Hem


Bromma Hembygdsförening verkar för Brommabygden, både när det gäller dåtid, nutid och framtid genom bland annat:


  • Forskning och dokumentation om ett svunnet Bromma. Materialet finns samlat i föreningens lokal i Åkeshofs Slott och är tillgängligt för medlemmarna. Mycket av materialet presenteras också i föreningens årsskrift, Brommaboken. Syftet är att försöka skapa en historisk medvetenhet hos Brommaborna.


  • Utflykter, vandringar och föreläsningar om dagens Bromma. I området finns ett rikt kulturarv, som måste förvaltas på bästa sätt.


  • Deltagande i planeringen av det framtida Bromma. Hur skall Brommalandet planeras och bebyggas? Som remissinstans åt myndigheterna har vi möjlighet att vara med att forma vår egen hembygd.

Aktuellt


19 maj Vandring i Bromma Kyrka kl 13.30-15.30. Anmälan till Inger Larsson senast 14 maj.


25 maj Öppet hus i föreningslokalen på Åkeshovs slottsvind kl 14-16. Välkomna! OBS! Kan komma att flyttas, om slottet ännu inte öppnat efter renoveringen


Välkomna på Bromma hembygdförenings 100-årsjubileum 1 september kl 12-17 i och vid Åkeshovs slott.


Karta över Bromma Socken 1829 (objektsid: SE/SSA/Kartor och ritningar/Bromma år 1829). Publicerat av Stockholms Stadsarkiv (CC BY-SA)

Bromma Hembygdsförening verkar för Brommabygden,
både när det gäller dåtid, nutid och framtid.