Hem


Bromma Hembygdsförening verkar för Brommabygden, både när det gäller dåtid, nutid och framtid genom bland annat:


  • Forskning och dokumentation om ett svunnet Bromma. Materialet finns samlat i föreningens lokal i Åkeshofs Slott och är tillgängligt för medlemmarna. Mycket av materialet presenteras också i föreningens årsskrift, Brommaboken. Syftet är att försöka skapa en historisk medvetenhet hos Brommaborna.


  • Utflykter, vandringar och föreläsningar om dagens Bromma. I området finns ett rikt kulturarv, som måste förvaltas på bästa sätt.


  • Deltagande i planeringen av det framtida Bromma. Hur skall Brommalandet planeras och bebyggas? Som remissinstans åt myndigheterna har vi möjlighet att vara med att forma vår egen hembygd.

Karta över Bromma Socken 1829 (objektsid: SE/SSA/Kartor och ritningar/Bromma år 1829). Publicerat av Stockholms Stadsarkiv (CC BY-SA)

Aktuellt


Besöket på Park konditori ställs tyvärr in pga pandemin. Ni som betalat in pengar, kommer inom kort att få dem tillbakabetalda.


Besöket på skolmuseet begränsas till 20 personer. 


Föreningens årsmöte planeras till 24 mars 2022. Mer info kommer!


Vårens första öppna hus blir tisdag 8 februari kl 14-16 i föreningens lokal på Åkeshofs slottsvindBromma Hembygdsförening verkar för Brommabygden,
både när det gäller dåtid, nutid och framtid.