Styrelsen

Bromma Hembygdsförenings styrelse


Ordförande:

Inger Larsson, Bromma Kyrka


Ordinarie ledamöter:

Kerstin Cunelius, Nockebyhov

Kent Edlund, Spånga
Ulla-Britt Stegenberg, Norra Ängby
Petra Söderholm, Bromma Kyrka
Arne Wennberg, Bromma Kyrka
Hans Wolf, Blackeberg


Suppleanter:

Barbro Bergman, Nockebyhov

Monica Bystedt, Järfälla

Karin Hultenberger, Nockeby

Conny Lindberg, Sundbyberg

Nils Ringstedt, Höglandet

Bo Tengblad, Nockeby


Revisor:

Staffan Elinder


Revisorsupplelant:

Magnus Lindstedt


Valberedning:

Tore Broström
Sven Rygart

Torbjörn NilssonBromma Hembygdsförenings ordförandeklubba Fotograf: Arne Wennberg (CC BY)