Årsboksregister 1980-1999

Förteckning över årsböckernas innehåll 1980-1989


Denna förteckning över årsböckerna är uppdelad per Brommabok med sökord för varje artikel för att lättare kunna hittas med hjälp av sökrutan nedan.

Bromma hembygdsförenings årsskrift. Foto: Annica Ewing (CC 0)

BROMMABOKEN 1980 (årgång 51)

349. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1978-1979 (BHÅ 51 (1980) s. 4-17)

Sökord:

 

350. Bolin, Edvard: På upptäcktsfärd bland kalkmålningar i Bromma kyrka (BHÅ 51 (1980) s. 18-31)

Sökord:

 

351. Bilderboken (BHÅ 51 (1980) s. 32-37)

Sökord:

 

352. Wahlund, Helmer: Sandvikare och Sandviksliv – barndomsupplevelser berättade (BHÅ 51 (1980) s. 38-83)

Sökord:

 

353. Liliequist, Karl: ”Gamla Tranan” lever vidare (BHÅ 51 (1980) s. 84-88)

Sökord:

 

354. Svensson, Jan: Margareta Emilsdotter och Gunnar Stålbrand – ett konstnärspar på Stierncronas väg (BHÅ 51 (1980) s. 89-99)

Sökord:

 

355. Eriksson, Evert o. Bolin, Edvard: De röda husen vid Bromma kyrka – 3 (BHÅ 51 (1980) s. 100-107)

Sökord:

 

BROMMABOKEN 1981 (årgång 52)

356. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1981 (BHÅ 52 (1981) s. 4-13)

Sökord:

 

357. Broberg, Anders: Vikingatida och medeltida byar i Bromma (BHÅ 52 (1981) s. 14-34)

Sökord:

 

358. Bolin, Edvard: Att förnya i gammal bygd – i Nockeby (BHÅ 52 (1981) s. 35-53)

Sökord:

 

359. Nordin, Stefan: Milstolpar i våra trakter (BHÅ 52 (1981) s. 54-61)

Sökord:

 

360. Tham, Wilhelm: Beskifning öfver Stockholms län och Bromma socken (BHÅ 52 (1981) s. 62-83)

Sökord:

 

361. Hägglund, Otto: Solviksbadet och Solviks simsällskap (BHÅ 52 (1981) s. 84-93)

Sökord:

 

362. Wibeck, Edvard: Naturen kring Solvik (BHÅ 52 (1981) s. 94-99)

Sökord:

 

363. Bolin, Edvard: Varför lät Urban Hjärne bygga ett gravkor i Bromma kyrka? (BHÅ 52 (1981) s. 100-111)

 

BROMMABOKEN 1982 (årgång 53)

364. Lindberg, Gunilla: Utmaningar i hembygdsarbetet (BHÅ 53 (1982) s. 4-9)

Sökord:

 

365. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1981 (BHÅ 53 (1982) s. 10-21)

Sökord:

 

366. Bolin, Edvard: Dalfolk i Alvik (BHÅ 53 (1982) s. 22-30)

Sökord:

 

367. Arvidson, Harry: Präst i Bromma och Västerled – minnen från åren 1944-1980 (BHÅ 53 (1982) s. 31-76)

Sökord:

 

368. Böhn-Jullander, Ingrid: Nya konstverk av Einar Forseth i Västerledskyrkan (BHÅ 53 (1982) s. 77-87)

Sökord:

 

369. Eriksson, Evert: Våra kyrkoherdar 1 – Om släkten Printz i Bromma (BHÅ 53 (1982) s. 88-91)

Sökord:

 

370. Gustafsson, K. O: Båtsman på Beckomberga (BHÅ 53 (1982) s. 92-94)

Sökord:

 

371. Hedin, Albin: Beckomberga sjukhus – 50 år (BHÅ 53 (1982) s. 95-105)

Sökord:

 

372. Danielsson, Kerstin o. Waldenström, Barbro: Höglandsskolan – en 50-åring (BHÅ 53 (1982) s. 106-119)

Sökord:

 

BROMMABOKEN 1983 (årgång 54)

373. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1982 (BHÅ 54 (1983) s. 4-14)

Sökord:

 

374. Bergquist, Arvid: Minnen och tankar från ett långt liv (BHÅ 54 (1983) s. 15-27)

Sökord:

 

375. Bolin, Edvard: Loviselundsspelet – en vandring genom Bromma för 150 år sedan (BHÅ 54 (1983) s. 28-45)

Sökord:

 

376. Brolin, Hugo: Frikyrkosamfund i Bromma (BHÅ 54 (1983) s. 46-67)

Sökord:

 

377. Brommabilder (BHÅ 54 (1983) s. 68-69)

Sökord:

 

378. Ewing, Per-Åke: Scouting i Bromma (BHÅ 54 (1983) s. 70-86)

Sökord:

 

379. Liedgren, Jan: Strejkagitation vid Åkeshov 1769 – ett djärvt men misslyckat försök (BHÅ 54 (1983) s. 87-91)

Sökord:

 

380. Lindblom, Hans: Gubbkärrets gård och idrottsklubben Svolder (BHÅ 54 (1983) s. 92-111)

Sökord:

 

BROMMABOKEN 1984 (årgång 55)

381. Barton, Arnold: Kanton vid Drottningholm på 1700-talets mitt (BHÅ 55 (1984) s. 4-19)

Sökord:

 

382. Thomaeus, Andrea o. Thomaeus, Gerda: Då seklet var ungt på Drottningholm (BHÅ 55 (1984) s. 20-33)

Sökord:

 

383. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1983 (BHÅ 55 (1984) s. 34-48)

Sökord:

 

384. Bolin, Edvard: Åkeshovs herrgård vid sekelskiftet (BHÅ 55 (1984) s. 49-61)

Sökord:

 

385. Liedgren, Jan: Varför Riksbyborna inte får fiska i Lillsjön (BHÅ 55 (1984) s. 62-67)

Sökord:

 

386. Österberg, Henning: Sundbyberg bygger en kyrka (BHÅ 55 (1984) s. 70-82)

Sökord:

 

387. Gillquist, Hans-Christer: Med Pratts bensin i dunkarna (BHÅ 55 (1984) s. 83-93)

Sökord:

 

388. Lindberg, Per Sigurd: Minnebergs märkligheter (BHÅ 55 (1984) s. 94-100)

Sökord:

 

389. Lundkvist, Ingemar: Barnrikehusen i Traneberg (BHÅ 55 (1984) s. 101-111)

Sökord:

 

390. Bolin, Edvard: Brommalitografier (BHÅ 55 (1984) s. 112-117)

Sökord:

 

BROMMABOKEN 1985 (årgång 56)

391. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1984 (BHÅ 56 (1985) s. 3-17)

Sökord:

 

392. Bolin, Edvard: Einar Forseth, nydanare av glasmåleri för kyrkfönster (BHÅ 56 (1985) s. 18-21)

Sökord:

 

393. Haag, Sture: Ungdom och idrott i Gamla Äppelviken (BHÅ 56 (1985) s. 22-55)

Sökord:

 

394. Bolin, Edvard: Mariendals Handelsträdgård – Karin Kavlis barndomshem. Utdrag ur Karin Kavlis memoarer (BHÅ 56 (1985) s. 56-70)

Sökord:

 

395. Brommalitografier (BHÅ 56 (1985) s. 71-73)

Sökord:

 

396. Matsson, Kjell-Ove o. Bolin, Edvard: Bryggor och fartyg i Bromma (BHÅ 56 (1985) s. 74-76)

Sökord:

 

397. Svenzon, Einar: Kolonirörelsen i Bromma (BHÅ 56 (1985) s. 77-87)

Sökord:

 

398. Bolin, Edvard: S:ta Birgitta kyrka i Nockeby – tillkomst (BHÅ 56 (1985) s. 89-105)

Sökord:

 

399. Reimers, Gerd: Birgittakyrkan i Nockeby (BHÅ 56 (1985) s. 106-111)

Sökord:

 

400. Reimer, Gerd: Rolf Bergh och några av hans verk (BHÅ 56 (1985) s. 112-114)

Sökord:

 

401. Bergh, Rolf: Hur jag tänkte mig kyrkan (BHÅ 56 (1985) s. 115-117)

Sökord:

 

402. Hirsch, Lars-Olov: S:ta Birgitta kyrka – en levande kyrka (BHÅ 56 (1985) s. 118-124)

Sökord:

 

BROMMABOKEN 1986 (årgång 57)

403. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1985 (BHÅ 57 (1986) s. 4-15)

Sökord:

 

404. Wichman, Holger: Traneberg före Trana (BHÅ 57 (1986) s. 16-39)

Sökord:

 

405. Hugemark, Inga: Brommadräkten (BHÅ 57 (1986) s. 40-43)

Sökord:

 

406. Bolin, Edvard: Nya Eriksberg – Timmermansorderns hem i Bromma (BHÅ 57 (1986) s. 44-65)

Sökord:

 

407. Eriksson, Evert: Sockenstämmor i Bromma för 140 år sedan (BHÅ 57 (1986) s. 66-77)

Sökord:

 

408. Österberg, Henning o. Bolin, Edvard: Eneby gård och Sundbybergs renhållningsverk (BHÅ 57 (1986) s. 78-84)

Sökord:

 

409. När Bromma Villastad skapades av Eneby gård – ur Stockholms förstadsblad (BHÅ 57 (1986) s. 85-87)

Sökord:

 

410. Sörstad, Yngve: Åkeslund – ett skogsvaktarboställe (BHÅ 57 (1986) s. 88-97)

Sökord:

 

411. Liedgren. Jan: En tysk lovsång till Bromma 1803 (BHÅ 57 (1986) s. 98-103)

Sökord:

 

412. Brommaiana – vad vet vi om Bromma? (BHÅ 57 (1986) s. 104-115)

Sökord:

 

BROMMABOKEN 1987 (årgång 58)

413. Edvard Bolin in memoriam (BHÅ 58 (1987) s. 4-5)

Sökord: personskildringar

 

414. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1986 (BHÅ 58 (1987) s. 6-14)

Sökord:

 

415. Törnsäter, Hans: Augustibröderna och Bellman. Den 19 augusti i Bromma (BHÅ 58 (1987) s. 15-23)

Sökord:

 

416. Wennerberg, Bengt Olof: Kunglig invigningskortege på Drottningholmsbron (BHÅ 58 (1987) s. 24-26)
Sökord:

 

417. Gezelius, Rolf: Längs kungens väg genom Bromma. En vandring i rum och tid (BHÅ 58 (1987) s. 27-46)

Sökord:

 

418. Wichman, Holger: Traneberg på Tranas tid (BHÅ 58 (1987) s. 47-70)

Sökord:

 

419. Hamring, Stig: Tranebergs moderna historia berättad med stadsbyggarnas siffror (BHÅ 58 (1987) s. 71-76)

Sökord:

 

420. Gustaf-Janson, Gösta: Pant-Janne och Brohill i Nockeby (BHÅ 58 (1987) s. 77-84)

Sökord:

 

421. Haag, Sture: Människor och miljö i Västerled under tjugonde seklet (BHÅ 58 (1987) s. 85-110)

Sökord:

 

422. Tennhjärtat – Lärarinnehemmet i Smedslätten 60 år (BHÅ 58 (1987) s. 111-118)

Sökord:

 

423. Geidebäck, Eric: Ulvex AB – en gummifabriks historia (BHÅ 58 (1987) s. 119-131)

Sökord:

 

BROMMABOKEN 1988 (årgång 59)

424. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1987 (BHÅ 59 (1988) s. 5-16)

Sökord:

 

425. Wichman, Holger: Några tidsbilder från Traneberg på traktören Bengt Tranas tid (BHÅ 59 (1988) s. 17-35)

Sökord:

 

426. Lovén, Ella: Minnen från Tranebergs gård på 1920-talet (BHÅ 59 (1988) s. 36-43)

Sökord:

 

427. Eriksson, Evert: Thomas Zacharias Fuchs – Hovpredikant, fältprost, kyrkoherde (BHÅ 59 (1988) s. 44-53)

Sökord:

 

428. Eriksson, Evert: Gamla foton av Bromma kyrka (BHÅ 59 (1988) s. 54-56)

Sökord:

 

429. Ohlson, Barbro: Smedslättstorgets historia (BHÅ 59 (1988) s. 57-80)

Sökord:

 

430. Gezelius, Rolf o. Eriksson, Evert: Släkten Bennet i 1800-talets Bromma (BHÅ 59 (1988) s. 81-88)

Sökord:

 

431. Svenningsen, Anna: Några minnen från Ulfsunda (BHÅ 59 (1988) s. 89-94)

Sökord:

 

432. Larsson, Birger: Ängby i våra hjärtan – Ungdom och idrott under femtio år (BHÅ 59 (1988) s. 95-126)
Sökord:

 

433. Törnsäter, Hans: Alviks skolmuseum (BHÅ 59 (1988) s. 127-129)

Sökord:

 

434. Bokhyllan (BHÅ 59 (1988) s. 130-131)

Sökord:

 

BROMMABOKEN 1989 (årgång 60)

435. Årsskiften 60-årsjubilerar (BHÅ 60 (1989) s. 5-6)

Sökord:

 

436. Wennberg, Arne: Brommakrönika 1988 (BHÅ 60 (1989) s. 7-12)

Sökord:

 

437. Haag, Sture: Hembygd och livskvalitet (BHÅ 60 (1989) s. 13-24)

Sökord:

 

438. Wichman, Holger: Traneberg och Ulvsunda under senare delen av 1700-talet (BHÅ 60 (1989) s. 25-47)

Sökord:

 

439. Sjödin, Folke: Ballong på låg höjd över Äppelviken (BHÅ 60 (1989) s. 48-50)

Sökord:

 

440. Eriksson, Evert o. Gezelius, Rolf: Åkeshovs slott förr och nu (BHÅ 60 (1989) s. 51-74)

Sökord:

 

441. Eriksson, Evert: Brommakonstnären Sascha Bolin (BHÅ 60 (1989) s. 75-82)

Sökord:

 

442. Brolin, Hans: Brommatidningar under 90 år (BHÅ 60 (1989) s. 83-98)

Sökord:

 

443. Törnros, Barbro: Knut Ljunglöf och livet på Blackeberg (BHÅ 60 (1989) s. 99-110)

Sökord:

 

444. Lehnberg, Siv: Trädgårdsmästare Andersson på Lilla Ängby (BHÅ 60 (1989) s. 111-118)

Sökord:

 

445. Törnsäter, Hans: Den första kungsvägen genom Bromma 300 år (BHÅ 60 (1989) s. 119-131)

Sökord: