Hem


Bromma hembygdsförening verkar för Brommabygden, både när det gäller dåtid, nutid och framtid genom bland annat:


  • Forskning och dokumentation om ett svunnet Bromma. Materialet finns samlat i föreningens lokal i Åkeshofs Slott och är tillgängligt för medlemmarna. Mycket av materialet presenteras också i föreningens årsskrift, Brommaboken. Syftet är att försöka skapa en historisk medvetenhet hos Brommaborna.


  • Utflykter, vandringar och föreläsningar om dagens Bromma. I området finns ett rikt kulturarv, som måste förvaltas på bästa sätt.


  • Deltagande i planeringen av det framtida Bromma. Hur skall Brommalandet planeras och bebyggas? Som remissinstans åt myndigheterna har vi möjlighet att vara med att forma vår egen hembygd.

Karta över Bromma Socken 1829 (objektsid: SE/SSA/Kartor och ritningar/Bromma år 1829). Publicerat av Stockholms Stadsarkiv (CC BY-SA)

Aktuellt


Visningen av nya Brommastaden Hangar 5 ställs in.


Årsmötet får nytt datum i maj. Läs mer här.


Efterlysning! Hembygdsföreningen söker bilder på Äppelvikens ridskola i Stora Mossen till Brommaboken 2021. Läs mer här
Bromma hembygdsförening verkar för Bromma-bygden, både när det gäller dåtid, nutid och framtid.