Skyltar

Kulturminnesskyltar


I kartan nedan visas de kulturminnesskyltar som finns i Bromma. Skyltarnas placering och beskrivning är hämtade ur Nils Ringstedts bok Brommas skyltade kulturminnen - en kulturhistorisk vägvisare, som finns till försäljning hos föreningen samt andra återförsäljare (se mer info här).