Kulturmiljö

Kulturmiljö

Bromma hembygdsförening har ett stort kunnande och engagemang i kulturmiljöfrågor.


Om Brommas samtliga fornlämningar finns information här.


Aktuella händelser, som arkeologiska utgrävningar, invigning av informationsskyltar och boksläpp, beskrivs i Kulturmiljöbloggen.


Som remissinstans åt myndigheterna har föreningen möjlighet att vara med att påverka planeringen av framtidens Bromma. Föreningens remissvar i planärenden finns här.Hembygdsföreningens fornminnesgrupp. Foto: Annica Ewing (CC BY-NC-ND)