Hem


Bromma Hembygdsförening verkar för Brommabygden, både när det gäller dåtid, nutid och framtid genom bland annat:


  • Forskning och dokumentation om ett svunnet Bromma. Materialet finns samlat i föreningens lokal i Åkeshofs Slott och är tillgängligt för medlemmarna. Mycket av materialet presenteras också i föreningens årsskrift, Brommaboken. Syftet är att försöka skapa en historisk medvetenhet hos Brommaborna.


  • Utflykter, vandringar och föreläsningar om dagens Bromma. I området finns ett rikt kulturarv, som måste förvaltas på bästa sätt.


  • Deltagande i planeringen av det framtida Bromma. Hur skall Brommalandet planeras och bebyggas? Som remissinstans åt myndigheterna har vi möjlighet att vara med att forma vår egen hembygd.

Aktuellt


7 oktober Öppet hus i föreningens lokal på Åkeshovs slottsvind. Välkomna kl 14-16!


11 oktober Vandring i skogen runt Gliaberget i Riksby. Anmälan till Monika Bystedt senast 6 oktober


24 oktober Öppet hus i föreningens lokal på Åkeshovs slottsvind. Välkomna kl 14-16!

Karta över Bromma Socken 1829 (objektsid: SE/SSA/Kartor och ritningar/Bromma år 1829). Publicerat av Stockholms Stadsarkiv (CC BY-SA)

Bromma Hembygdsförening verkar för Brommabygden,
både när det gäller dåtid, nutid och framtid.