Hem


Bromma Hembygdsförening verkar för Brommabygden, både när det gäller dåtid, nutid och framtid genom bland annat:


  • Forskning och dokumentation om ett svunnet Bromma. Materialet finns samlat i föreningens lokal i Åkeshofs Slott och är tillgängligt för medlemmarna. Mycket av materialet presenteras också i föreningens årsskrift, Brommaboken. Syftet är att försöka skapa en historisk medvetenhet hos Brommaborna.


  • Utflykter, vandringar och föreläsningar om dagens Bromma. I området finns ett rikt kulturarv, som måste förvaltas på bästa sätt.


  • Deltagande i planeringen av det framtida Bromma. Hur skall Brommalandet planeras och bebyggas? Som remissinstans åt myndigheterna har vi möjlighet att vara med att forma vår egen hembygd.

Aktuellt


7 december Studiebesök i Blackebergs gymnasium. Anmälan till Barbro Bergman senast 2 december. Se programblad för kontaktuppgift. 


9 december Öppet hus i föreningens lokal på Åkeshovs slottsvind. Välkomna kl 14-16!


9 december Julklappstips på
Ängby Slotts flygelbyggnad.
Rosa Horowitz & Nisse Ringstedt på plats +
Titti Winbladhs & Gunnar Stålbrands affischer och litografier som finns till salu.
Rea på våra böcker m.m.
Välkomna kl 12-16!
Läs mer!

Karta över Bromma Socken 1829 (objektsid: SE/SSA/Kartor och ritningar/Bromma år 1829). Publicerat av Stockholms Stadsarkiv (CC BY-SA)

Bromma Hembygdsförening verkar för Brommabygden,
både när det gäller dåtid, nutid och framtid.