Kulturmiljö

Kulturmiljö

Bromma hembygdsförening har ett stort kunnande och engagemang i kulturmiljöfrågor.


Som remissinstans åt myndigheterna har föreningen möjlighet att vara med att påverka planeringen av framtidens Bromma. Föreningens remissvar i planärenden finns här.


För att söka bland Brommas många fornminnnen, besök Fornsök. Där kan man med kartans hjälp orientera sig bland fornminnen, eller söka efter en specifik lämning med hjälp av sökfunktionen.

Kulturminnesskylten vid Karsviks hage i Norra Ängby