Länkar

Länkar med koppling till Bromma och Västerort


Bromma stadsdel

På Stockholms stads hemsida finns information om Bromma och Bromma stadsdelsförvaltning, den nås enklast genom att söka på Bromma. En direktlänk till Bromma stadsdelsnämnds nämndhandlingar finns här.


Stockholms stadsbyggnadskontor

Information om alla pågående byggplaneärenden med tidplan, tillhörande handlingar och uppgifter om handläggare för Bromma och de andra stadsdelarna i Stockholm.


Stockholmskällan

Här finns fotografier, filmer, ritningar, gamla dokument och litteratur som berättar om Stockholm och stockholmare i olika tider.


Fornsök

I Riksantikvarieämbetets Fornsök finns bland annat information om fornlämningar i Bromma.


Bebyggelseregistret

Informationen om byggnader från fältinventeringar samt om kyrkor och byggnadsminnen.


DigitaltMuseum

På DigitaltMuseum går det att söka i många museers föremålsdatabaser på en gång. Se en sammanställning över föremål, foton och personer med koppling till Bromma.


Sök i samlingarna

Sök efter föremål, ben, bilder och fyndplatser i Historiska museets stora föremålsdatabas.


Stockholm läns museum

Stockholms Länsmuseum har en sida med allt från kulturmiljöer till utfärder inom både Stockholm och Västort.


Stockholm stadsmuseum

Här finns fullt med information om Stadsmuseets omfattande verksamhet som bland annat omfattar arkeologiska undersökningar, faktarum, museilägenheter och utställningar.


Stockholms stadsarkiv

Här kan man hitta det mesta om Stockholm och Västerort.


Nättidningen Rötter -släktforskning

Detta är Sveriges Släktforskarförbunds egen tidning på nätet. En guldgruva för släktforskare, som även kan söka efter information om sina släktingar från denna hemsida.


Spårvagsmuseets Bildsamling

Genom samlingen kan du följa hur kollektivtrafiken och Stockholm vuxit från 1800-talet fram till idag. Här kan du söka efter bilder i museets fotodatabas.