Årsboksregister 1960-1979

Förteckning över årsböckernas innehåll 1960-1979


Denna förteckning över årsböckerna är uppdelad per Brommabok med sökord för varje artikel för att lättare kunna hittas med hjälp av sökrutan nedan.

Bromma hembygdsförenings årsskrift. Foto: Annica Ewing (CC 0)

AA. Styrelsens verksamhetsberättelse och sammansättning förekommer i slutet av varje årsbok.
Sökord: Bromma hembygdsförening, Styrelse, Verksamhet


BROMMABOKEN 1960 (årgång 31) Slut, finns att läsa i föreningslokalen

159. Blom, Sven: Brommakrönika 1957-1959 (BHÅ 31 (1960) s. 5-21)

Sökord: befolkning, Mälarblick, medborgarhuset, Essingeleden, kyrka, avlopp, Åkeshovshallen, tunnelbanan, Lillsjönäs, Arlanda, sjukvård, Björklunds hage, Ulvsunda, Ängby slott

 

160. Selling, Gösta: Det återupptäckta Åkeshov (BHÅ 31 (1960) s. 22-40)

Sökord: slott, församlingshus, Natt och Dag, Stierncrona, Wrede, 1700-tal, Pasch, Hoffman, Margaretahemmet, sinnessjukvård, skola

 

161. Attarp, Torsten: Åkeshov 1960 (BHÅ 31 (1960) s. 41-50)

Sökord: kyrka, Bromma församling, Collste, ritningar

 

162. Langenfelt, Gösta och Thiréus, Leif: Bromma läroverks jubileum (BHÅ 31 (1960) s. 51-80)

Sökord: Bromma gymnasium, Gustaf Iverus, rökning, slangord, skoltidning

 

163. Allmänbildning om Bromma (BHÅ 31 (1960) s. 81-87)

Sökord: frågesport

 

164. Det idealiska hemmet i trädgårdsstaden (BHÅ 31 (1960) s. 88-90)


BROMMABOKEN 1961 (årgång 32)

165. Blom, Sven: Brommakrönika 1960 (BHÅ 32 (1961) s. 4-16)

Sökord: Befolkning, Mälarblick, Grönviksvägen, Smedslättens gård, radhus, medborgarhuset, idrott, Åkeshovshallen, kyrkor, höghus, Alvik, pastoratindelning, Islandstorget, trafik, parkering, vatten, avlopp, Lillsjön, skridsko, tunnelbana, buller, flygplats, trädgårdsstadsförening, enhetsskola, trädgårdsstad, Bromma fullbyggt

 

166. Oldeberg, Andreas: Förhistoriska föremål från Bromma socken (BHÅ 32 (1961) s. 17-42)

Sökord: forntid, fornfynd, Alvik, Kärreberg, Grönvik, Nockeby, Sandvik, Traneberg, Åkeshov, Jomsborgsvägen, Ängby, Smedslätten, Beckomberga, Ranhammar, Ulvsunda, Riksby, Magneten

 

167. Langenfelt, Gösta: Namnen Ålsten och Asunda (BHÅ 32 (1961) s. 43-55)

Sökord: Vantör, Brännkyrka, Vällingby, Tomaskyrkan, Ålstens gård, Essingen

 

168. Blommé, Oscar: I gammal Ålstensbygd (BHÅ 32 (1961) s. 56-72)

Sökord: Ålstens gård, Alviksvägen 217, Brantstigen 13, Vallarestigen 6, Skogsbo, Solvik, Stiftelsen Fanny Hirsch Minne, Ygberg, Ålstensparken

 

169. Björck, Peder: Stiftelsen Fanny Hirsch minne (BHÅ 32 (1961) s. 73-77)

Sökord: mentalsjukvård, Solviksbadet, Ålstensskogen, Skogsbo

 

170. Langenfelt, Gösta: Per Albin Hanssons Allé (BHÅ 32 (1961) s. 78-82)

Sökord: Ålstensgatan, Herman Ygbergs väg

 

BROMMABOKEN 1962 (årgång 33)

171. Nordén, Arthur: Gasten i Ulvsunda snärjd och besvärjd (BHÅ 33 (1962) s. 4-9)

Sökord: fornfynd

 

172. Hellner, Brynolf: Riksföreståndaren Gustav Vasas sigill (BHÅ 33 (1962) s. 10-13)

 

173. Langenfelt, Gösta: Glimtar av Bromma hos Kellgren och Bellman (BHÅ 33 (1962) s. 14-22)

Sökord: Urban Hjärne, Essingen

 

174. Blommé, Oscar: Smedslättens ägare (BHÅ 33 (1962) s. 23-26)

Sökord: Sunnerdahl, bilder, Smedslättens gård

 

175. Brottstycken ur Brommas hävder (BHÅ 33 (1962) s. 27-35)

Sökord: 1800-tal, sockenprotokoll, barnmorska, bänkindelning, kyrka, fattigvård, knektar, soldat

 

176. Paulsson, Thomas: Trädgårdsstaden i Stockholm: Alvik(en) och Äppelviken (BHÅ 33 (1962) s. 36-45)

Sökord: Lindhagensplanen, bebyggelse

 

177. Gerland, Josef: Vardagsliv vid en villaväg (BHÅ 33 (1962) s. 46-61)

Sökord: Äppelviken, Grävlingsvägen, Mossastugan, Stora Mossens backe, krig, beredskap

 

178. Bernhard, Waldemar: Kåseri om Blackeberg (BHÅ 33 (1962) s. 62-66)

Sökord: Bromma kyrka, höghus

 

179. Thorelli, Wilhelm: Ålsten-Nockeby Trädgårdsstadsförening 1925-60 (BHÅ 33 (1962) s. 67-86)

Sökord: Ulvsunda, Lillsjönäs, Äppelviken, Ålsten, Galoppen 6, Höglandet, Brålunden, spårväg, tunnelbana, skatt, gångväg


BROMMABOKEN 1963 (årgång 34)

180. Blom, Sven: Brommakrönika 1961-62 (BHÅ 34 (1963) s. 6-25)

Sökord: befolkning, bostäder, Mälarblick, kv. Myrkotten, Smedslättens gård, Medborgarhuset Brommaplan, Tempushusen, Traneberg, Essingeleden, Shantungskolan, Montén, Tornväktargränd, Ålstensvarvet, Åkeshovshallen, KFUM, Eneby gård, S:ta Birgitta kyrka, S:t Ansgars kyrka, Bromma kyrka, vapenhus, Höglandsskolan, Kristofferskolan, avlopp, Tranebergsbron, Nockebybron, Ängbyplan, flygbuller, fornminnen

 

181. Langenfelt, Gösta: Namnet Bromma, en inledning (BHÅ 34 (1963) s. 26-30)

 

182. Calissendorff, Karin: Bromma i Sverige och Norge – Svenskt bidrag (BHÅ 34 (1963) s. 31-44)

Sökord: namn

 

183. Ingers, Ingemar: Bromma i Skåne (BHÅ 34 (1963) s. 45-46)

 

184. Hald, Kristian: Dansk Bromme og beslaegtede Navne (BHÅ 34 (1963) s. 47-51)

 

185. Blok, D.P. : ’Braam’ in Holland (BHÅ 34 (1963) s. 52)

 

186. Cameron, Kenneth: English Place-Names in Brom- (BHÅ 34 (1963) s. 53-59)

 

187. Liedgren, Jan: Bytesbrev om Ulvsunda under Vasa-tiden (BHÅ 34 (1963) s- 60-67)

Sökord: Torstenson, Johan III, Essingen, Björnholmen

 

188. Langenfelt, Gösta: Ålsten och Ales stenar (BHÅ 34 (1963) s. 68-71)

Sökord: Kåseberga, Skåne, Asunda

 

189. Björman, Gunnar: En färgstark Brommabo – Emilie Rathou (BHÅ 34 (1963) s. 72-75)

Sökord: rösträtt, nykterhet, Vita bandet, Godtemplarorden, 1800-tal, 1900-tal, Illis Quorum

 

190. I ”groggtornet” i Blackeberg (BHÅ 34 (1963) s. 76-77)

Sökord: Ljunglöf


191. Vargavinter 1963 (BHÅ 34 (1963) s. 78-79)

Sökord: Ulvsunda, vargar, djur, Ulvsundasjön


BROMMABOKEN 1964 (årgång 35)

192. Lindgren, Torgny: Stierncronorna på Åkeshov och Rikets Ständers Bank (BHÅ 35 (1964) s. 5-9)

Sökord: Stierncrona, 1700-tal

 

193. Björkman, Gunnar: Vart ledde Alléparkens allé? (BHÅ 35 (1964) s. 10-16)

Sökord: Äppelviken, Asplund, torp

 

194. Lilienberg, Albert: När seklet var ungt (BHÅ 35 (1964) s. 17-35)

Sökord: Lindhagen, stadsplan, Ygberg, trädgårdsstad

 

195. Blommé, Oscar: De gamla husen vid Brommastranden (BHÅ 35 (1964) s. 36-43)

Sökord: Bergviks tegelbruk, Lüsch, Bergvik, Stora Perstorp

 

196. Wennerholm, Eric: Blackeberg före 1920 (BHÅ 35 (1964) s. 44-52)

Sökord: 1900-tal, Ljunglöf, utkikstorn, punschtorn, groggtorn

 

197. Eklund, Hans: Min barndoms båtar – från Äppelvikshamnen på 1920-talet (BHÅ 35 (1964) s. 53-63)

Sökord: 1900-tal, sjövillan, Zetterström, Sandhamn, Björnholmen

 

198. Lindberg, Bengt: Fyrtioårig Brommabok (BHÅ 35 (1964) s. 64-67)

Sökord: Bromma församlings julbok 1924, Bällsta församlingshus, Dahlberg, Tranebergsbron, skolor

 

199. Björkman, Gunnar: Bromma i konsten. 1. (BHÅ 35 (1964) s. 68-77)

Sökord: tavlor, Albert Målare, Pictor, Bromma kyrka, Blackstadius, Äppelviken, Västerledskyrkan, Forseth, Örnbogatan, Küntzel, Öberg, Osslund, Brommas medborgarhus, Blücher, Bernhard

 

200. Langenfelt, Gösta: Bromma-mosaik (BHÅ 35 (1964) s. 78-91)

Sökord: Kedjelöpe, Kungs saalm Kungssaln, Björnholmen, Tingsten, Nya Elementar, Jersild

 

BROMMABOKEN 1965 (årgång 36)

201. Stolpe, Herman och Iverus, Gustaf: Gösta Langenfelt (BHÅ 36 (1965) s. 5-9)

Sökord: personskildringar, Domherrevägen

 

202. Blom, Sven: Brommakrönika 1963 (BHÅ 36 (1965) s. 10-18)

Sökord: Blackeberg, Smedslätten, Bergviksvägen, Traneberg, Tempus, Nockeby, Ulvsundaräjongen, tomträttskontrakt, medborgarhuset vid Brommaplan, KFUM, Triangeln, S:t Ansgars kyrka, vapenhus, skola, Höglandsskolan, fornlämningar

 

203. Stolpe, Herman: Einar Forseth (BHÅ 36 (1965) s. 19-35)

Sökord: Hallingsbacken, personskildringar, konstnär, Ålsten, Västerledskyrkan

 

204. Wessén, Elias: Landskapsnamnet Uppland (BHÅ 36 (1965) s. 36-46)

Sökord: Namn, Snorre Sturlason

 

205. Rönnow, Sixten: Ulvsunda och Åkeshovs slott (BHÅ 36 (1965) s. 47-57)

Sökord: Torstenson, Nockeby, Stierncrona

 

206. Gerdelius, Dagmar: Kyrkskolor i Bromma (BHÅ 36 (1965) s. 58-62)

Sökord: Bromma kyrkskola, Dr. Abraham

 

207. Höglandsskolan (BHÅ 36 (1965) s. 63-77)

Sökord: skolor

 

BROMMABOKEN 1966 (årgång 37)

208. Tusenåriga Bromma 50 år i Stockholm (BHÅ 37 (1966) s. 7-12)

Sökord: Ulvsunda, fornfynd, Ålsten, Nockeby, tolvan

 

209. Blom, Sven: Brommakrönika 1964-65 (BHÅ 37 (1966) s. 13-24)

Sökord: befolkning, Smedslätten, Grönviksvägen, Köpmannainstitutet, Traneberg, Minneberg, Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, SVPH, reningsverket, avlopp, Famnen, Bromma kyrka, kyrkogård, Bromma läroverk, Bromma folkhögskola, Kristofferskolan, Åkeshovs sjukhus, skidbacke, tennis, Essingeleden, Huvudstabron, Huvudstaleden, Tranebergsbron, Ulvsundavägen, Pripps, koloni, taxeringsvärde, fornfynd

 

210. Lundberg, Sven: Broar till Bromma (BHÅ 37 (1966) s. 25-32)

Sökord: Bällsta, Tyska botten, Sotholmen, Nockebybron, Adelcrantz, Trandebergsbron, Huvudstabron, Huvudstaleden, Essingeleden, Äppelviken, Alviksalternativet, Skå Edeby, Kungshattsleden

 

211. Stolpe, Herman: Hur tre Brommakonstnärer formar materien (BHÅ 37 (1966) s. 33-74)

Sökord: Einar Forseth, Olof Thorvald Ohlsson, Sven Holmström, Bellman, Sankta Birgitta, Äppelviken, Runda vägen, Wennerström, Hackspettsvägen, Orrspelsvägen, Trappan

 

212. Stolpe, Herman och Wahlund, Helmer: Drag ur Brommas historia (BHÅ 37 (1966) s. 75-88)

Sökord: Wahlund, Olovslund, Godtemplarloge, IOGT

 

213. Lindberg, Bengt: Årskriftens innehåll 1930-65 (BHÅ 37 (1966) s. 89-100)

Sökord: Register

 

214. Lindberg, Bengt: Litteratur, Så blir livets kamp en fest (BHÅ 37 (1966) s. 101-102)

Sökord: böcker

 

BROMMABOKEN 1967 (årgång 38)

215. Brommamosaik (BHÅ 38 (1967) s. 5-13)

Sökord: Olovslund, Johannes Olsson, Åkeshovs gård, Olovsberg, Olovslundvägen 19, Fågelön, Barnängen, Rönnow, Birgittastaty

 

216. Insamling till Birgittastaty vid Birgittakyrkan (BHÅ 38 (1967) s. 14-16)

 

217. Stolpe, Herman och Holst, Birger: Vad betyder namnet Bromma (BHÅ 38 (1967) s. 17-23)

 

218. Björkman, Gunnar: Smek- och smädenamn i Bromma (BHÅ 38 (1967) s. 24-26)

Sökord: Äppelviken, Ålsten, Sandvik, slang, Timmermansordern, Elfvinggården

 

219. Uppland och Bromma på 1600-talet (BHÅ 38 (1967) s. 27-60)

Sökord: Åkeshovs slott, Mälaren, Ulvsunda slott, Kjedlelöpe, Kungs saal, Kungssaln, Ålstensskogen

 

220. Suecia Antiqua och teckningarna från Uppland (BHÅ 38 (1967) s. 61-72)

Sökord: stormaktstiden, Dahlberg

 

221. Ingelög, Manne: Höglandsskoland genombrottsår (BHÅ 38 (1967) s. 73-80)

Sökord: skolor

 

BROMMABOKEN 1968 (årgång 39) Slut, finns att läsa i föreningslokalen

222. Brommamosaik (BHÅ 39 (1968) s. 5-14)

Sökord: befolkning, tolvan, Bromma flygplats, trafik, Ålstensleden

 

223. Stolpe, Herman: Barnängen hundra år (BHÅ 39 (1968) s. 15-43)

Sökord: Alvik, industri, bläck, hygien, Lortsverige, björn, Vademecum

 

224. Wessén, Elias: Runstenarna i Bromma (BHÅ 39 (1968) s. 44-65)

Sökord: fornminnen, Glia, Riksby, Ängby, Ekeby, Nora

 

225. Helgöfynden (BHÅ 39 (1968) s. 66-69)

Sökord: forntid

 

226. Lindberg, B. O: Ur en Smedslättsgrabbs minnen (BHÅ 39 (1968) s. 70-78)

Sökord: Smedslätten, Bergviksvägen, Solviksbadet, simfest, Solviksängen, dansbana, Gunnar Nielsen, polis, Bromma flygplats, krig, Bergviksvarvet

 

227. Brommaglimtar (BHÅ 39 (1968) s. 79-82)

Sökord: Äppelviken, Lilla sjövillan, Sjövillan, Blackstadius, Essingen, Fogelström

 

228. Ny skulptur i Bromma: Husmorssemester (BHÅ 39 (1968) s. 83)

Sökord: konst

 

229. Birgitta till Birgittakyrkan (BHÅ 39 (1968) s. 84)

Sökord: konst

 

230. Sven D. Blom in memorian (BHÅ 39 (1968) s. 85)

 

BROMMABOKEN 1969 (årgång 40)

231. Alván, Alvar: Brommakrönika 1966-1968 (BHÅ 40 (1969) s. 5-23)

Sökord: befolkning, Ulvsunda industriområde, Norrby gjuteri, Pripps, Mariehäll, Barnängen, avlopp, Huvudstaleden, Nockebybron, fornfynd, Voltavägen, Bromma kyrka, vapenhus, Västerledskyrkan, Eneby gård, Kristofferskolan, Åkeshovs sjukhus, SVPH, Nockebyhem, Birgittaklostret, Damernas paradis, livsmedelsbutik, kvartersbutik, Tranebergsvägen 100, Västerleds trädgårdsstadsförening

 

232. Holthagen, Harry: Vad betyder namnet Bromma? (BHÅ 40 (1969) s- 24-29)

Sökord: Kyrksjön

 

233. Stolpe, Sven: Den heliga Birgitta i Bromma (BHÅ 40 (1969) s. 30-32)

Sökord: kyrka

 

234. Wessén, Elias: Birgitta i Stockholm (BHÅ 40 (1969) s. 33-35)

Sökord: kyrka

 

235. Stolpe, Herman: Birgitta från Finsta (BHÅ 40 (1969) s. 36-46)

Sökord: kyrka, Nockeby

 

236. Selling, Gösta: Barnängen och Tottieska malmgården (BHÅ 40 (1969) s. 47-58)

Sökord: industri, Tottie

 

237. Hallen, Egron: Grönvik – Sekelskiftets idylliska sommarnöje (BHÅ 40 (1969) s. 59-69)

Sökord: Nockebyhov, Västerleds trädgårdsstadsförening, tvätt, Orevägen, Ålstens gård, Stockholms Segel Sällskap

 

238. Söderstens på Brötvägen (BHÅ 40 (1969) s. 70-81)

Sökord: konst, Ålsten, Stora Mossens gård

 

239. Bromma för 150 år sedan (BHÅ 40 (1969) s. 82-86)

Sökord: Forsell, 1800-tal, natur, jordbruk, brännvin, krog, Ulvsunda, Åkeshov, Bällsta, Mariehäll, Sundbyberg, Riksby, ångfartyg, värdshus

 

240. Einar Johan Strindberg in memorian (BHÅ 40 (1969) s. 87-88)

Sökord: personskildringar

 

BROMMABOKEN 1970 (årgång 41)

240. Stolpe, Herman: I stället för Brommakrönika (BHÅ 41 (1970) s. 5-10)

Sökord:

 

241. Stolpe, Herman: Den heliga Birgitta (BHÅ 41 (1970) s. 11-13)

Sökord:

 

242. Mälarbygden – ”Sveriges hjärta” (BHÅ 41 (1970) s. 14-21)

Sökord:

 

243. Från Kornhamn till Kungshatt (BHÅ 41 (1970) s. 22-24)

Sökord:

 

244. Fischerström, Johan: En resa från Stockholm genom Mälaren år 1782 (BHÅ 41 (1970) s. 26-35)

Sökord:

 

245. Kommentar till Fischerströms resa (BHÅ 41 (1970) s. 36-41)

Sökord:

 

246. Kinesiskt i och kring Bromma (BHÅ 41 (1970) s. 42-61)

Sökord:

 

247. Stolpe, Herman: Helgö (BHÅ 41 (1970) s. 62-72)

Sökord:

 

248. Bokbandskonstnärer i Bromma (BHÅ 41 (1970) s. 73-78)

Sökord:

 

249. Liedgren, Jan: Nyfunna medeltidsbrev om Ulvsunda (BHÅ 41 (1970) s. 79-86)

Sökord:

 

BROMMABOKEN 1971 (årgång 42)

250. Alván, Alvar: Brommakrönika 1969-1970 (BHÅ 42 (1971) s. 5-14)

Sökord:

 

251. Blume, Anna: Äppelvikens gård (BHÅ 42 (1971) s. 15-17)

Sökord:

 

252. Sjögren, Björn: Att starta och landa på Bromma (BHÅ 42 (1971) s. 19-24)

Sökord:

 

253. Fäktenmark, Erik: Brommafältet – ett enda ormbo (BHÅ 42 (1971) s. 25-27)

Sökord:

 

254. Stolpe, Herman: Sveriges Versailles – en recension av Nihlens/Kumliens bok om Drottningholm och Lovön (BHÅ 42 (1971) s. 28-34)

Sökord:

 

255. Swensk, John: Brandskyddet i gamla Bromma (BHÅ 42 (1971) s. 35-40)

Sökord:

 

256. Gamstorp, Bengt: Växa upp i Villastad (BHÅ 42 (1971) s. 41-44)

Sökord:

 

257. Lennerstrand, Åke; Bromma läroverk under 1960-talet (BHÅ 42 (1971) s. 45-53)

Sökord:

 

258. Odlander, Roland: Äldre gravar och gravkor vid Bromma kyrka (BHÅ 42 (1971) s. 54-57)

Sökord:

 

259. Flood, Harry: Föreningsfusioner i södra Bromma (BHÅ 42 (1971) s. 58-60)

Sökord:

 

260. Langenfelt, Gösta: Kantat vid Brommaläroverkets tioårsjubileum (BHÅ 42 (1971) s. 61-67)

Sökord:

 

261. Hjertquist, Tor: Namnen Bromma och Ålsten (BHÅ 42 (1971) s. 68-69)

Sökord:

 

262. Hedberg, Allan: Lokelunden vid Brommaplan (BHÅ 42 (1971) s. 70-71)

Sökord:

 

263. Stolpe, Herman: Brommakonstnären Eric Palmquist (BHÅ 42 (1971) s. 42-78)

Sökord:

 

264. von Heijne, Hans: Pripps i Bromma (BHÅ 42 (1971) s. 79-88)

Sökord:

 

BROMMABOKEN 1972 (årgång 43)

265. Alván, Alvar: Brommakrönika 1971 (BHÅ 43 (1972) s. 5-12)

Sökord:

 

266. Holthagen, Harry: Badepoken i Kyrksjön (BHÅ 43 (1972) s. 13-18)

Sökord:

 

267. Swensk, John: Bränder i Bromma (BHÅ 43 (1972) s. 19-48)

Sökord:

 

268. Löwenstierne, Ulf: Spårvägsminnen (BHÅ 43 (1972) s. 49-55)

Sökord:

 

269. Lagerheim, Lars: Västerorts representantförsamling 25 år (BHÅ 43 (1972) s. 56-57)

Sökord:

 

270. Jonsson, Clary: Ängby småstugeområde 40 år (BHÅ 43 (1972) s. 58-66)

Sökord:

 

271. Stolpe, Herman: Om Sundbyberg och Fröfjärden (BHÅ 43 (1972) s. 67-78)

Sökord:

 

272. Kågerud, K.G: Triangeln och Kärsögården (BHÅ 43 (1972) 2. 79-90)

Sökord:

 

273. Lindhagen, Carl: Gamla Borgmästargården i Äppelviken (BHÅ 43 (1972) s. 91-96)

Sökord:

 

274. Stolpe, Herman: Franz Berwald och Sandviks glasbruk (BHÅ 43 (1972) s. 97-101)
Sökord:

 

BROMMABOKEN 1973 (årgång 44) Slut, finns att läsa i föreningslokalen

275. Bolin, Edvard o. Svensson, Stig: Stora Ängby (BHÅ 44 (1973) s. 5-24)

Sökord:

 

276. Fogelmarck, Stig: Den första Nockebybron (BHÅ 44 (1973) s. 25-35)

Sökord:

 

277. Nyström, Osborne: Några tennisklubbar i Bromma (BHÅ 44 (1973) s. 36-45)

Sökord:

 

278. Bystedt, Tor: Tomträttens utveckling (BHÅ 44 (1973) s. 46-50)

Sökord:

 

279. Birgittas sexhundraårsminne (BHÅ 44 (1973) s. 51-52)

Sökord:

 

280. Lindhagen, Carl: Nya Borgmästarevillan i Ålsten (BHÅ 44 (1973) s. 53-64)

Sökord:

 

281. Fogelberg, Torbjörn: Sandviks glasbruk – några bidrag (BHÅ 44 (1973) s. 65-70)

Sökord:

 

BROMMABOKEN 1974 (årgång 45)

282. Zachrisson, Sune: Svensk hembygdsrörelse mot en ny vår (BHÅ 45 (1974) s. 5-8)

Sökord:

 

283. Lindberg, Bengt: Bromma hembygdsförening 50 år (BHÅ 45 (1974) s. 8-12)

Sökord:

 

284. Scharin, Herbert: Kort historik över Ulvsunda slott (BHÅ 45 (1974) s. 13-14)

Sökord:

 

285. Stawenov-Hidemark, Elisabeth: Torstensons Ulvsunda (BHÅ 45 (1974) s. 15-25)

Sökord:

 

286. Alván, Alvar: Brommakrönika 1972-1973 (BHÅ 45 (1974) s. 26-33)

Sökord:

 

287. Stolpe, Herman: Bokförläggare Johan Hansson (BHÅ 45 (1974) s. 34-45)

Sökord:

 

288. Stafström, Gerhard: Tyska botten (BHÅ 45 (1974) s. 46-48)

Sökord:

 

289. Westlund, Agne: De nya broarna till Mälaröarna (BHÅ 45 (1974) s. 49-59)

Sökord:

 

290. Äppelvikens tillkomst (ur Veckojournalen 1914) (BHÅ 45 (1974) s. 60-63)

Sökord:

 

291. Eriksson, Evert: Gammalt och nytt om Bromma kyrkogård (BHÅ 45 (1974) s. 64-78)

Sökord:

 

292. Lindberg, Bengt: Ur en Smedslättsgrabbs minnen (BHÅ 45 (1974) s. 79-83)

Sökord:


BROMMABOKEN 1975 (årgång 46)

293. af Malmborg, Hakon: Lord Nelson (BHÅ 46 (1975) s. 5-13)

Sökord:

 

294. Alván, Alvar: Brommakrönika 1974 (BHÅ 46 (1975) s. 14-22)

Sökord:

 

295. Wiberg, Rolf: Bromma flygplats (BHÅ 46 (1975) s. 23-31)

Sökord:

 

296. Riessen, Kerstin: Ulvsunda-utsällningen (BHÅ 46 (1975) s. 32-35)

Sökord:

 

297. Stolpe, Herman: Einar Forseth (BHÅ 46 (1975) s. 36-50)

Sökord:

 

298. Hamring, Stig: Tranebergs nutidshistoria (BHÅ 46 (1975) s. 51-58)

Sökord:

 

299. Schultz, Carl-Erik: Kvarteret Recipienten (BHÅ 46 (1975) s. 59-60)

Sökord:

 

300. Hallström, Gunnar: Broar över Nockebysundet (BHÅ 46 (1975) s. 61-79)

Sökord:

 

301. Bolin, Edvard: Tvättarfamiljen Löfgren (BHÅ 46 (1975) s. 80-84)

Sökord:

 

302. Strömbeck, Göran: Bilder ur Bromma-folkets liv (BHÅ 46 (1975) s. 85-102)

Sökord:

 

303. Flood, Harry: Brommafilmen 1974 (BHÅ 46 (1975) s. 103-106)

Sökord:

 

BROMMABOKEN 1976 (årgång 47)

304. Lindberg, Bengt: Brommakrönika 1975 (BHÅ 47 (1976) s. 5-14)

Sökord:

 

305. Estham, Inger: De fyra evangelisterna i Bromma kyrka (BHÅ 47 (1976) s. 15-17)

Sökord:

 

306. Eriksson, Evert o. Bolin, Edvard: De röda husen vid Bromma kyrka – 1 (BHÅ 47 (1976) s. 18-22)

Sökord:

 

307. Bolin, Edvard: Frans Krig – Brommas siste indelte soldat (BHÅ 47 (1976) s. 23-30)

Sökord:

 

308. Stolpe, Herman: Samtal med Gunnar Sträng (BHÅ 47 (1976) s. 31-37)

Sökord:

 

309. Hellman, Gunnar: En skytteförening kommer till (BHÅ 47 (1976) s. 38-50)

Sökord:

 

310. von Heijne, Hans: Den gamla Brostugan på Kärsön (BHÅ 47 (1976) s. 51-57)

Sökord:

 

311. Beskow, Hans: Hufvudsta gård (BHÅ 47 (1976) s. 58-74)

Sökord:

 

312. Cramér, Margareta: Johannelund vid Ulvsundasjön (BHÅ 47 (1976) s. 75-85)

Sökord:

 

313. Fizir-Chrapkowski, Beatrice: Mariehäll (BHÅ 47 (1976) s. 86-108)

Sökord:

 

314. Flenning, Per-Rune: Behöver Bromma en egen tidning? (BHÅ 47 (1976) s. 109-114)

Sökord:

 

BROMMABOKEN 1977 (årgång 48)

315. Lindberg, Bengt: Brommakrönika 1976 (BHÅ 48 (1977) s. 5-11)

Sökord:

 

316. Eriksson, Evert o. Bolin, Edvard: De röda husen vid Bromma kyrka – 2 (BHÅ 48 (1977) s. 12-21)

Sökord:

 

317. Bolin, Edvard: Hemvärnet i Bromma (BHÅ 48 (1977) s. 22-40)

Sökord:

 

318. Willén, Torbjörn: Mälaren – en sjö i förvandling (BHÅ 48 (1977) s. 41-52)

Sökord:

 

319. Eriksson, Evert: Femtio år som tunnbindare i Bromma (BHÅ 48 (1977) s. 53-56)

Sökord:

 

320. Österberg, Jeanne Marie: Korgtanten Nilson (BHÅ 48 (1977) s. 57-67)

Sökord:

 

321. Ståhle, Lars: Kring ett skyddsrum (BHÅ 48 (1977) s. 68-73)

Sökord:

 

322. Lindberg, Bengt: Alviksskolan (BHÅ 48 (1977) s. 74-82)

Sökord:

 

323. Hök, Svante: Drottningholms Färjestad – eller den så kallade Tyska botten (BHÅ 48 (1977) s. 83-88)

Sökord:


324. Österberg, Henning: Sundbybergs gård och Anders Petter Löfström (BHÅ 48 (1977) s. 89-97)

Sökord:

 

325. Lindberg, Bengt: Bromma-Västerleds föreningsråd 50 år (BHÅ 48 (1977) s. 98-109)
Sökord:

 

BROMMABOKEN 1978 (årgång 49)

326. Lindberg, Bengt: Brommakrönika 1977 (BHÅ 49 (1978) s. 4-13)

Sökord:

 

327. Bojerud, Rolf: Båtsmän på Riksby rote (BHÅ 49 (1978) s. 14-32)

Sökord:

 

328. Eriksson, Evert: Tvenne prostvisitationer i mitten av 1800-talet (BHÅ 49 (1978) s. 33-37)

Sökord:

 

329. von Feilitzen, Fredrik: Mariehäll – en unik 1700-talsgård (BHÅ 49 (1978) s. 38-48)

Sökord:

 

330. Kloster, Asbjörn: Brommas äldsta förening (BHÅ 49 (1978) s. 49-59)

Sökord:

 

331. Österberg, Gustav: Ulvsunda vid seklets början (BHÅ 49 (1978) s. 60-70)

Sökord:

 

332. Lundström, Birger: Bromma Kyrkas villaägarföreningar 1918-1978 (BHÅ 49 (1978) s. 71-82)

Sökord:

 

333. Bolin, Edvard: Frimurare barnhuset vid Blackeberg (BHÅ 49 (1978) s. 83-91)

Sökord:

 

334. Kihlborg, Brita: Från kristidsbygge till miljonärsby – radhusets historia i Bromma (BHÅ 49 (1978) s. 92-105)

Sökord:

 

335. Nyqvist, Gabriel: Hur jag räddade linje 12/120 (BHÅ 49 (1978) s. 106-110)

Sökord:

 

336: Otborn, Elise: Gustav Iverus (BHÅ 49 (1978) s. 111-117)

Sökord:

 

337. Wretholm, Eugen: Gustav Rudberg – en nordisk romantiker (BHÅ 49 (1978) s. 118-125)

Sökord:

 

BROMMABOKEN 1979 (årgång 50)

338. Nordström, Alf: Funderingar vid ett halvsekelskifte (BHÅ 50 (1979) s. 6-7)

Sökord:

 

339. Bolin, Edvard: Några huvuddrag ur Brommas historia (BHÅ 50 (1979) s. 9-10)

Sökord:

 

340. Bolin, Edvard: Beckomberga – Eneby (BHÅ 50 (1979) s. 11-15)

Sökord:

 

341. Bolin, Edvard: Bromma Kyrka – Bällsta (BHÅ 50 (1979) s. 16-27)

Sökord:

 

342. Bolin, Edvard: Mariehäll (BHÅ 50 (1979) s. 28-30)

Sökord:

 

343. Bolin, Edvard: Ängbytrakten (BHÅ 50 (1979) s. 31-48)

Sökord:

 

344. Bolin, Edvard: Nockeby – Åkeshov (BHÅ 50 (1979) s. 49-60)

Sökord:

 

345.Bolin, Edvard:  Runt Lillsjön (BHÅ 50 (1979) s. 61-74)

Sökord:

 

346. Bolin, Edvard: Alvik – Traneberg (BHÅ 50 (1979) s. 75-84)

Sökord:

 

347. Bolin, Edvard: Ålsten (BHÅ 50 (1979) s. 85-89)

Sökord:

 

348. Bolin, Edvard: Smedslätten – Äppelviken (BHÅ 50 (1979) s. 90-98)

Sökord: