Kontakt


Kontakta oss


Ordförande:

Inger Larsson

ordforande@brommahembygd.se

0705 14 56 40


Kassör:

Petra Söderholm

kassor@brommahembygd.se


Informationsansvarig:

Kent Edlund

telefon 0705 65 75 59

info@brommahembygd.se


Årsboksredaktör:

Kerstin Cunelius

brommaboken@brommahembygd.se


Forminnesfrågor:

Nils Ringstedt

forminnesvard@brommahembygd.se


Stadsplaneärenden:

Bo Tengblad

stadsbyggnad@brommahembygd.se


För hemsidan:

Petra Söderholm

hemsida@brommahembygd.se


Bildarkivet:

Conny Lindberg

conny.lindberg@brommahembygd.se


Runbleck (SHM  22695) från vikingatid funnet vid utgrävning av  grav från Vikingatid i Kvarteret Magneten nr 10 i Ulvsunda i Bromma.

Foto: Christer Åhlin SHMM (CC BY-NC-ND)