Länkar

Länkar med koppling till Bromma och Västerort


Bromma stadsdel

På Stockholms stads hemsida finns information om Bromma och Bromma stadsdelsförvaltning, den nås enklast genom att söka på Bromma. En direktlänk till Bromma stadsdelsnämnds nämndhandlingar finns här.


Stockholms stadsbyggnadskontor

Information om alla pågående byggplaneärenden med tidplan, tillhörande handlingar och uppgifter om handläggare för Bromma och de andra stadsdelarna i Stockholm.


Norra Ängby grannsamverkan

Grannsamverkan mot brott för de som bor i Norra Ängby.


Västerleds Trädgårdsstadsförening

En intresseförening för boende i Västerled.


Stockholmskällan

Här finns fotografier, filmer, ritningar, gamla dokument och litteratur som berättar om Stockholm och stockholmare i olika tider.


En direktlänk till information om alla skyltar om fornlämningar som sats upp på initiativ av Bromma hembygdsförening finns här. Skyltarna kan också sökas geografiskt via en karta som finns här.


Fornsök

I Riksantikvarieämbetets Fornsök finns bland annat information om fornlämningar i Bromma.


Bebyggelseregistret

Informationen om byggnader från fältinventeringar samt om kyrkor och byggnadsminnen.


Platsr

Varje plats har en historia! Platsr är en community där du kan dela dina historier om Bromma och läs vad andra har att berätta.


DigitaltMuseum

På DigitaltMuseum går det att söka i många museers föremålsdatabaser på en gång. Se en sammanställning över föremål, foton och personer med koppling till Bromma.


Sök i samlingarna

Sök efter föremål, ben, bilder och fyndplatser i Historiska museets stora föremålsdatabas.


Stockholm läns museum

Stockholms Länsmuseum har en sida med allt från kulturmiljöer till utfärder inom både Stockholm och Västort.


Stockholm stadsmuseum

Här finns fullt med information om Stadsmuseets omfattande verksamhet som bland annat omfattar arkeologiska undersökningar, faktarum, museilägenheter och utställningar.


Stockholms stadsarkiv

Här kan man hitta det mesta om Stockholm och Västerort.


Nättidningen Rötter -släktforskning

Detta är Sveriges Släktforskarförbunds egen tidning på nätet. En guldgruva för släktforskare, som även kan söka efter information om sina släktingar från denna hemsida.Bli medlem

Bli medlem i Bromma hembygdsförening genom att betala in årsavgiften till bankgirokonto

nummer 5725-1126. För individuellt medlemskap är årsavgiften 150 kronor. För familjemedlemskap, två personer som bor på samma adress, är årsavgiften 200 kronor.


Medlemskap, som löper per kalenderår, innefattar ett vårprogram, som skickas ut i januari och ett höstprogram, som skickas ut i augusti. Dessutom får man ett exemplar av årets Brommabok, som brukar distribueras i maj.


Brommaboken

Brommaboken, som är föreningens årsbok, har kommit ut varje år sedan 1930. Det är en unik informationskälla för den som vill lära sig mer om Bromma.  Många årgångar finns på biblioteken i Bromma, men äldre årgångar finns också till salu hos föreningen. En index-förteckning över årsböckernas innehåll 1930-1999 finns här.

Böcker om Bromma


Information om böcker om Bromma som säljs av föreningen finns här.

Litografier

Till försäljning finns 12 originallitografier i färg av Brommakonstnären Gunnar Stålbrand. Litografierna föreställer "smultronställen" i Bromma. Mer information finns här.

Frågor

Några frågor? Kontakta

Kent Edlund telefon 070-565 75 59 eller

e-post info@brommahembygd.se