Styrelsen

Bromma Hembygdsförenings styrelse


Ordförande:

Inger Larsson, Bromma Kyrka


Ordinarie ledamöter:

Krister Arsjö, Beckomberga

Kerstin Cunelius, Nockebyhov

Kent Edlund, Spånga
Ulla-Britt Stegenberg, Norra Ängby
Petra Söderholm, Bromma Kyrka
Hans Wolf, Blackeberg


Suppleanter:

Barbro Bergman, Nockebyhov

Monica Bystedt, Järfälla

Karin Hultenberger, Nockeby

Nils Ringstedt, Höglandet


Revisor:

Staffan Elinder, Södra Ängby


Revisorsupplelant:

Sören Johansson, Södra Ängby


Valberedning:

Tore Broström, Norra Ängby

Torbjörn Nilsson, Smedslätten

Sven Rygart, Norra ÄngbyBromma Hembygdsförenings ordförandeklubba Fotograf: Arne Wennberg (CC BY)