Böcker

Våra böcker

Bromma hembygdsförening har tagit fram nedanstående böcker om Bromma och dess historia. 


De priser som anges nedan gäller vid föreningens egen försäljning i samband med möten
och föreläsningar, vid föreningens öppna hus i föreningslokalen på Åkeshofs slott
samt "Hemma hos Annika" på Ängby slott


Böckerna kan även köpas på:

Äppelvikens bokhandel, Alviksvägen 34 och på Klackenbergs Böcker och Papper i Vällingby centrum.


På internet kan man köpa några av våra böcker hos Bokus, Adlibris samt hos förlaget Instant Book.


Stora Ängby gård - från forntid till nutid


Författare: Inger Larsson, samt ett nytryck av en artikel skriven av Edvard Bolin från 1973-års Brommabok.

I boken kan man läsa inte bara om slottet utan även om hela Ängby gårds historia från forntid till nutid inklusive historier om statare, arrendator, ägare och verksamheter runt omkring såsom 4H-gården, hemvärnet, fester,
skolträdgård och mycket mer.


Pris: 189 kr.

Folket i Bromma kyrktrakt: Skola, vård, omsorg och bebyggelse förr och nu


Författare:
Inger Larsson, Kristina Lindgren, Eva Klaman,
Lars Lindgren

-------

I boken berättas i ord och många bilder om:

  • skolorna, förskolorna och fritidshemmen inklusive lärarna och eleverna i nordvästra Bromma från slutet på 1700-talet till idag.

  • människorna och bebyggelsen i närområdet kring Bromma kyrka från mitten av 1700-talet fram till våra dagar.

  • första fattighuset i närheten av prästgården samt de tre hemmen för fattig- och äldreomsorg på Bromma kyrkväg.


SLUTSÅLD

Boken är slutsåld men finns på Brommas bibliotek och:

NU TILLGÄNGLIG SOM E-BOK

(Pris: 50 kr. för samtliga 3 delar)

För lösenord, kontakta: ordforande@brommahembygd.se


E-boken är uppdelad i bokens tre kapitel med bokens kartor, innehållsförteckning, inledning och förord i alla de tre filerna.
Källförteckning för hela boken finns i del 3.     


Del 1 Skolorna i Bromma Kyrktrakt:
https://brommahembygd.se/kyrktrakt1


Del 2 Bromma Kyrkby och dess invånare 1825 till idag:  

https://brommahembygd.se/kyrktrakt2


Del 3 Från fattigvård till vård och omsorgsboende

https://brommahembygd.se/kyrktrakt3

Johannesfred 1950-1970


Författare: Kent Edlund, Bengt Julin


Boken är en berättelse i ord och bild om Kents och Bengts uppväxt i området Johannesfred i östra Bromma invid Ulvsundasjön.
Det är en personlig bok om skolan, fritidsaktiviteter, familjen och kompisarna - och en stark bykänsla. 


Pris: 100 kr.

Hur Bromma växte fram!


Författare: Nils Ringstedt och Per Lundberg


Boken är en sammanfattning av årskrönikorna i Bromma-böckerna för åren 1929-1977 och blir därmed en berättelse om Brommas utveckling under denna expansiva tid. 


Pris: 80 kr.

Torpen i Bromma. Historik. Lägen och lämningar


Författare: Nils Ringstedt


Boken innehåller en beskrivning av torpens historia.
103 av Brommas torp tas upp i boken med beskrivning och placering på karta. På en del av husen finns även fotografier.


Pris: 20 kr.

Byar, gårdar och säterier i Bromma


Författare: Nils Ringstedt


Bromma Hembygdsförenings skrift nr 5, berättar om
Brommas bebyggelsehistoria, från forntid till nutid, med illustrationer ur främst Bromma Hembygdsförenings bildarkiv.


Pris: 100 kr.

Huset på Önskeringsvägen


Text & Bild: Rosa Horowitz


Vill du veta hur det var att bo som barn på Önskerings-vägen i Smedslätten på 1930-40-talet?
Konstnärinnan Rosa Horowitz har illustrerat sin barndom
i ”tittskåp” dvs. små lådor med figurer i pappier maché.

Vill du också läsa berättelser till varje tittskåp så är de sammanställda här i boken: ”Huset på Önskeringsvägen”.


En "Konst- och historiebok för stora och små"

Boken är nr 11 i hembygdsföreningens skriftserie.


Pris: 150 kr.

Konstnärerna i Södra Ängbys gatunamn


Författare: Nils Ringstedt.


I boken berättas om de nitton kända svenska konstnärer och skulptörer som har givit namn åt nästan alla gator i Södra Ängby. Vid Blackebergsvägen, Färjestadsvägen, Ängbyhöjden och Zornvägen finns intressanta fornlämningar och/eller gamla torp vilka också får sin berättelse i boken.


Pris: 100 kr.

Norra Ängbys gatunamn


Författare: Nils Ringstedt


Gatunamnen i Norra Ängby har på olika sätt anknytning till vikingatiden. Boken ger ingående beskrivningar om bakgrunden till namnen på samtliga gator och platser i Norra Ängby samt förklaringar till många av kvarters- namnen med forntida anknytning.


Pris: 150 kr.

Bromma före historien


Författare: Nils Ringstedt
med bidrag av Åke Hyenstrand och Jan Svanberg


En översikt av Brommas förhistoria från stenålder till och med vikingatid med en fornminnesförteckning i slutet där lämningarnas lägen är utmärkta på de olika stadsdels-kartorna i Bromma.


Pris: 100 kr.

Brommas skyltade kulturminnen –

en kulturhistorisk vägvisare


Författare: Nils Ringstedt med bidrag av Bengt Windelhed


Boken beskriver 30 skyltade kulturobjekt i Bromma. Hembygdsföreningen har tillsammans med Stockholms Stadsmuseum varit med och satt upp och bekostat cirka hälften av dessa skyltar.


Pris: 20 kr.

Livet i Bromma:
Bromma sockenstämmoprotokoll 1681-1799


Redigerad av Eivor Lundén


Bromma sockenstämmoprotokoll 1681-1799, Bromma Hembygdsförenings skrift nr 1, redogör för beslut fattade på sockenstämmor under den angivna tiden.


Pris: 20 kr.

Årsböckerna säljs för följande pris:


Årets Brommabok kostar 150 kr och ingår i medlemskapet i föreningen.


Äldre brommaböcker kostar 50 kr/st.

Medlemmar kan köpa 1900-talets brommaböcker för 10 kr/st vid föreningens öppna hus på Åkeshofs slott.


Brommaböckerna kan köpas vid öppet hus samt genom att kontakta Ulla-Britt Stegenberg på sekreterare@brommahembygd.se

Samtliga böcker har föregåtts av noggranna fältarbeten. Alla fornlämningar och torplägen i Bromma har inventerats vilket lett till att flera tidigare okända fornlämningar har påträffats.