Böcker


Våra böckerBromma hembygdsförening har tagit fram nedanstående böcker om Bromma och dess historia. 


De priser som anges nedan gäller vid föreningens egen försäljning i samband med möten och föreläsningar, vid föreningens öppna hus i föreningslokalen på Åkeshofs slott samt i butiken Hemma hos Annika på Ängby slott


Böckerna kan även köpas på:

Äppelvikens bokhandel, Alviksvägen 34 och på Klackenbergs Böcker och Papper i Vällingby centrum.


På internet kan man köpa några av våra böcker hos Bokus, Adlibris samt hos förlaget Instant Book.


Folket i Bromma kyrktrakt: Skola, vård, omsorg och bebyggelse förr och nu


Författare: Inger Larsson, Kristina Lindgren, Eva Klaman, Lars Lindgren


I boken berättas i ord och många bilder om människorna och bebyggelsen i närområdet kring Bromma kyrka från mitten av 1700-talet till våra dagar. Det berättas om lärarna och eleverna i nordvästra Bromma, här kallat Bromma kyrktrakt, samt skolorna, förskolorna och fritidshemmen som finns och funnits i området. Även det första fattighuset i närheten av prästgården samt de tre hemmen för fattig- och äldreomsorg på Bromma kyrkväg.


SLUTSÅLD


Boken är slutsåld, men finns att låna på Brommas tre bibliotek - Brommaplan, Alvik och Blackeberg.


Johannesfred 1950-1970


Författare: Kent Edlund, Bengt Julin


Boken är en berättelse i ord och bild om Kents och Bengts uppväxt i området Johannesfred i östra Bromma invid Ulvsundasjön. Det är en personlig bok om skolan, fritidsaktiviteter, familjen och kompisarna och en stark bykänsla. 


Pris: 150 kr.

Hur Bromma växte fram!


Författare: Nils Ringstedt och Per Lundberg


Boken är en sammanfattning av årskrönikorna i Brommaböckerna för åren 1929-1977 och blir därmed en berättelse om Brommas utveckling under denna expansiva tid. 


Pris 80 kr.

Torpen i Bromma. Historik. Lägen och lämningar


Författare: Nils Ringstedt


Boken innehåller en beskrivning av torpens historia. 103 av Brommas torp tas upp i boken med beskrivning och placering på karta. På en del av husen finns även fotografier.


Pris 20 kr.

Byar, gårdar och säterier i Bromma


Författare: Nils Ringstedt


Bromma Hembygdsförenings skrift nr 5,  berättar om Brommas bebyggelsehistoria från forntid till nutid med illustrationer ur främst Bromma Hembygdsförenings bildarkiv.


Pris 100 kr.

Konstnärerna i Södra Ängbys gatunamn


Författare: Nils Ringstedt.


I boken berättas om de nitton kända svenska konstnärer och skulptörer som har givit namn åt nästan alla gator i Södra Ängby. Vid Blackebergsvägen, Färjestadsvägen, Ängbyhöjden och Zornvägen finns intressanta fornlämningar och/eller gamla torp vilka också får sin berättelse i boken.


Pris 100 kr.


Finns utöver ovan nämnda köpställen även att köpa hos Lantliv & Trädgård vid Ängbyplan

Norra Ängbys gatunamn


Författare: Nils Ringstedt


Gatunamnen i Norra Ängby har på olika sätt anknytning till vikingatiden. Boken ger ingående beskrivningar om bakgrunden till namnen på samtliga gator och platser i Norra Ängby samt förklaringar till många av kvartersnamnen med forntida anknytning.


Pris 150 kr.


Finns utöver ovan nämnda köpställen även att köpa hos Lantliv & Trädgård vid Ängbyplan

Bromma före historien


Författare: Nils Ringstedt med bidrag av Åke Hyenstrand och Jan Svanberg


En översikt av Brommas förhistoria från stenålder till och med vikingatid med en fornminnesförteckning i slutet där lämningarnas lägen är utmärkta på de olika stadsdelskartorna i Bromma.


Pris 100 kr.

Brommas skyltade kulturminnen –

en kulturhistorisk vägvisare


Författare: Nils Ringstedt med bidrag av Bengt Windelhed


Boken beskriver de 30 skyltade kulturobjekt i Bromma. Hembygdsföreningen har tillsammans med Stockholms Stadsmuseum varit med och satt upp och bekostat cirka hälften av skyltarna.


Pris 20 kr.

Livet i Bromma: Bromma sockenstämmoprotokoll 1681-1799


Redigerad av Eivor Lundén


Bromma sockenstämmoprotokoll 1681-1799, Bromma Hembygdsförenings skrift nr 1, redogör för beslut fattade på sockenstämmor under den angivna tiden.


Pris 50 kr.

Årsböckerna säljs för följande pris:


Årets Brommabok kostar 150 kr och ingår i medlemskapet i föreningen.


Äldre brommaböcker kostar 50 kr/st.

Medlemmar kan köpa 1900-talets brommaböcker för 10 kr/st vid föreningens öppna hus på Åkeshofs slott.


Brommaböckerna kan köpas vid öppet hus samt genom att kontakta Ulla-Britt Stegenberg på sekreterare@brommahembygd.se

Samtliga böcker har föregåtts av noggranna fältarbeten. Alla fornlämningar och torplägen i Bromma har inventerats vilket lett till att flera tidigare okända fornlämningar har påträffats.