Planärenden

Planärenden


Bromma Hembygdsförenings deltar i planeringen av det framtida Bromma genom att granska och lämna synpunkter på planerade byggnationer. Nedan finns några av föreningens skrivelser till Stadsbyggnadskontoret.


Information om alla pågående byggplaneärenden med tidplan, tillhörande handlingar och uppgifter om handläggare för Bromma finns här.Synpunkter på förslag för detaljplan för Åkeshovshöjden Åkeshov 1:1 Diarienummer 2022-15257


Överklagan av stadsbyggnadsnämndens beslut för Lillskofen 45 m.fl. i stadsdelen Bromma Kyrka, S-Dp 2018-04943


Synpunkter på förslag för detaljplan för Åkeshov 1:1 2 mfl (invid kv Famnen) S-Dp 2017-17450


Synpunkter på förslag för detaljplan för Lillskogen 45 m.fl. i stadsdelen Bromma Kyrka S-Dp 2018-04943


Synpunkter på förslag till detaljplan för Enigheten 25 och 25 samt Hingsten 1 och 2 m.fl. i stadsdelen Mariehäll S-Dp 2020-09402


Synpunkter på förslag till detaljplan för Alvik 1:18 i stadsdelen Alvik, S-Dp 2019-07846


Synpunkter på förslag till detaljplan för Riksby 1:13 m. fl. i stadsdelen Riksby, S-Dp 2017-16020


Synpunkter på förslag till detaljplan för Penninglandet 2 m.fl. i stadsdelen Åkeslund, S-Dp 2019-13873


Synpunkter på förslag till detaljplan för Vårdaren 1 och del av Parkträdet 1, i stadsdelen Råcksta. S-Dp 2018-12909


Synpunkter på förslag till detaljplan för Lillskogen 45 m.fl. i stadsdelen
Bromma kyrka, S-Dp 2018-04943


Synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Dansken 1 och del av fastigheten Grimsta 1:5 i stadsdelen Blackeberg, S-Dp 2020-00884


Synpunkter på förslag till detaljplan för Futharken 2 i stadsdelen Norra Ängby, S-Dp 2018-09176


Synpunkter på förslag till detaljplan för del av Geografiboken 1 m.fl. i stadsdelen Abrahamsberg, S-Dp 2018-18571


Synpunkter på förslag till detaljplan för Åkeshov 1:1 i stadsdelen Riksby, S-Dp 2017-17449


Synpunkter på förslag till detaljplan för del av Riksby 1:3 m.fl. (Bällsta IP) i stadsdelen Bällsta, S-Dp 2017-06421


Synpunkter på förslag till detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1 m.fl. vid Spångavägen/Sedumbacken i stadsdelarna Riksby och Norra Ängby, S-Dp 2017-15385


Synpunkter på förslag till detaljplan för Gjutmästaren 6 i stadsdelen Ulvsunda Industriområde, S-Dp 2018-06893


Synpunkter på förslag till detaljplan för Åkeshov 1:1 i stadsdelen Nockeby i Stockholm, Dp 2016-07042 


Synpunkter på förslag till detaljplan för del av Blackeberg 3:1 m.fl. områden vid Blackebergsvägen/Blackebergsbacken i stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby, S-Dp 2016-15112


Synpunkter på program för östra Alvik i stadsdelen Alvik och Traneberg, S-Dp 2013-06024


Synpunkter på Översiktsplan för Stockholm 2015-10143


Synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Ordenskapitlet 10 m fl

i stadsdelen Nockebyhov, S-Dp 2015-07342


Synpunkter på detaljplan för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 m m, S-Dp 2014-17690


Synpunkter på förslag till detaljplan för Nya Islandstorget, Blackeberg 3:1

m. fl. i Stadsdelen Blackeberg, SDp 2014-00063 (2015)


Synpunkter på utställd detaljplan för Nya Islandstorget, Blackeberg 3:1

m. fl. i Stadsdelen Blackeberg, S-Dp 2014-00063 (2016)


Synpunkter på program för centrala Bromma, S-Dp 2010-20840


PM om fornminnen i planen för centrala Bromma


Synpunkter på förslag till detaljplan för del av Nockebyhov 2:22

vid Tyska Bottens väg, S-Dp 2014-19532


Synpunkter på mark- och sjökabelförläggning mellan Beckomberga och

BredängUnderlag för bygglov år 1926, Bromma, stadsägan Beckomberga 7

(Objektsid: SE/SSA/Bromma/BN188:1926)

Publicerat av Stockholms Stadsarkiv (CC BY-SA)