Böcker


Våra böckerBromma hembygdsförening har tagit fram nedanstående böcker om Bromma och dess historia. 


De priser som anges nedan gäller vid föreningens egen försäljning i samband med möten och föreläsningar samt vid föreningens öppna hus i föreningslokalen på Åkeshofs slott.


Böckerna kan även köpas på:

Äppelvikens bokhandel, Alviksvägen 34 och på Klackenbergs Böcker och Papper i Vällingby centrum.


På internet kan man köpa våra böcker hos Bara Bromma, Bokus, Adlibris samt hos förlaget Instant Book.


Konstnärerna i Södra Ängbys gatunamn

Foto: Inger Larsson

Johannesfred 1950-1970

Foto: Inger Larsson

Norra Änbys gatunamn

Foto: Nils Ringstedt

Hur Bromma växte fram!

Foto: Inger Larsson

Bromma före historien

Foto: okänd


Torpen i Bromma

Foto: okänd

Brommas skyltade kulturminnen

Foto: Nils Ringstedt


Byar, gårdar och säteri i Bromma

Foto: Nils Ringstedt

Livet i Bromma

Foto: Nils Ringstedt

Konstnärerna i Södra Ängbys gatunamn

Författare; Nils Ringstedt.


I boken berättas om de nitton kända svenska konstnärer och skulptörer som har givit namn åt nästan alla gator i Södra Ängby. Vid Blackebergsvägen, Färjestadsvägen, Ängbyhöjden och Zornvägen finns intressanta fornlämningar och/eller gamla torp vilka också får sin berättelse i boken.    


Pris 200 kr.

Johannesfred 1950-1970

Författare; Kent Edlund och Bengt Julin


Boken är en berättelse i ord och bild om Kents och Bengts uppväxt i området Johannesfred i östra Bromma invid Ulvsundasjön. Det är en personlig bok om skolan, fritidsaktiviteter, familjen och kompisarna och en stark bykänsla. 


Pris 250 kr. 

Norra Ängbys gatunamn

Författare: Nils Ringstedt


Gatunamnen i Norra Ängby har på olika sätt anknytning till vikingatiden. Boken ger ingående beskrivningar om bakgrunden till namnen på samtliga gator och platser i Norra Ängby samt förklaringar till många av kvartersnamnen med forntida anknytning.


Pris 150 kr.

Hur Bromma växte fram!

Författare: Nils Ringstedt och Per Lundberg


Boken är en sammanfattning av årskrönikorna i Brommaböckerna för åren 1929-1977 och blir därmed en berättelse om Brommas utveckling under denna expansiva tid. 


Pris 80 kr.

Bromma före historien

Författare: Nils Ringstedt med bidrag av Åke Hyenstrand och Jan Svanberg


En översikt av Brommas förhistoria från stenålder till och med vikingatid med en fornminnesförteckning i slutet där lämningarnas lägen är utmärkta på de olika stadsdelskartorna i Bromma.


Pris 200 kr.


Torpen i Bromma. Historik. Lägen och lämningar

Författare: Nils Ringstedt


Boken innehåller en beskrivning av torpens historia. 103 av Brommas torp tas upp i boken med beskrivning och placering på karta. På en del av husen finns även fotografier.


Pris 100 kr.


Brommas skyltade kulturlämningar – en kulturhistorisk vägvisare

Författare: Nils Ringstedt med bidrag av Bengt Windelhed


Boken beskriver de 30 skyltade kulturobjekt i Bromma. Hembygdsföreningen har tillsammans med Stockholms Stadsmuseum varit med och satt upp och bekostat cirka hälften av skyltarna.


Pris 150 kr.Byar, gårdar och säterier i Bromma

Författare: Nils Ringstedt


Bromma Hembygdsförenings skrift nr 5,  berättar om Brommas bebyggelsehistoria från forntid till nutid med illustrationer ur främst Bromma Hembygdsförenings bildarkiv.


Pris 100 kr.

Livet i Bromma: Bromma sockenstämmoprotokoll 1681-1799

Redigerad av Eivor Lundén


Bromma sockenstämmoprotokoll 1681-1799, Bromma Hembygdsförenings skrift nr 1, redogör för beslut fattade på sockenstämmor under den angivna tiden.


Pris 50 kr.

Årsböckerna säljs för följande pris:

År 1930 – 1999       10 kr/styck

År 2000 – 2019       50 kr/styck

Å 2020                   150 kr

Samtliga böcker har föregåtts av noggranna fältarbeten. Alla fornlämningar och torplägen i Bromma har inventerats vilket lett till att flera tidigare okända fornlämningar har påträffats.

Bli medlem

Bli medlem i Bromma hembygdsförening genom att betala in årsavgiften till bankgirokonto

nummer 5725-1126. För individuellt medlemskap är årsavgiften 150 kronor. För familjemedlemskap, två personer som bor på samma adress, är årsavgiften 200 kronor.


Medlemskap, som löper per kalenderår, innefattar ett vårprogram, som skickas ut i januari och ett höstprogram, som skickas ut i augusti. Dessutom får man ett exemplar av årets Brommabok, som brukar distribueras i maj.


Brommaboken

Brommaboken, som är föreningens årsbok, har kommit ut varje år sedan 1930. Det är en unik informationskälla för den som vill lära sig mer om Bromma.  Många årgångar finns på biblioteken i Bromma, men äldre årgångar finns också till salu hos föreningen. En index-förteckning över årsböckernas innehåll 1930-1999 finns här.

Böcker om Bromma


Information om böcker om Bromma som säljs av föreningen finns här.

Litografier

Till försäljning finns 12 originallitografier i färg av Brommakonstnären Gunnar Stålbrand. Litografierna föreställer "smultronställen" i Bromma. Mer information finns här.

Frågor

Några frågor? Kontakta

Kent Edlund telefon 070-565 75 59 eller

e-post info@brommahembygd.se