Brommaboken

Brommaboken 2021


I Brommaboken 2021 kan man läsa om


Brommakrönika 2020

Till sjöss mot Bromma 1859-1935

Från kungavägen till tvärbanan

Ridhuset i Äppelviken

En pionjärfotograf i Norra Ängby

Vad signalerade rösena i bronsålderns Bromma?

Återfunnen skålgropssten på Beckomberga gravfält

Nyupptäckta gravar på Skidbacksberget i Abrahamsberg

Husgrundssafari från Smedslättens gård till Ålstensängen

Ateljévillorna i Åkeshov

Gubbkärrets koloniförening

Grubbs handelsträdgård vid Bällstavägen


Dessutom recensioner av föreningens senaste böcker, verksamhetsberättelse för 2020, inledande text från redaktionskommitéen samt register över artiklar i årsböcker 2010-2020.


Föreningen vill rikta ett stort tack till författarna som varit med och skapat Brommaboken 2021!


Är du medlem men har inte fått din bok? Hör av dig till oss så ska vi hjälpa dig att reda ut varför! info@brommahembygd.se


Är du inte medlem, men vill ha Brommaboken 2021?
För 150 kr får du både medlemskap i Bromma Hembygdsförening och årets Brommabok.

Längst ner på sidan kan du läsa mer om medlemskapet.Årsböckerna säljs till följande pris:


Årets Brommabok kostar 150 kr och ingår i medlemskapet i föreningen.


Äldre brommaböcker kostar 50 kr/st.

Medlemmar kan köpa 1900-talets brommaböcker för 10 kr/st vid föreningens öppna hus på Åkeshofs slott.


Brommaböckerna kan köpas vid öppet hus samt genom att kontakta Ulla-Britt Stegenberg på sekreterare@brommahembygd.se