Styrelsen

Bromma hembygdsförenings styrelse

Eftersom vi inte kunde hålla något årsmöte under våren har vi bildat en interimsstyrelse efter valberedningens förslag. 


Ordförande:

Inger Larsson, Bromma Kyrka


Ordinarie ledamöter:

Kent Edlund, Spånga
Ulla-Britt Stegenberg, Norra Ängby
Petra Söderholm, Bromma Kyrka
Håkan Thulin, Nockebyhov
Arne Wennberg, Bromma Kyrka
Hans Wolf, Blackeberg


Suppleanter:

Barbro Bergman, Nockebyhov
Kerstin Cunelius, Nockebyhov
Johan Iverus, Stora Mossen
Christian Reimers, Stora Mossen
Nils Ringstedt, Höglandet


Revisor:

Göran Rahlén


Revisorsupplelant:

Lars Lundehed


Valberedning:

Tore Broström
Sven RygartBromma hembygdsförenings ordförandeklubba Fotograf: Arne Wennberg (CC BY)


Bli medlem

Bli medlem i Bromma hembygdsförening genom att betala in årsavgiften till bankgirokonto

nummer 5725-1126. För individuellt medlemskap är årsavgiften 150 kronor. För familjemedlemskap, två personer som bor på samma adress, är årsavgiften 200 kronor.


Medlemskap, som löper per kalenderår, innefattar ett vårprogram, som skickas ut i januari och ett höstprogram, som skickas ut i augusti. Dessutom får man ett exemplar av årets Brommabok, som brukar distribueras i maj.


Brommaboken

Brommaboken, som är föreningens årsbok, har kommit ut varje år sedan 1930. Det är en unik informationskälla för den som vill lära sig mer om Bromma.  Många årgångar finns på biblioteken i Bromma, men äldre årgångar finns också till salu hos föreningen. En index-förteckning över årsböckernas innehåll 1930-1999 finns här.

Böcker om Bromma


Information om böcker om Bromma som säljs av föreningen finns här.

Litografier

Till försäljning finns 12 originallitografier i färg av Brommakonstnären Gunnar Stålbrand. Litografierna föreställer "smultronställen" i Bromma. Mer information finns här.

Frågor

Några frågor? Kontakta

Kent Edlund telefon 070-565 75 59 eller

e-post info@brommahembygd.se