Artiklar om Brommas förhistoria

NITTIO ÅRS PERSPEKTIV PÅ BROMMAS FÖRHISTORIA
Samling av Brommabokens artiklar 1932 -2022
Nils Ringstedt


Det finns många artiklar i Brommaboken som gäller Brommas förhistoria. Den första finns redan i 1932 års bok. Artiklarna fram till och med 2022 omfattar en tid på 90 år.
Nedan namnges de artiklar som berör tiden före medeltid och nyare tid. I vissa artiklar nämns även händelser under dessa perioder. Det är min förhoppning att följande förteckning kan ha intresse för medlemmar som vill läsa om Brommas förhistoria som den speglas i Brommabokens artiklar.


Artikelsamling
Brommaboken 1932, årgång 3:

Elias Wessén. Runstenarna i Bromma.


Brommaboken 1933, årgång 4:

Karl-Alfred Gustawsson. Arkeologiska undersökningar i Bromma.


Brommaboken 1937, årgång 8:

Hans Hansson. Bygd och vägar omkring Bällstaviken.


Brommaboken 1943, årgång 14:

John Lindström. Några drag ur Bromma församlings äldre bebyggelseutveckling. I. Urtid, forntid och medeltid. (”Den äldsta bebyggelsen”.)


Brommaboken 1946, årgång 17:

Hans Hansson. ”Brommaminnen ” – en utställning 1946.


Brommaboken 1949, årgång 20:

Ebba Hult de Geer. Forntids-Bromma. Bygder, vattenleder och försvar.


Brommaboken 1955, årgång 26:

Margareta Biörnstad. Beckomberga-Råcksta gravfältet.


Brommaboken 1958, årgång 29:

Bengt O. Lindberg. Bromma är vår hembygd. Bygdens historia – Forntiden. Hur man bodde i Bromma under forntiden. (Ett utdrag ur artikeln.)


Brommaboken 1962, årgång 32:

Andreas Oldeberg. Förhistoriska föremål från Brommas socken.


Brommaboken 1970, årgång 41:

Herman Stolpe. Märkliga fornfynd på Helgö.


Brommaboken 1981, årgång 52:

Anders Broberg. Vikingatida och medeltida byar i Bromma.


Brommaboken 1995, årgång 66:

Barbro Johansson och Rolf Gezelius. Smedslätten från forntid till nutid.


Brommaboken 2000, årgång 71:

Nils Ringstedt. Skålgropsblock vid Orrspelsvägen.


Brommaboken 2001, årgång 72:

Nils Ringstedt. Kastal och befästningsvall nära Åkeshovs slott.


Brommaboken 2002, årgång 73:

Nils Ringstedt. Skeppssättningarna i Bromma i ett kulturhistoriskt perspektiv.
Nils Ringstedt. Bybildning i Bromma och frågan om det fanns en Bromma by.


Brommaboken 2003, årgång 74:

Nils Ringstedt. Romersk denar funnen i Bromma.
Nils Ringstedt. Strövtåg bland Brommas fornlämningar.
Nils Ringstedt. Bronsålder i Ålsten och Smedslätten.


Brommaboken 2004, årgång 75:

Nils Ringstedt. Det forntida Bromma.
Nils Ringstedt. Skålgropshäll vid Olovslundsvägen.
Nils Ringstedt. Vilka fornminnen finns i Bromma?


Brommaboken 2005, årgång 76:

Nils Ringstedt. Karsviks platåhus – ett märkligt fornminne.
Nils Ringstedt. Aktiv fornminnesvård i Bromma.
Nils Ringstedt. Finns det hällristningar i Olovslund?


Brommaboken 2006, årgång 77:

Nils Ringstedt. Omlandet och järnålderns Bromma.
Nils Ringstedt. Gravfältet vid Söderbergaskolan i Beckomberga.
Nils Ringstedt. Gravfälten i Bällsta.
Nils Ringstedt. Märklig fornlämning vid Terserusvägen.
Nils Ringstedt. Nyupptäckt stenyxa i Bromma.

Christina Schierman. Bronsålder i Bromma socken.


Brommaboken 2008, årgång 79:

Mats Hansson, Nils Ringstedt, Bengt Windelhed. Nyupptäcktea gravar.
Nils Ringstedt. Jakten efter den försvunna skålgropsstenen.
Nils Ringstedt. Offerstenen i Blackeberg.
Nils Ringstedt. Sensationellt fynd av skålgropssten i Smedslätten.
Mats Hansson. En viking i trädgården.


Brommaboken 2009, årgång 80:

Nils Ringstedt. Utgrävningen i Karsviks fornminnesområde.
Nils Ringstedt. Många fynd av gamla mynt i Bromma.
Nils Ringstedt. Stenkvarn.
Bengt Windelhed, Nils Ringstedt, Mats Hansson. Stensträng i Lokelunden.


Brommaboken 2010, årgång 81:

Nils Ringstedt. Hembygdsföreningen skyltar Brommas fornminnen.
Nils Ringstedt. ”Bland bygdeborgslämningar och fordomtida gravfält vid Smedslätten och Ålsten”.
Nils Ringstedt. Utgrävningen i Norra Ängby, Komötet 1939.


Brommaboken 2011, årgång 82:

Nils Ringstedt, Bengt Windelhed. Bygder i bronsålderns Bromma.
Nils Ringstedt. Förhistoriska nätsänken.


Brommaboken 2012, årgång 83:

Nils Ringstedt, Bengt Windelhed. Ulvsunda med omnejd – en intressant järnåldersbygd.
Nils Ringstedt. Spiralen i Höglandsparken.


Brommaboken 2013, årgång 84:

Nils Ringstedt, Bengt Windelhed. Nockeby – från forntid till nutid.
Nils Ringstedt. Fynd av romerskt mynt i Norra Ängby.


Brommaboken 2014, årgång 85:

Nils Ringstedt, Bengt Windelhed. Forntida bebyggelse runt Bromma flygfält.


Brommaboken 2016, årgång 87:

Nils Ringstedt. Märklig husterrass på berget intill City Gross.
Nils Ringstedt. Norra Ängby från forntid till nutid.


Brommaboken 2017, årgång 88:

Nils Ringstedt. Stenristningar i Bromma från forntid till nutid.


Brommaboken 2018, årgång 89:

Nils Ringstedt. Nyupptäckta stenristningar i Bromma.


Brommaboken 2019, årgång 90:

Nils Ringstedt. Forn- och kulturhistoriska lämningar i Åkeshov och Åkeslund.


Brommaboken 2020, årgång 91:

Fornminnesvården i Bromma är också miljövård.


Brommaboken 2021, årgång 92:

Nils Ringstedt. Vad signalerade bronsåldersrösena i bronsålderns Bromma?
Nils Ringstedt, Inger Larsson. Återfunnen skålgropssten på Beckomberga gravfält.
Nils Ringstedt, Philip Tonemar. Nyupptäckta gravar på Skidbacksberget i Abrahamsberg.


Brommaboken 2022, årgång 93:

Nils Ringstedt. Hällristningen som föreställer Oden och Tor.
Nils Ringstedt. Spännande fornminnen vid Åkeshovs slott.
Inger Larsson. Kulturminnesskyltar i Bromma samt Fornfyndsappen.