


86. Lundberg, Per: Lasse Törnqvist. (BHÅ 76 (2005) sid. 17-21)
Årets Brommaprofil, en jazzmusiker och hans verksamhet.
Sökord: Biografier, Törnqvist, Lasse


87. Törnros, Barbro: Ulvsunda industribostäder - några barndomsminnen. (BHÅ 76 (2005) sid. 23-28)
Om hur det var att växa upp under 20- och 30-talet vid Björkbacksvägen.
Sökord: Ulvsunda Industriområde, Särskilda platser


88. Widne, Bo: Smedjevägen och Fabian. Några glimtar från barndomen i Ulvsunda 1928-1933. (BHÅ 76 (2005) sid. 29-31)
Om Fabian Månsson.
Sökord: Ulvsunda, Särskilda platser, Månsson, Fabian


89. Törnsäter, Hans: Försvar och beredskap kring Bromma flygfält. (BHÅ 76 (2005 sid. 33-44)
Om försvarsanläggningar och militärer vid flygfältet under andra världskriget.
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser, Bromma Flygfält


90. Hansson, Mats: När Bromma steg ur havet. Om landhöjning, öar, sjöar och mänsklig kolonisation i det forntida Bromma. (BHÅ 76 (2005) sid. 47-64)
Vad syntes av Bromma 2000 år f.Kr., vid Bronsåldern, år O och 1000 år e.Kr.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


91. Ringstedt, Nils: Karsviks platåhus - ett märkligt fornminne! (BHÅ 76 (2005) sid. 65-71)
Om det nyupptäckta platåhuset och om vad ett platåhus är.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Norra Ängby


92. Runqvist, Carin: Bromma kyrka- en rundkyrka i Stockholm från 1100-talet. (BHÅ 76 (2005) sid. 73-85)
Bakgrunden till kyrkan, dess form, funktion och symbolik.
Sökord: Religion, kyrkor, Bromma Kyrka


93. Une, Mark och Lundberg, Per: Bromma under 1800-talet. (BHÅ 76 (2005) sid. 87-103)
Om seklets gårdar, skolor, kvarnar, torp, krogar och folkmängd i Bromma.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


94. Gunner, Göran: Abrahamsbergskyrkan 50 år - en tillbakablick på dess tillkomst. (BHÅ 76 (2005) sid. 105-108)
Om missionsförbundets kyrka i Abrahamsberg och dess föregångare i Bromma.
Sökord: Religion, kyrkor, Abrahamsberg


95. Björe, Gösta: I huvudet på en gammal "spårvagns-nörd". (BHÅ 76 (2005) sid. 109-114)
Minnen från 12-an från 30- och 40-talet.
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


96. Ringstedt, Nils: Aktiv fornminnesvård i Bromma. (BHÅ 76 (2005) sid. 115-121 )
Vad kan hembygdsföreningar göra och vad gör BHF när det gäller aktiv fornminnesvård.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


97. Lundberg, Per: Tre generationers glasmästeri. (BHÅ 76 (2005) sid. 122)
Om familjen Olsson och Ålstens glasmästeri.
Sökord: Ålsten, Särskilda platser, Olsson, glasmästare


98. Ringstedt, Nils: Bertil Engblom - en frisör som minns. (BHÅ 76 (2005) sid, 123-125)
Engblom har klippt kunder i södra Bromma (Smedslätten, Äppelviken) i 56 år. Han minns sin omgivning och sina kunder.
Sökord: Biografier, Engblom, Bertil


99. Lundberg, Per: "Födelsedagar". (BHÅ 76 (2005) sid. 126-127)
Ett urval av årets jubilarer. Bällsta kvarn 150 år; Ålstensskolan 75 år; Linje 12 75 år; Abrahamsbergskyrkan 50 år; Västerleds församling 50 år.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Bällsta, Ålsten


100. Ringstedt, Nils: Finns det hällristningar i Olovslund? (BHÅ 76 (2005) sid. 129)
En olöst gåta.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


101. Ringstedt, Nils: Tvåhundraåriga turkiska mynt funna på Aladdinsvägen 26! (BHÅ 76 (2005) sid. 130)
Mynten präglades 1807-1808 och återfanns 1988.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


102. Ahrsjö, Krister: Ryssmuren igen. (BHÅ 76 (2005) sid. 131)
Komplettering till artikeln 2004.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


103. Jäderberg, Eva: Från park- och naturvårdsgruppen. (BHÅ 76 (2005) sid. 132-133)
Av misstag en kopia av rapporten 2001.
Sökord: Biologi


BROMMABOKEN 2006 (årg 77)

104. Lundberg, Per: Ny årsbok. (BHÅ 77 (2006) sid. 5-6)
Kort presentation av författarna i årsboken.
Sökord: årsbok, register, innehåll


105. Lehnberg, Siv: Barbro och Stig Törnros till minne. (BHÅ 77 (2006) sid. 7-8)
Minnesord över två mångåriga medlemmar och medarbetare.
Sökord: Biografier, Törnros, Barbro, Stig


106. Bergman, Barbro: Lars Lasse Wingqvist in memoriam. (BHÅ 77 (2006) sid. 11)
Minnesord över BHF:s tidigare ordförande under 11 år.
Sökord: Biografier, Wingqvist, Lars


107. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2005. (BHÅ 77 (2006) sid. 11-20)
Om hundstallet, nya förskolor, hastighetsgränser, Tranebergsbrons invigning och sophämtning.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


108. Walther, Hans: Brommaminnen från 1930-, 40- och 50-talen. (BHÅ 77 (2006) sid. 21-33)
Om kolonistugor, villan på Barrstigen, skolvägen och fritiden.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


109. Ringstedt, Nils: Omlandet och järnålderns Bromma. (BHÅ 77 (2006) sid. 35-52)
Järnåldern i Bromma, i Spånga, på Lovö, på Helgö, på Adelsö och i Birka och tidens vattenvägar.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


110. Höglandet. (BHÅ 78 (2006) sid. 39-41)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Grönvik, Höglandsskolan, Höglandsbiografen, Nya borgmästaregården.
Sökord: Höglandet, Särskilda platser


111. Schierman, Christina: Bronsålder i Bromma socken, Uppland. Landskapet tas i anspråk. (BHÅ 77 (2006) sid. 53-67)
Om rösen och fornborgar och deras betydelse.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


112. Danielsson, Bengt och Engström, Göran: Brommascout för 60 år sedan. (BHÅ 77 (2006) sid. 69-78)
Om Bromma KFUM och dess verksamheter, scoutstugor och resor. Vad det blev av dem.
Sökord: Allmänna organisationer


113. Ringstedt, Nils och Windelhed, Bengt: Gravfältet vid Söderbergaskolan i Beckomberga. (BHÅ 77 (2006) sid. 79-81)
Från utgrävningarna av gravfältet på 1950-talet och beskrivning av gravfältet RAÄ 57.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Beckomberga


114. Henrikson, Leif: Höglandet - en stadsdels tillkomst. (BHÅ 77 (2006) sid. 83-98)
Höglandets tillkomst, byggnation, stadsplaner, namngivning och villatyper.
Sökord: Höglandet, Särskilda platser


115. Lundberg, Per och Une, Mark: Affärsverksamheten vid Ålstensgatan. (BHÅ 77 (2006) sid. 99-115)
En beskrivning av affärsverksamheten begynnelse på 1920-talet till 2005, med speciell jämförelse 1940 och 2005.
Sökord: Ålsten, Särskilda platser


116. Gezelius, Rolf: Skogsblomman 4 - en Äppelviksvillas historia. (BHÅ 77 (2006) sid. 117-124)
Beskriver tillkomsten och uppbyggnaden samt förändringar under åren av villan på Klövervägen 29.
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


117. Remnelius, Nalle: Norra Ängby Trädgårdsstadsförening 75 år. (BHÅ 77 (2006) sid. 125-126)
Kort om starten av föreningen och dess historia.
Sökord: Norra Ängby, Särskilda platser


118. Walther, Hans: Kvarvarande mälarångare som strukit längs Brommalandet. (BHÅ 77 (2006) sid. 127-128)
Fem ångare byggda senast i början av 1900-talet presenteras.
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


119. Ringstedt, Nils: Gravfälten i Bällsta. (BHÅ 77 (2006) sid. 129-131)
Beskrivning av de gravfält som ligger invid Bällsta gård.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Bällsta


120. Lundberg, Per: "Födelsedagar". (BHÅ 77 (2006) sid. 133)
Ett urval av årets jubilarer. Stora Mossens koloniområde 90 år, Norra Ängby Trädgårdsstadsförening 75 år, Bromma flygfält 70 år, Bostadsrättsföreningen Brickbandet i Riksby 60 år.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Bromma Flygfält, Norra Ängby, Riksby, Stora Mossen


121. Ringstedt, Nils: Märklig fornlämning vid Terserusvägen. (BHÅ 77 (2006) sid. 135-136)
Beskrivning av RAÄ 140 vid Terserusvägen 33.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


122. Ringstedt, Nils: Nyupptäckt stenyxa i Bromma! (BHÅ 77 (2006) sid. 137)
Beskrivning av yxan som funnits hemma hos en familj sedan början av 1930-talet.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


BROMMABOKEN 2007 (årg 78)

123. Lundberg, Per och Ewing, Annica: Ny årsbok. (BHÅ 78 (2007) sid. 5)
En kort presentation av denna kulturhistoriska vägvisare med information om författare och andra källor.
Sökord: årsbok, register, innehåll


124. Abrahamsberg. (BHÅ 78 (2007) sid. 7-9)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Skidbacksberget, Dragontorpet, Abrahamsbergskyrkan, Abrahamsbergsskolan.
Sökord: Abrahamsberg, Särskilda platser


125. Alvik. BHÅ 78 (2007) sid. 11-17)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Alviks gård, Alviks skola, Brommabio/Alviks måleri, Kommunalhuset, Sankt Ansgars kyrka, SALK-hallen, Elfvinggården, Alviks strand, Alviks Torg.
Sökord: Alvik, Särskilda platser


126. Beckomberga. (BHÅ 78 (2007) sid. 19-21)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Gravfält, Beckomberga gård, Beckomberga sjukhus, Cylinderformade hus, Söderberga, Nybyggnation.
Sökord: Beckomberga, Särskilda platser


127. Blackeberg. (BHÅ 78 (2007) sid. 23-28)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Blackebergs gård, Lilla Ängby gård, Milstenen, Frimurarhuset, Josephinahemmet, Blackebergsplan, Blackebergsskolan, Blackebergs gymnasium, Ängbykyrkan, Målarbackens vård och omsorgsboende.
Sökord: Blackeberg, Särskilda platser, Alvik


128. Bromma Kyrka. (BHÅ 78 (2007) sid. 29-32)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Kyrksjön, Fornborg, Bromma kyrka, Bromma kyrkoherdeboställe, Klockstapeln, Bromma kyrkskola.
Sökord: Bromma Kyrka, Särskilda platser


129. Bällsta. (BHÅ 78 (2007) sid. 33-35)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Bällsta gård, Bällstalunds folkskola, Solvalla travbana, Bällstaradarn.
Sökord: Bällsta, Särskilda platser


130. Eneby. (BHÅ 78 (2007) sid. 37-38)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Gravfält och bautasten, Eneby gård, Pudrettfabriken.
Sökord: Eneby, Särskilda platser


131. Mariehäll. (BHÅ 78 (2007) sid. 43-45)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Bällsta bro, Mariehälls gård, Folkets hus, Mariehällskyrkan.
Sökord: Mariehäll, Särskilda platser


132. Nockeby. (BHÅ 78 (2007) sid. 47-49)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Nockeby krog/Nockebytvätten, Nockebybron, Sankta Birgitta kyrka, Sven Markelius villa.
Sökord: Nockeby, Särskilda platser


133. Nockebyhov (BHÅ 78 (2007) sid. 51-55)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Judarskogen, Judarn, Kvarnstugan och Smedstugan, Gubbkärret, Ryssmuren, Äldreboende, Arboretum, Ängbybadet, Betelseminariet, Åkeshovs ridhus, Hundstallet.
Sökord: Nockebyhov, Särskilda platser


134. Norra Ängby. (BHÅ 78 (2007) sid. 57-63)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Platåhuset i Karsvik, Nockeby gravfält, Gravfältet vid Ängby gård, Gravfältet vid Komötet, Ängbystenen, Karsvik by, Stora Ängby, Norra Ängby skola, Nya Elementar, Åkeshovs sim- och idrottshall.
Sökord: Norra Ängby, Särskilda platser


135. Olovslund. (BHÅ 78 (2007) sid. 65-67)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Olovslundsdammen, Bronsålderslämningar, Olovslunds torp, Olovslundsskolan.
Sökord: Olovslund, Särskilda platser


136. Riksby (BHÅ 78 (2007) sid. 69-74)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med skeppsformig stensättning, Gravfältet vid Linta, Glia gamla by och gravfält, Runristningarna och gravfältet vid Nora, Glia runsten, Bildristningen vid Riksby, Norrby båtsmanstorp, Bromma flygfält, Flyghangarerna, Riksby skola, Brommaplan, Bromma golf, Sporthallarna
Sökord: Riksby, Särskilda platser, Bromma Flygfält


137. Smedslätten (BHÅ 78 (2007) sid. 75-78)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Bronsåldersgravar, Smedslättens gård, Skogsbo, Solviksbadet, Smedslättsskolan.
Sökord: Smedslätten, Särskilda platser


138. Stora Mossen. (BHÅ 78 (2007) sid. 79-82)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Stora Mossens koloniområde, Bromma gymnasium, Stora Mossens idrottsplats, Villa Myrdal.
Sökord: Stora Mossen, Särskilda platser


139. Södra Ängby. (BHÅ 78 (2007) sid. 83-87)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Bronsåldersröse, Skålgropsten, Lugnet, Solhöjden, Affärslängor, Södra Ängby skola, Barnhem, Ängbyplans tunnelbanestation.
Sökord: Södra Ängby, Särskilda platser, Engström, Edvin


140. Traneberg. (BHÅ 78 (2007) sid. 89-93)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Tranebergs bro, Tranebergs gård, Johannelunds gård, Inristningar, Sandviks industriområde/Minneberg, Idrottsparken Tranan, Tranebergsstugan, Tranebergs strand.
Sökord: Traneberg, Särskilda platser


141. Ulvsunda. (BHÅ 78 (2007) sid. 95-98)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med skeppssättning, Ulvsunda slott, Margretelunds gård, Lillsjönäs gård, Ulvsunda prästgård, De faluröda husen och Landshövdingehuset, Fritidsträdgårdar.
Sökord: Ulvsunda, Särskilda platser


142. Ulvsunda Industriområde. (BHÅ 78 (2007) sid. 99-101)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Lillsjön, Mejerivillan, Ulvsunda kvarn och kvarnstuga, Norrby gård- "Pripps", Ulvsundaskolan, Parkudden, Huvudstabron, "Tjär-Olle".
Sökord: Ulvsunda Industriområde, Särskilda platser


143. Åkeshov, (BHÅ 78 (2007) sid. 103-105)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Stensättning, Medeltida ruin, Åkeshovs slott, Åkeshovs reningsverk.
Sökord: Åkeshov, Särskilda platser


144. Åkeslund. (BHÅ 78 (2007) sid. 107-110)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Utsiktsplatsen, Kristofferskolan, Famnens kyrka.
Sökord: Åkeslund, Särskilda platser


145. Ålsten. (BHÅ 78 (2007) sid. 111-115)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Skålgropssten, Gravfält, Ålstens gård, Ålstenen, Einar Forseths villa, Ålstensskolan, Ålstensgatans radhus.
Sökord: Ålsten, Särskilda platser


146. Äppelviken (BHÅ 78 (2007) sid. 117-122)
En kulturhistorisk bild av stadsdelen, med Äppelvikens gård, Äppelvikshamnen, Bostadslotteriet, Äppelviksskolan, Borgmästarvillan, Kvarteret Drivbänken "engelska radhusen", Västerledskyrkan, Borgberget.
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


BROMMABOKEN 2008 (årg 79)

147. Lundberg, Per: Ny årsbok. (BHÅ 79 (2008) sid. 5-6)
Kort presentation av författarna i årsboken.
Sökord: årsbok, register, innehåll


148. In Memoriam. (BHÅ 79 (2008) sid. 7-11)
Minnesord över Olle Jacobson och Rolf Gezelius, två veteraner inom BHF.
Sökord: Biografier, Gezelius, Rolf, Jacobson, Olle


149. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2006-2007. (BHÅ 79 (2008) sid. 13-24)
Om nybyggnadsplaner, salamanderdammen, nya återvinningsstationen och bristande snöröjning.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


150. Lundberg, Stefan: Brommas groddjur. (BHÅ 79 (2008) sid. 25-37)
En beskrivning av padda, groda och salamandrar och deras levnadssätt och förekomst. Den nya salamanderdammen vid Judarn beskrivs.
Sökord: Biologi


151. Ringstedt, Nils: Medeltida myntskatt. (BHÅ 79 (2008) sid. 39-47)
Om fyndet vid Borgberget i oktober 1967 och beskrivning av mynten.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


152. Blomgren, Bruno: Sagan om Bruno. (BHÅ 79 (2008) sid. 49-54)
Bruno berättar om sin tid på 1930-talet då han var barnhemsbarn på frimurarordens barnhem i Blackeberg.
Sökord: Biografier, Blackeberg


153. Lehnberg, Siv och Une, Mark: Konsten i Bromma. (BHÅ 79 (2008) sid. 55-69)
En uppföljning av motsvarande artikel i Brommaboken 1998. Nyuppsatta konstverk, främst i Alvik och Blackeberg, presenteras i ord och bild.
Sökord: Konst, musik, teater, film, Alvik, Blackeberg


154. Ringstedt, Nils: Brommatorp - samtidsarkeologi. (BHÅ 79 (2008) sid. 71-89)
En genomgång av torp och torpgrunder i Bromma.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


155. Hansson, Mats: En viking i trädgården. (BHÅ 79 (2008) sid. 91-101)
Beskriver hur man bär sig åt när en tänkt tillbyggnad av villan påverkar en gammal grav.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


156. Hansson, Mats, Ringstedt, Nils och Windelhed, Bengt: Nyupptäckta gravar. (BHÅ 79 (2008) sid. 103-106)
Hembygdsföreningens fornvårdsgrupp har upptäckt ett nytt gravfält vid Beckomberga.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Beckomberga


157. Ringstedt, Nils: Jakten efter försvunna skålgropsstenen. (BHÅ 79 (2008) sid. 107-109)
En skålgropssten hittades i Smedslätten på 1920-talet och den fanns med på en utställning 1946, men var finns den nu?
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Smedslätten


158. Ringstedt, Nils: Offerstenen i Blackeberg. (BHÅ 79 (2008) sid. 110)
Om en fornlämning vid Kvarnviken i Blackeberg.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Blackeberg


159. Lundberg, Per: Kulan vid Smedslättsskolan. (BHÅ 79 (2008) sid. 111)
En kort beskrivning av skyddsrummet på skolgården.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Smedslätten


160. Ringstedt, Nils: Sensationellt fynd av skålgropssten i Smedslätten. (BHÅ 79 (2008) sid. 113)
Ett nytt fynd vid Smedslättsskolan.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Smedslätten


161. Jäderberg, Eva: Rapport från naturvårdsgruppen. (BHÅ 79 (2008) sid. 114-117)
Om stora ekar och misshandlade gamla träd.
Sökord: Biologi


162. Lundberg, Per: "Födelsedagar". (BHÅ 79 (2008) sid. 119-120)
Ett urval av årets jubilarer. Äppelvikens villaägareförening, Bromma Trädgårdar, Olovslunds Trädgårdsstadsförening, Bromma läroverk/Bromma gymnasium, Nya Elementar.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Norra Ängby, Olovslund, Stora Mossen, Äppelviken


BROMMABOKEN 2009 (årg 80)

163. Bergman, Barbro: Bromma Hembygdsförening 85 år; Brommabokens 80:e årgång. (BHÅ 80 (2009) sid. 5-6)
Kort historik med betoning på de senaste åren.
Sökord: Bromma hembygdsförening, årsbok


164. Lundberg, Per: Årets författare. (BHÅ 80 (2009) sid. 7-8)
Kort presentation av författarna i årsboken.
Sökord: årsbok, register, innehåll


165. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2008. (BHÅ 80 (2009) sid. 9-19)
Om byggplaner, Bromma flygfält, ökat antal inbrott och rån.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


166. Fors, Åke: Politik och politiker i gamla Bromma. (BHÅ 80 (2009) sid. 21-35)
Om Brommas/Västerleds socialdemokratiska förenings historia under 1900-talet.
Sökord: Allmänna organisationer, Hansson, Per Albin, Höglund, Zeth, Månsson, Fabian, Plahn, Hilding


167. Ringström, Rolf: Fatburen i Stora Ängby, Bromma socken. (BHÅ 80 (2009) sid. 37-40)
Diskuterar åldern på stockarna i byggnaden och sättet på vilket knutarna är sammanfogade.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Norra Ängby


168. Svensson, Stig: Södra Ängby. Från nationalromantik till Europas största funktionalistiska villaområde. (BHÅ 80 (2009) sid. 41-52)
Framväxten av bebyggelsen i området och arkitekterna och byggmästarna bakom husen. Nämner även övrig bebyggelse i området.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Södra Ängby


169. Svensson, Stig: Södra Ängby från nationalromantik till Europas största funktionalistiska villaområde. (BHÅ 80 (2009) sid. 41-52)
Historik över och framväxten av stadsdelen.
Sökord: Södra Ängby, Särskilda platser


170. Ringstedt, Nils och Windelhed, Bengt: Utgrävningen i Karsviks fornminnesområde 2008. (BHÅ 80 (2009) sid. 55-65)
Beskrivning av fynden vid utgrävningen och tolkning av bebyggelsen i "Karsviks by" under tidigare år.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Norra Ängby


171. Olgarsson, Per: Ytterstadsprojektet - en inventering av staden utanför tullarna. (BHÅ 80 (2009) sid. 67-71)
Beskriver hur inventeringen går till och hur klassificeringen är uppbyggd.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


172. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
Beskriver de byggnader som av stadsmuseet bedömts vara "bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen". Omfattar de tio först klara stadsdelarna i Bromma.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


173. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
De byggnader som beskrivs kortfattat är Dragontorpet och kvarteret Levnadsteckningen.
Sökord: Abrahamsberg, Särskilda platser


174. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
De blåklassificerade byggnaderna är Elfvinggården och villan med kvartersbeteckningen Ladugården 6
Sökord: Alvik, Särskilda platser


175. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
De aktuella byggnaderna är Blackebergs gård, Ängbykyrkan och T-banans stationsbyggnad.
Sökord: Blackeberg, Särskilda platser


176. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
De aktuella byggnaderna är Birgittakyrkan och Villa Markelius på Grönviksvägen.
Sökord: Nockeby, Särskilda platser


177. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
Stora Ängby är kulturhistoriskt intressant, liksom hela villaområdet.
Sökord: Norra Ängby, Särskilda platser


178. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
Här är det stationsbyggnaden och ett par av de stora hangarerna som anses kulturhistoriskt minnesvärda.
Sökord: Brommaplan, Särskilda platser, Bromma Flygfält, Riksby


179. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
Det är de två gårdarna, Tranebergs gård och Johannelunds gård som är "blåmarkerade" av stadsmuseet.
Sökord: Traneberg, Särskilda platser


180. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
Det är naturligtvis Åkeshofs slott med flyglar och orangeri som är värda att bli byggnadsminnen.
Sökord: Åkeshov, Särskilda platser


181. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
Kulturminnesvärd är Kristofferskolan, Sveriges största Waldorfskola.
Sökord: Åkeslund, Särskilda platser


182. Lundberg, Per: Brommas "blå" byggnader. (BHÅ 80 (2009) sid. 73-78)
De byggnader inom stadsdelen som är mest kulturminnesvärda är: Stora sjövillan vid Äppelvikshamnen, Högsta vinsten i bostadslotteriet (på Nyängsvägen 7), hela kvarteret Drivbänken ("de engelska radhusen"), Västerledskyrkan samt Villa Nyren på Klövervägen. Industri och Kommunikation
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


183. Ringstedt, Nils: Många fynd av gamla mynt i Bromma. (BHÅ 80 (2009) sid. 79-85)
Berättar historier om upphittade mynt från bl.a. romartiden och vikingatiden.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


184. Lundberg, Per: T-banans stationsnamn. (BHÅ 80 (2009) sid. 87-91)
En kort beskrivning av konstverk vid tunnelbanans stationer.
Sökord: Konst, musik, teater, film


185. Lundberg, Per: T-banans stationsnamn. BHÅ 80 (2009) sid. 87-91)
Förklarar varifrån namnen på stationerna från Alvik till Blackeberg kommer.
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser, Alvik, Blackeberg, Riksby, Stora Mossen, Åkeshov


186. Ringstedt, Nils: Brommagårdar 1772. (BHÅ 80 (2009) sid. 93-94)
Uppräkning av de gårdar som nämns i en skrift från 1772.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


187. Ringstedt, Nils, Hansson, Mats och Windelhed, Bengt: Stensträngen i Lokelunden. (BHÅ 80 (2009) sid. 95-96)
Kort beskrivning av "fyndet".
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


188. Ihrfors, Lars Arnold och Lehnberg, Siv: Ängbykyrkan 50 år. (BHÅ 80 (2009) sid. 97)
Kort om kyrkans tillblivelse och renovering.
Sökord: Religion, kyrkor, Pictor, Albertus


189. Nilsson, Irene: Välbevarad 70-årig skönhet. (BHÅ 80 (2009) sid. 98-99)
Kort presentation av Kortenslunds koloniområde.
Sökord: Biologi, Norra Ängby


190. Styrelsens verksamhetsberättelse och sammansättning förekommer i slutet av varje årsbok under decenniet. Detsamma gäller information om föreningens stipendier. Ett undantag är 2007 då ekonomin inte tillät utdelande av stipendier.
Sökord: Bromma hembygdsförening, årsbok


BROMMABOKEN 2010 (årg 81)

191. Lundberg, Per: Ny årsbok. (BHÅ 81 (2010) sid. 5-6)
Kort presentation av författarna i årsboken.
Sökord: årsbok, register, innehåll


192. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2009. (BHÅ 81 (2010) sid. 7-13)
Om byggnation, om spårvagnsdepå i Johannesfred, om smitvägar, om butiksrån mm.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


193. Hansson, Mats: Bromma – ett bygdenamn. (BHÅ 81 (2010) sid. 15-28)
Tankar kring namnet Bromma och varifrån det kan komma.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


194. Wennberg, Arne: Fyrtio år som Brommakrönikör. (BHÅ 90 (2010) sid. 21-24)
Kort beskrivning av hur krönikorna utvecklats under 40 år.
Sökord: Bromma hembygdsförening, årsbok


195. Linn, Björn: Ålstensgatans radhus – från vision till verklighet. (BHÅ 81 (2010) sid. 25-31)
Tankar om idéer bakom radhusbebyggelsen.
Sökord: Ålsten, Särskilda platser, Dahl, David, Hedqvist, Paul


196. Ringstedt, Nils: Hembygdsföreningen skyltar Brommas fornminnen. (BHÅ 81 (2010) sid. 33-38)
Beskriver projektet att producera skyltar i samarbete med Stadsmuseet. Tre skyltar har satts upp 2009; vid Ålstensgravfältet, vid bronsåldersgravfältet vid Aladdinsvägen och vid Komötet i Norra Ängby.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Eneby, Norra Ängby, Smedslätten, Södra Ängby, Ulvsunda, Ålsten


197. Ringstedt, Nils: Bland bygdeborgslämningar och fordomtida gravfält vid Smedslätten och Ålsten. (BHÅ 81 (2010) sid. 41-44)
Kommentarer till artikel i SvD juni 1981.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Smedslätten,Ålsten


198. Ohlson, Barbro: Minnen från en trädgård i Smedslätten. (BHÅ 81 (2010) sid. 45-47)
Några funderingar i en trädgård.
Sökord: Smedslätten, Särskilda platser


199. Juhlin, Yvonne: Att växa upp i Augustenborg. (BHÅ 81 (2010) sid. 49-51)
Några minnen från Kungsholms villastad.
Sökord: Ulvsunda, Särskilda platser, Ström, Ragnar


200. Törnsäter, Hans: Vid Lillsjöns östra strand. (BHÅ 81 (2010) sid. 53-55)
Kort om villorna i Kungsholms villastad.
Sökord: Ulvsunda, Särskilda platser


201. Hagelin Björn: Lars Montén, Bergstedt, Carlberg och Alfred Kihlmark. (BHÅ 81 (2010) sid. 57-61)
Om familjerna Montén och Bergstedt och om Monténs fabriker.
Sökord: Biografier, Bergstedt, Pehr, Montén, Lars


202. Jäderberg, Eva: Skogsbo, idyllen som överlevde. (BHÅ 81 (2010) sid. 63-66)
Herman Ygbergs hus i Ålstensskogen och dess öde genom åren.
Sökord: Smedslätten, Särskilda platser, Hirsch, Oskar, Koch, Auli, Uwe, Ygberg, Herman


203. Ringstedt, Nils: Utgrävningar i Norra Ängby, Komötet 1939. (BHÅ 81 (2010) sid. 69-71)
Kommentarer till utgräningarna.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Norra Ängby, Hansson, Hans


204. Windelhed Bengt: Ulvsunda – Mariehäll 2009. (BHÅ 81 (2010) sid. 73-74)
En anmälan av bok utgiven av Stockholms företagsminnen.
Sökord: Litteratur, Mariehäll, Ulvsunda


205. Lundberg, Per: Några böcker. (BHÅ 81 (2010) sid. 74-76)
Innehåller bokanmälan om fyra böcker med anknytning till Bromma; Det hände i Äppelviken, I barndomslandet, Torpen i Bromma och Fyra gånger Ängby.
Sökord: Litteratur, Norra Ängby, Äppelviken


206. Lundberg, Per: Register över Brommaboken. Årgång 71-80 (2000-2009). (BHÅ 81 (2010) sid. 86-104)
En förteckning över böckernas innehåll under 10 år.
Sökord: årsbok, register, innehåll


207. Brommaboken. Årg. 71 (2000) - 80 (2009). BHÅ 81 (2010)
Sökord: årsbok, register, innehåll, Lindhagen, Carl


BROMMABOKEN 2011 (årg 82)

208. Lundberg, Per: Ny årsbok. (BHÅ 82 (2011) sid. 5-6). Kort presentation av författarna i årsboken.
Sökord: årsbok, register, innehåll


209. Collste, Bengt och Unsgaard, Per: Minnesord över Evert Eriksson. (BHÅ 82 (2011) sid. 6-7)
Sökord: Biografier, Eriksson, Evert


210. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2010. (BHÅ 82 (2011) sid. 9-17)
Om nybyggen i Annedal och Beckomberga, om Olovslund, om rån och inbrott, om snöröjning, om parkupprustning mm.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


211. Alvestam Wahlund, Lotta: Villaportarna i 20-talets Bromma. (BHÅ 82 (2011) sid. 19-38)
Beskrivning av tidstypiska ytterdörrar i gamla Bromma.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Engström, Edvin


212. Hjelte-Björklund, Anita: Kristofferskolan – Waldorfskola i Bromma. (BHÅ 82 (2011) sid. 41-48)
Beskriver bakgrunden till Waldorf-pedagogiken och skolans speciella arkitektur.
Sökord: Skolor, Åkeslund, Steiner, Rudolf


213. Edgren, Björn: Min barndoms plan. (BHÅ 82 (2011) sid. 49-53)
Om en lekplats vid Tjädervägen och vad man gjorde där.
Sökord: Ålsten, Särskilda platser


214. Nilsson. Iréne: Kortenslund genom 70 år. (BHÅ 82 (2011) sid. 55-60)
Minnesbilder från koloniområdet fram till idag.
Sökord: Riksby, Särskilda platser, Bällsta


215. Persson, Ragnar: Ulvsunda industriområde på 1950-talet. (BHÅ 82 (2011) sid. 63-69)
Minnen från uppväxtåren på 1940- och 1950-talen.
Sökord: Ulvsunda Industriområde, Särskilda platser


216. Ringstedt, Nils och Windelhed, Bengt: Bygder i bronsålderns Bromma. (BHÅ 82 (2011) sid. 71-89)
En exposé över kända bronsålderslämningar i Bromma.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Abrahamsberg, Beckomberga, Nockeby, Riksby, Äppelviken


217. Lundberg, Per: Födelsedagar. (BHÅ 82 (2011) sid. 91)
Notiser om Olovslundsskolan och Höglandsskolan vilka startade för 80 år sedan.
Sökord: Skolor, Höglandet, Olovslund, Södra Ängby


218. Lundberg, Per: Födelsedagar. (BHÅ 82 (2011) sid. 91)
En kort notis om Höglandsbio.
Sökord: Konst, musik, teater och film.


219. Ringstedt, Nils: Förhistoriska nätsänken? (BHÅ 82 (2011) sid. 91-93)
Notis om ett fynd på en villatomt.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


BROMMABOKEN 2012 (årg 83)

220. Lundberg, Per: Ny årsbok. (BHÅ 83 (2012) sid. 5-6)
Kort presentation av författarna i årsboken.
Sökord: årsbok, register, innehåll


221. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2011. (BHÅ 83 (2012) sid. 7-17)
Om nybyggnation, om cykeltrafik, om tvärbanans utbyggnad, om klotter mm.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


222. Wik-Thorsell, Anna Lena: Västerleds kyrkor. (BHÅ 83 (2012) sid. 19-22)
Kort beskrivning av Västerleds församlings tre kyrkor; Västerledskyrkan, Birgittakyrkan och St Ansgars kyrka.
Sökord: Religion, kyrkor, Nockeby, Nockebyhov, Traneberg, Äppelviken, Bergström, Birger


223. Morén, Stellan: Återinvigning av korset på Ålstenen. (BHÅ 83 (2012) sid. 23-24)
Kort historik om orden Arla Coldin.
Sökord: Allmänna organisationer, Ålsten


224. Fredriksson, Kurt: Så minns jag Abrahamsberg. (BHÅ 83 (2012) sid. 27-34)
Minnesbilder från ungdomsåren på 1940- och 1950-talen.
Sökord: Abrahamsberg, Särskilda platser


225. Tronêt, Per (Pelle): Klassträff i Ålstens folkskola. (BHÅ 83 (2012) sid. 37-41)
En återträff av skolkamrater från slutet av 1940-talet.
Sökord: Skolor, Ålsten


226. Ohlson, Barbro: Sommarlovsminnen. (BHÅ 83 (2012) sid. 43-44)
Några tankar runt minnen från barndomens somrar.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


227. Lundberg, Per: Brommas ”blå” byggnader. (BHÅ 83 (2012) sid. 47-51)
Beskrivning av byggnader med historiskt värde i Mariehäll, Nockebyhov och Ulvsunda industriområde.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Mariehäll


228. Ringstedt, Nils och Windelhed, Bengt: Ulvsunda med omnejd – en intressant järnåldersbygd i Bromma. (BHÅ 83 (2012) sid. 53-66)
En exposé över fornminnen i Ulvsundaområdet.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Ulvsunda Industriområde


229. Ringstedt, Nils och Windelhed, Bengt: Spiralen i Höglandsparken. (BHÅ 83 (2012) sid. 67-69)
Notis om ett ovanligt fynd.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Höglandet


230. Lundberg, Per: Brommanotiser, ”Födelsedagar”. (BHÅ 83, (2012) sid. 67)
Kort om Tranebergsstugan, Stora Mossens idrottsplats och Medborgarhuset vid Brommaplan.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Stora Mossen, Traneberg


231. Ringstedt, Nils: Medeltid i Äppelviken. (BHÅ 83 (2012) sid. 69-70).

Notis om en medeltida (?) tegelsten.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Äppelviken


232. Lundberg, Per: Ny litteratur. (BHÅ 83 (2012) sid. 70).

Anmälan av boken Ulfsunda Fabrique, en bortglömd keramisk verkstad, skriven av kulturhistorikern Bengt Nyström.
Sökord: Litteratur, Ulvsunda


BROMMABOKEN 2013 (årg 84)
233. Lundberg, Per: Ny årsbok. (BHÅ 84 (2013) sid. 5-6)
Kort presentation av författarna i årsboken.
Sökord: årsbok, register, innehåll


234. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2012. (BHÅ 84 (2013) sid. 7-17)
Om planer för Blackeberg, om stadsradhus, om SL:s depå i Ulvsunda, om nya parkeringsregler, om sophantering, om fisk i Lillsjön mm.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


235. Darin, Joanna: Trots allt en kärleksförklaring. (BHÅ 84 (2013) sid. 19-20)
Några funderingar under en spårvagnsresa från Alvik till Nockeby.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


236. Ljungqvist, Arne: Så föddes Bromma IF. (BHÅ 84 (2013) sid. 23-27)
Om bildandet av föreningen på Ryggåsgatan år 1952.
Sökord: Idrott., Alvik, Ylander, Lasse


237. Reimers, Christian: Trädgårdsstaden i Bromma 100 år. (BHÅ 84 (2013) sid. 29-31)
En kort notis om trädgårdsstäder och förhoppningar om grön och hållbar stadsplanering.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Ygberg, Herman


238. Wolf, Hans: Blackebergs gymnasium 60. (BHÅ84 (2013) sid. 33-37)
Om gymnasiets framväxt och utveckling och om rektor David Thörnblom.
Sökord: Skolor, Blackeberg, Thörnblom, David


239. Ringstedt, Nils och Windelhed, Bengt: Nockeby – från forntid till nutid. (BHÅ 84 (2013) sid. 39-52)
En exposé över fornminnen i Nockeby och Åkeshov.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Nockeby, Åkeshov, Ålänning, Peter


240. Rahmqvist, Sigurd: Medeltidens Nockeby. (BHÅ 84 (2013) sid. 53-56)
En sammanställning av det medeltida källmaterialet om Nockeby.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Nockeby, Ålänning, Peter


241. Nyström, Bengt: Ulfsunda Fabrique. (BHÅ 84 (2013) sid. 59-77)
Om en porslinsfabrik under 30 år (1798-1823) vid Ulvsunda.
Sökord: Industri, Kommunikation, Ulvsunda, Geijer, Bengt Reinhold, Linning, Christian Arvid, Polheimer, Anders, Ruuth, Eric, Wagelin, Johan Henrik


242. Bergström, Philip, Ringstedt, Nils och Windelhed, Bengt: Fynd av romerskt mynt i Norra Ängby. (BHÅ 84 (2013) sid. 70-80)
Notis om ett fynd i en trädgård.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Norra Ängby


243. Lundberg, Per: ”Pirum” 50 år. (BHÅ 84 (2013) sid. 80-81)
Några ord om nykterhetsrörelsens studenthem.
Sökord: Allmänna organisationer, Åkeshov


BROMMABOKEN 2014 (årg 85)

244. Lundberg, Per: Ny årsbok. (BHÅ 85 (2014) sid. 5-6)
Kort presentation av författarna i årsboken.
Sökord: årsbok, register, innehåll


245. Bergman, Barbro: Bromma hembygdsförening 90 år. (BHÅ 85 (2014) sid. 7-8)
Kort historik med betoning på de senaste åren.
Sökord: Bromma hembygdsförening, årsbok


246. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2013. (BHÅ 85 (2014) sid. 9-18)
Om nybyggnation, om renoverad sim- och sporthall, om tvärbanan, om cykelstölder, om grodtunnlar mm.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


247. Alvestam Wahlund, Lotta: Grindarnas rike. (BHÅ 85 (2014) sid. 19-31)
En beskrivning av villagrindar och staket i Bromma trädgårdsstad.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


248. Eklund, Ulf: IF Ulvarna. (BHÅ 85 (2014) sid. 33-39).

Om bandylagets storhetstidoch klubbens övriga idrottsgrenar.
Sökord: Idrott., Ulvsunda


249. Ringstedt, Nils och Windelhed, Bengt: Forntida bebyggelse runt Bromma flygfält. (BHÅ 85 (2014) sid. 41-49)
En exposé över gårdar som funnits vid det nuvarande flygfältet.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Riksby


250. Strandell, Mia: En bokhandlares tankar. (BHÅ 85 (2014) sid. 51-53)
Den nya bokhandlaren i Äppelvikens bokhandel minns hur det startade och hur det blev.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Äppelviken


251. Ringstedt, Nils: Abrahamsberg i mitt minne. (BHÅ 85 (2014) sid. 55-57)
Minnen från 1940- och 1950-talen.
Sökord: Abrahamsberg, Särskilda platser


252. Lundberg, Per: Historien om en byrå. (BHÅ 85 (2014) sid. 59-60)
En Stenströmsbyrås ”vandring” från Smedslätten till Lidingö. (se även nr 198)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Sunnerdahl, Magna, Österlund, Alma


253. Magnusson, Agneta och Planck-Hagberg, Helena: Tallrisförbundet. (BHÅ 85 (2014) sid. 61-62)
Beskriver hur ett gäng flickor i nedre tonåren ordnar basar och underhållning, varefter behållningen sänd till ”Vårt barn”.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


254. Kranz, Sven: Ett vittne från en idyllisk tid i Äppelviken. (BHÅ 85 (2014) sid. 63-64)
Några minnesbilder från 1910-talet.
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


255. Lundberg, Per: Från förr. (BHÅ 85 (2014) sid. 67-69)
Med tonvikt på spårvägstrafik och broar beskrivs kort vad som hände för 100, 90, 80 och för 70 år sedan.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


BROMMABOKEN 2015 (årg 86)

256. Lundberg, Per: Ny årsbok. (BHÅ 86 (2015) sid. 5-6)
Kort presentation av författarna i årsboken.
Sökord: årsbok, register, innehåll


257. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2014. (BHÅ 86 (2015) sid. 7-18)
Om en kloaktunnel från Åkeshov till Henriksdal, om Brommaflygets säkerhetszoner, om bilstölder, om biodling mm.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


258. Stegenberg, Ulla-Britt: Bromma hembygdsförenings 90-årsjubileun vid Åkeshofs slott den 31 augusti 2014. (BHÅ 86 (2015) sid. 21-24)
Kort referat av de olika aktiviteterna.
Sökord: Bromma hembygdsförening, årsbok


259. Finnman, Olle: Bällstavägen genom Mariehäll. Kungsväg, landsväg, affärsgata. (BHÅ 86 (2015) sid. 25-31)
Om en gammal vägs betydelse för stadsdelen.
Sökord: Mariehäll, Särskilda platser


260. Lindevall, Stephan: Vad försiggår i berget. (BHÅ 86 (2015) sid. 33-40)
Om East Coast Riders MC-klubb och deras verksamhet i skyddsrummet vid Stora Mossens T-banestation.
Sökord: Stora Mossen, Särskilda platser


261. Rabenius, Viveka: Nockeby Familjehotell – en bortglömd historia. (BHÅ 86 (2015) sid. 43-49)
Om tillkomsten och en beskrivning av familjehotellet.
Sökord: Allmänna organisationer, Nockebyhov, Bauer, Walter


262. Ringstedt, Nils: Spännande spår från Brommas medeltid. (BHÅ 86 (2015) sid. 51-64)
En exposé över medeltida fynd i Bromma.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Nockeby, Ulvsunda, Ålsten, Äppelviken, Hansson, Hans


263. Sandén, Björn: Ett hus i Äppelviken. (BHÅ 86 (2015) sid. 67-78)
En beskrivning av huset och dess förste ägare Gustaf Bergh.
Sökord: Äppelviken, Särskilda platser, Bergh, Gustaf, Deas-Olsson, Olof


264. Lundberg, Per: En läsarreaktion. (BHÅ 86 (2015) sid. 80)
En uppföljning av historien om en byrå. (se nr 196)
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Österlund, Alma


BROMMABOKEN 2016 (årg 87)


265. Edlund, Kent, Iverus, Johan, Tronêt, Per och Wolf, Hans: Brommaboken 2016. (BHÅ 87 sid. 5-6)
Kort presentation av författarna i årsboken.
Sökord: årsbok, register, innehåll


266. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2015. (BHÅ 87 (2016) sid. 7-18)
Om nybyggande, om kraftledningar, om bostadspriser, om telefonkiosker, om salamandrar vid Kyrksjön mm.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


267. Wolf, Hans: Bromma i Stockholm. (BHÅ 87 (2016) sid. 21-22)
En kort notis om när Bromma blev en del av Stockholm.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


268. Morssing, Iréne: Gå i Ålstens skola och bo på Björnholmen. (BHÅ 87 (2016) sid. 23-25)
Minnesbilder från en udda skolväg.
Sökord: Skolor, Ålsten


269. Wingborg, Olle: Ålstensskolan då och nu. (BHÅ 87 (2016) sid. 27-32)
Minnen från skoltiden på 1930-talet och ett sentida återbesök.
Sökord: Skolor, Ålsten, Fries, Carl, Thörn, Folke


270. Reimers, Christian: Bromma i litteraturen. (BHÅ 87 (2016) sid. 35-48)
Om författarna Hjalmar Söderberg, Sigfrid Siewertz, Jan Myrdal, Lars Ardelius, Gunnar Harding och Sofie Sarenbrant.
Sökord: Litteratur, Ardelius, Lars, Harding, Gunnar, Myrdal, Jan, Sarenbrant, Sofie, Siwertz, Sigfrid, Söderberg, Hjalmar


271. Ringstedt, Nils: Märklig husgrundsterass på berget intill City Gross. (BHÅ 87 (2016) sid. 49-53)
Är det en forntida husgrund?
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


272. Wolf, Hans och Edlund, Kent: SS-buss gör en ensamfärd i Stora Mossens skidbacke. (BHÅ 87 (2016) sid. 55-57)
Ett krocktest av en buss år 1956.
Sökord: Stora Mossen, Särskilda platser


273. Renhuldt, Maria: Lördagskväll på 12:an. (BHÅ 87 (2016) sid. 59-60)
En kort essä om en spårvagnsresa.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


274. Ringstedt, Nils: Norra Ängby från forntid till nutid. (BHÅ 87 (2016) sid. 63-75)
En exposé över fynd och fornminnen i stadsdelen Norra Ängby.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Norra Ängby


275. Cunelius, Kerstin: Elfvinggården jubileumsåret 2015. (BHÅ 87 (2016) sid. 77-83)
Om kollektivhusets historia och dess 75 års-jubileum.
Sökord: Allmänna organisationer, Elfving, Gunborg, Ingeborg


276. Unsgaard Per: Bengt Collste 1913-2015. (BHÅ 87 (2016) sid. 85-86)
Minnesord över kyrkoherden i Bromma församling.
Sökord: Biografier, Collste, Bengt


BROMMABOKEN 2017 (årg 88)

277. Edlund, Kent, Iverus, Johan, Tronêt, Per och Wolf, Hans: Brommaboken 2017. (BHÅ 88 sid. 5-6)
Kort presentation av författarna i årsboken.
Sökord: årsbok, register, innehåll


278. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2016. (BHÅ 88 (2017) sid. 7-18)
Om byggplaner och protester, om tvärbanans nya gren, om villainbrott, om konstgräs på bollplaner, om bävrar mm.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


279. Öberg, Hans: Kyrksjöns många gåtor. (BHÅ 88 (2017) sid. 21-32)
Tankar kring sjöns historia.
Sökord: Biologi, Bromma Kyrka


280. Wolf, Hans: Riksby i tidens ström. (BHÅ 88 (2017) sid. 35-38)
Några minnen från 1940-talet i den då nybyggda stadsdelen.
Sökord: Riksby, Särskilda platser


281. Finnman, Olle: Mariehäll före och efter Annedal. (BHÅ 88 (2017) sid. 41-48)
Beskriver utvecklingen i Mariehäll norr om Bällstavägen.
Sökord: Mariehäll, Särskilda platser


282. Ringstedt, Nils: Spännande fynd från torpet Frökendal eller Torfstickan. (BHÅ 88 (2017) sid. 49-53)
Fynd av mynt och kritpipor vid torpet (krogen) Torfstickan redovisas.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


283. Wingborg, Olle: Telefonkatalogerna berättar. (BHÅ 88 (2017) sid. 55-58)
En kort betraktelse om vad man kan hitta i gamla lokaltelefon-kataloger.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


284. Fredriksson, Kurt: En rundvandring i Blackeberg. (BHÅ 88 (2017) sid. 59-69)
En personlig guidad promenad i stadsdelen.
Sökord: Blackeberg, Särskilda platser


285. Lehnberg, Siv: Norra Ängby i mitt hjärta. (BHÅ 88 (2017) sid. 67-69)
Om nybyggaranda och det blivande barndomshemmet.
Sökord: Norra Ängby, Särskilda platser


286. Ljunggren, Magnus: Pionjärer i Brommasporten. (BHÅ 88 (2017) sid. 71-75)
Några tidiga idrottsaktiviteter i gamla Bromma.
Sökord: Idrott., Holmqvist, Birger


287. Ringstedt, Nils: Stenristningar i Bromma från forntid till nutid. (BHÅ 88 (2017) sid. 77-93)
En exposé över olika typer av hällristningar i Bromma.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Bromma Kyrka


BROMMABOKEN 2018 (årg 89)

288. Edlund, Kent, Iverus, Johan, Tronêt, Per och Wolf, Hans: Brommaboken 2018. (BHÅ 89 sid. 5-6)
Kort presentation av författarna i årsboken.
Sökord: årsbok, register, innehåll


289. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2017. (BHÅ 89 (2018) sid 7-18)
Om nybyggnadsplaner, om upprustning av strandpromenad, om utbyggnad av Bromma kyrka, om att lura gamlingar, om Brommapojkarnas namn.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


290. Unsgaard, Per: Bromma kyrka 850 år. (BHÅ 89 (2018) sid. 21-22)
Kort beskrivning av kyrkans tillkomst och utbyggnad.
Sökord: Religion, kyrkor, Bromma Kyrka


291. Larsson, Inger: Bällsta gård – historia och stadens planer för området kring gården. (BHÅ 89 (2018) sid. 23-30)
En historik över gården fram till idag.
Sökord: Bällsta, Särskilda platser


292. Finnman, Olle: Mariehälls gröna byggnader. (BHÅ 89 (2018) sid. 33-43)
Om stadsdelens kulturhistoriska byggnader. (se även nr 194)
Sökord: Mariehäll, Särskilda platser


293. Ljunggren, Magnus: Fjodor Sjaljapin i Ålsten. (BHÅ 89 (2018) sid. 45-49)
Den ryske bassångaren besökte en amatörteater i Ålsten, där en barnteatergrupp, Kottarna, bildades.
Sökord: Konst, musik, teater och film.


294. Engström, Göran och Lundberg, Per: Ålsten då och nu. (BHÅ 89 (2018) sid. 51-58)
Några minnen från 1940-talet.
Sökord: Ålsten, Särskilda platser


295. Ringstedt, Nils: Vad finns kvar av Åkerslunds- och Katrinelundstorpen. BHÅ 89 (2018) sid. 61-67)
Betraktelser över torpen vid Olovslundskolan.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Åkeslund


296. Cunelius, Kerstin: Campusområde Bromma. (BHÅ 89 (2018) sid. 69-79)
Beskriver Teologiska högskolan och Bromma folkhögskola, deras tillkomst och bakgrund.
Sökord: Allmänna organisationer, Nockebyhov


297. Larsson, Inger: Trädgårdsmästerierna i Bromma Kyrka under 1900-talet. (BHÅ 89 (2018) sid. 81-90)
Om Ljunggrens och Löfgrens trädgårdsmästerier.
Sökord: Biologi, Bromma Kyrka, Ljunggren, Nils, Löfgren, Erik


298. Ringstedt, Nils: Nyupptäckta stenristningar i Bromma. (BHÅ 89 (2018) sid. 91-98)
Ett komplement till artikeln i 2017 års Brommabok.(se nr 52)
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Kihlmark, Per Vilhelm


BROMMABOKEN 2019 (årg 90)

299. Edlund, Kent, Iverus, Johan, Tronêt, Per och Wolf. Hans: Brommaboken 2019. (BHÅ 90 sid. 5-6)
Kort presentation av författarna i årsboken.
Sökord: årsbok, register, innehåll


300. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2018. (BHÅ 90 (2019) sid. 7-20)
Om mera nybyggnation, om parkeringsavgifter, om cykelbanor, om butiker som blir bostäder mm.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


301. Nybäck, Henrik: Beckomberga – från gård till vård. (BHÅ 90 (2019) sid. 27-38)
Om Beckomberga sjukhus – tillkomst och avveckling, och om olika behandlingsmetoder.
Sökord: Beckomberga, Särskilda platser


302. Ljunggren, Magnus: 50-talets autografsamlande i Bromma. (BHÅ 90 (2019) sid. 41-44)
Sökord: Idrott.


303. Rngstedt, Nils: Forn- och kulturhistoriska lämningar i Åkeshov och Åkeslund. (BHÅ 90 (2019) sid. 47-56)
En exposé över fornminnen i de två stadsdelarna.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Åkeshov, Åkeslund


304. Ringstedt, Nils: Södra Ängbys gatunamn. (BHÅ 90 (2019) sid. 59-66)
En genomgång av de konstnärer som har fått ge namn åt gatorna.
Sökord: Södra Ängby, Särskilda platser


305. Wingborg, Olle: Som triangelpojke i Bromma KFUM. (BHÅ 90 (2019) sid. 69-76)
Minnen från Bromma KFUM och dess triangelpojke-verksamhet.
Sökord: Allmänna organisationer, Engkvist, Olle


306. Lundberg, Per: Affärshuset vid Ålstens Gård (BHÅ 90 (2019) sid. 77-82)
Om affärerna i affärslängan förr och nu.
Sökord: Ålsten, Särskilda platser


307. Lewén, Petra: Bromma i bild. (BHÅ 90 (2019) sid. 84-85)
Ett collage av fotografier från Bromma.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


308. Reimers, Christian: Allt som skrivits om Äppelviken. (BHÅ 90 (2019) sid. 90)
Anmälan av Olle Wingborgs sammanställning av litteraturen om Äppelviken.
Sökord: Litteratur


309. Wolf, Hans: Bromma kyrka i historiens ljus. (BHÅ 90 (2019) sid. 91-93)
En bokanmälan av Bromma kyrkas jubileumsbok.
Sökord: Religion, kyrkor, Asmussen, Erik


BROMMABOKEN 2020 (årg 91)

310. Edlund, Kent, Iverus, Johan, Tronêt, Per och Wolf, Hans: Brommaboken 2020. (BHÅ 91 sid. 5-6)
Kort presentation av författarna i årsboken.
Sökord: årsbok, register, innehåll


311. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2019. (BHÅ 91 (2020) sid. 7-20)
Om Alvik som skall bli stadslikt, om nya avloppstunnlar, om ny detaljplan för Pripps-området, om skoljubileer och snattande ungdomar, om minskade grönområden, om svampar på Bromma flygfält mm.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


312. Iverus, Johan: Monteliusmedaljen till Nils Ringstedt. (BHÅ 91 (2020) sid. 22-23)
Medaljmotiveringen.
Sökord: Biografier


313. Ohlsson, Esbjörn: Voltazonen – ett parkbälte i Bromma. (BHÅ 91 (2020) sid. 25-29)
Bakgrunden till namnet på parkområdet vid Sångarlunden.
Sökord: Biologi


314. Vestergren, Lars: Så kom el, vatten och telefon till området Bromma Kyrka. (BHÅ 91 (2020) sid. 31-40)
Om utvecklingen av föreningen Bromma Trädgårdar.
Sökord: Bromma Kyrka, Särskilda platser


315. Alm, Leif: Vi som växte upp på Höjden. (BHÅ 91 (2020) sid. 43-54)
Minnesbilder från en uppväxt i Stockholmhems hus väster om Åkeshovs slott.
Sökord: Åkeslund, Särskilda platser, Åkeshov


316. Wolf, Hans: Ett mörklagt Södra Ängby. (BHÅ) 91 (2020) sid. 55-58)
En essä om krigsminnen från andra världskriget.
Sökord: Södra Ängby, Särskilda platser


317. Arvidsson, Johan: Bromma i bild. (BHÅ 91 (2020) sid. 60-61)
Ett collage av fotografier från Bromma.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


318. Ringstedt, Nils och Reimers, Christian: Drottning Kristinas källa intill Grävlingsvägen i Bromma. (BHÅ 91 (2020) sid. 63-67)
Några funderingar kring en källa i Stora Mossen.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Stora Mossen


319. Ringstedt, Nils: Stora Ängby får nytt liv. (BHÅ 91 (2020) sid. 69-72)
Ger in inblick i Stora Ängby (Ängby slott) och dess historia.
Sökord: Norra Ängby, Särskilda platser


320. Wolf Hans: Klingande slottspark. (BHÅ 91 (2020) sid. 73-74)
En kort presentation av Stockholms saxofonkvartett, som huserar i Ängby slotts snickarbod.
Sökord: Konst, musik, teater och film.


321. Ringstedt, Nils: Fornminnesvård är också miljövård. (BHÅ 91 (2020) sid. 75-85)
En sammanfattning av kulturminnen och deras vård.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen


322. Lundberg, Per och Wennberg, Arne: Bromma flygplats i årskrönikorna 1977-2018. (BHÅ 91 (2020) sid. 87-96)
Ett sammandrag av vad som skrivits om flygfältet under åren.
Sökord: Industri, Kommunikation, Riksby


323. Reimers, Christian: När Jompa var världens centrum. (BHÅ 91 (2020) sid. 99-101)
En anmälan av Kent Edlunds och Bengt Julins bok om Johannesfred under åren 1950-1970.
Sökord: Litteratur


324. Gerland Josef: Vardagsliv vid en villaväg (1962). (BHÅ 91 (2020) sid. 103-119)
En återpublicering av artikeln från 1962 års årsbok.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


BROMMABOKEN 2021 (årg 92)

325. Edlund Kent, Iverus Johan, Reimers Christian, Wolf Hans: Brommaboken 2021. (BHÅ 92 (2021) sid 5-6).
Kort presentation av författarna i årsboken.
Sökord: årsbok, register, innehåll


326. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2020 (BHÅ 92 (2021) sid. 7-17)
Om nybyggnation, kommunikationsproblem, Bromma kyrkas lillklocka, stölder av olika slag samt om växtlighet.
Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


327. Rydberg, Lennart: Till sjöss mot Bromma 1859–1935 (BHÅ 92 (2021) sid. 19-28)
Om ångbåtstrafik till Brommas olika bryggor under en 100-årsperiod.
Sökord: Kommunikation, Ångbåtar


328. Nyman, Seppo: Från kungavägen till tvärbanan (BHÅ 92 (2021) sid. 29-39)
Om kommunikation till Bromma på landsväg, med buss, spårvagn och tunnelbana samt om broar i anslutning till kommunikationsvägarna.
Sökord: Kommunikation, Lokalhistoria


329. Virin, Niclas: Ridhuset i Äppelviken (BHÅ 92 (2021) sid. 41-53)
Om ridhusverksamheten i ridhuset som låg mellan Stora Mossens idrottsplats och Bromma läroverk.
Sökord: Artur Wiedersheim-Paul, Birger Johansson, Karl Gösta Svensson, Särskilda platser, Stora Mossen, Äppelviken


330. Brynielsson, Lars: En pionjärfotograf i Norra Ängby (BHÅ 92 (2021) sid. 55-59)
Om fotografen Nils Åzelius’ verksamhet i Norra Ängby med färgdiabilder från 1938 till 1943.
Sökord: Nils Åzelius, Biografier


331. Ringstedt, Nils Vad signalerade rösena i bronsålderns Bromma? (BHÅ 92 (2021) sid. 61-74)
Om flera olika bronsåldersrösen i Bromma.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Särskilda platser, Smedslätten, Judarskogen, Eneby, Riksby, Åkeshov, Beckomberga, Södra Ängby


332. Ringstedt, Nils och Larsson Inger: Återfunnen skålgropssten på Beckomberga gravfält 57 (BHÅ 92 (2021) sid. 75-79)
Om en skålgropssten med stor offergrop i Beckomberga.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Särskilda platser, Beckomberga


333. Ringstedt, Nils och Tonemar Philip: Nyupptäckta gravar på Skidbacksberget i Abrahamsberg (BHÅ 92 (2021) sid. 81-84)
Om en trolig fornlämning vid skidbacken i Abrahamsberg.
Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Särskilda platser, Abrahamsberg


334. Nilsson, Torbjörn: Husgrundssafari från Smedslättens gård till Ålstensängen . (BHÅ 92 (2021) sid. 85-100)
Om byggnader utefter stranden från Smedslättens gård via Gröna slätten, Solvik, Annero och Skogsbo till Ålstensängen.
Sökord: Särskilda platser, Smedslätten, Ålsten


335. Cunelius, Kerstin: Ateljévillorna i Åkeshov (BHÅ 92 (2021) sid. 101-116)
Om villorna på Snörmakarvägen och om de konstnärer som bodde där.
Sökord: Konst, musik, teater och film, Lokal- och kulturhistoria, Bo Y:son Sjöberg, Esaias Thorén, Einar Rosén, Gustav Rudberg, Särskilda platser, Åkeshov,


336. Oblakoff, Inga: Gubbkärrets koloniförening (BHÅ 92 (2021) sid. 119-121)
Kort historik om koloniföreningen vid Gubbkärrsvägen och dess verksamhet.
Sökord: Allmäna organisationer, Särskilda platser, Nockebyhov


337. Hjelm, Stefan: Grubbs handelsträdgård,vid Bällstavägen (BHÅ 92 (2021) sid. 123-130)
Om Grubbs handelsträdgård och dess verksamhet vid Bällstavägen.
Sökord: Särskilda platser, Eneby, Lennart Grubb, Nils Grubb, Vilhelm Gustafsson


338. Hallberg, Jonas: Konstnärerna i Södra Ängbys gatunamn (Ringstedt Nils) – En bokanmälan (BHÅ 92 (2021) sid. 132-134)
En bokanmälan och recension av Nils Ringstedts bok.
Sökord: Bokrecension, Litteratur


339. Windelhed, Bengt: Folket i Bromma Kyrktrakt (Inger Larsson, Kristina Lindgren, Eva Klaman och Lars Lindgren) – En bokanmälan (BHÅ 92 (2021) sid. 135-137
En anmälan och en recension av en bok av Inger Larsson m fl.
Sökord: Bokrecension, Litteratur


340. Lundberg, Per: Register över Brommaboken 2010–2020 (BHÅ 92 (2021) sid. 148-162)
En förteckning över böckernas innehåll under en tio (elva) års period
Sökord: årsbok, register, innehåll