Årsboksregister 2011-

Förteckning över årsböckernas innehåll 2011-


Denna förteckning över årsböckerna är uppdelad per Brommabok med sökord för varje artikel för att lättare kunna hittas med hjälp av sökrutan nedan.

Bromma hembygdsförenings årsskrift. Foto: Annica Ewing (CC 0)

Registert är under uppbyggnad och kommer att numreras efterhand.


AA. Styrelsens verksamhetsberättelse och sammansättning förekommer i slutet av varje årsbok.
Sökord: Bromma hembygdsförening, Styrelse, Verksamhet


BROMMABOKEN 2011 (årgång 82)

788. Lundberg, Per: Ny årsbok. (BHÅ 82 (2011) sid. 5-6). Kort presentation av författarna i årsboken.

Sökord: årsbok, register, innehåll


789. Collste, Bengt och Unsgaard, Per: Minnesord över Evert Eriksson. (BHÅ 82 (2011) sid. 6-7)

Sökord: Biografier, Eriksson, Evert


790. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2010. (BHÅ 82 (2011) sid. 9-17)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


791. Alvestam Wahlund, Lotta: Villaportarna i 20-talets Bromma. (BHÅ 82 (2011) sid. 19-38)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Engström, Edvin


792. Hjelte-Björklund, Anita: Kristofferskolan – Waldorfskola i Bromma. (BHÅ 82 (2011) sid. 41-48)

Sökord: Skolor, Åkeslund, Steiner, Rudolf


793. Edgren, Björn: Min barndoms plan. (BHÅ 82 (2011) sid. 49-53)

Sökord: Ålsten, Särskilda platser


794. Nilsson. Iréne: Kortenslund genom 70 år. (BHÅ 82 (2011) sid. 55-60)

Sökord: Riksby, Särskilda platser, Bällsta


795. Persson, Ragnar: Ulvsunda industriområde på 1950-talet. (BHÅ 82 (2011) sid. 63-69)

Sökord: Ulvsunda Industriområde, Särskilda platser


796. Ringstedt, Nils och Windelhed, Bengt: Bygder i bronsålderns Bromma. (BHÅ 82 (2011) sid. 71-89)

Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Abrahamsberg, Beckomberga, Nockeby, Riksby, Äppelviken


797. Lundberg, Per: Födelsedagar. (BHÅ 82 (2011) sid. 91)

Sökord: Skolor, Höglandet, Olovslund, Södra Ängby, Olovslundskolan, Höglandsskolan


798. Lundberg, Per: Födelsedagar. (BHÅ 82 (2011) sid. 91)

Sökord: Konst, musik, teater och film., Höglands bio


799. Ringstedt, Nils: Förhistoriska nätsänken? (BHÅ 82 (2011) sid. 91-93)

Sökord: Arkeologi, Fornminnen, fornfynd


BROMMABOKEN 2012 (årgång 83)

800. Lundberg, Per: Ny årsbok. (BHÅ 83 (2012) sid. 5-6)

Sökord: årsbok, register, innehåll


801. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2011. (BHÅ 83 (2012) sid. 7-17)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


802. Wik-Thorsell, Anna Lena: Västerleds kyrkor. (BHÅ 83 (2012) sid. 19-22)

Sökord: Religion, kyrkor, Nockeby, Nockebyhov, Traneberg, Äppelviken, Bergström, Birger


803. Morén, Stellan: Återinvigning av korset på Ålstenen. (BHÅ 83 (2012) sid. 23-24)

Sökord: Allmänna organisationer, Ålsten


804. Fredriksson, Kurt: Så minns jag Abrahamsberg. (BHÅ 83 (2012) sid. 27-34)

Sökord: Abrahamsberg, Särskilda platser


805. Tronêt, Per (Pelle): Klassträff i Ålstens folkskola. (BHÅ 83 (2012) sid. 37-41)

Sökord: Skolor, Ålsten


806. Ohlson, Barbro: Sommarlovsminnen. (BHÅ 83 (2012) sid. 43-44)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


807. Lundberg, Per: Brommas ”blå” byggnader. (BHÅ 83 (2012) sid. 47-51)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Mariehäll


808. Ringstedt, Nils och Windelhed, Bengt: Ulvsunda med omnejd – en intressant järnåldersbygd i Bromma. (BHÅ 83 (2012) sid. 53-66)

Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Ulvsunda Industriområde


809. Ringstedt, Nils och Windelhed, Bengt: Spiralen i Höglandsparken. (BHÅ 83 (2012) sid. 67-69)

Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Höglandet


810. Lundberg, Per: Brommanotiser, ”Födelsedagar”. (BHÅ 83, (2012) sid. 67)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Stora Mossen, Traneberg


811. Ringstedt, Nils: Medeltid i Äppelviken. (BHÅ 83 (2012) sid. 69-70).

Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Äppelviken


812. Lundberg, Per: Ny litteratur. (BHÅ 83 (2012) sid. 70).

Sökord: Litteratur, Ulvsunda


BROMMABOKEN 2013 (årgång 84)

813. Lundberg, Per: Ny årsbok. (BHÅ 84 (2013) sid. 5-6)

Sökord: årsbok, register, innehåll


814. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2012. (BHÅ 84 (2013) sid. 7-17)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


815. Darin, Joanna: Trots allt en kärleksförklaring. (BHÅ 84 (2013) sid. 19-20)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


816. Ljungqvist, Arne: Så föddes Bromma IF. (BHÅ 84 (2013) sid. 23-27)

Sökord: Idrott., Alvik, Ylander, Lasse


817. Reimers, Christian: Trädgårdsstaden i Bromma 100 år. (BHÅ 84 (2013) sid. 29-31)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Ygberg, Herman


818. Wolf, Hans: Blackebergs gymnasium 60. (BHÅ84 (2013) sid. 33-37)

Sökord: Skolor, Blackeberg, Thörnblom, David


819. Ringstedt, Nils och Windelhed, Bengt: Nockeby – från forntid till nutid. (BHÅ 84 (2013) sid. 39-52)

Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Nockeby, Åkeshov, Ålänning, Peter


820. Rahmqvist, Sigurd: Medeltidens Nockeby. (BHÅ 84 (2013) sid. 53-56)

Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Nockeby, Ålänning, Peter


821. Nyström, Bengt: Ulfsunda Fabrique. (BHÅ 84 (2013) sid. 59-77)

Sökord: Industri, Kommunikation, Ulvsunda, Geijer, Bengt Reinhold, Linning, Christian Arvid, Polheimer, Anders, Ruuth, Eric, Wagelin, Johan Henrik


822. Bergström, Philip, Ringstedt, Nils och Windelhed, Bengt: Fynd av romerskt mynt i Norra Ängby. (BHÅ 84 (2013) sid. 70-80)

Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Norra Ängby


823. Lundberg, Per: ”Pirum” 50 år. (BHÅ 84 (2013) sid. 80-81)

Sökord: Allmänna organisationer, Åkeshov


BROMMABOKEN 2014 (årgång 85)

824. Lundberg, Per: Ny årsbok. (BHÅ 85 (2014) sid. 5-6)

Sökord: årsbok, register, innehåll


825. Bergman, Barbro: Bromma hembygdsförening 90 år. (BHÅ 85 (2014) sid. 7-8)

Sökord: Bromma hembygdsförening, årsbok


826. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2013. (BHÅ 85 (2014) sid. 9-18)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


827. Alvestam Wahlund, Lotta: Grindarnas rike. (BHÅ 85 (2014) sid. 19-31)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


828. Eklund, Ulf: IF Ulvarna. (BHÅ 85 (2014) sid. 33-39).

Sökord: Idrott., Ulvsunda


829. Ringstedt, Nils och Windelhed, Bengt: Forntida bebyggelse runt Bromma flygfält. (BHÅ 85 (2014) sid. 41-49)

Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Riksby


830. Strandell, Mia: En bokhandlares tankar. (BHÅ 85 (2014) sid. 51-53)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Äppelviken


831. Ringstedt, Nils: Abrahamsberg i mitt minne. (BHÅ 85 (2014) sid. 55-57)

Sökord: Abrahamsberg, Särskilda platser


832. Lundberg, Per: Historien om en byrå. (BHÅ 85 (2014) sid. 59-60)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Sunnerdahl, Magna, Österlund, Alma


833. Magnusson, Agneta och Planck-Hagberg, Helena: Tallrisförbundet. (BHÅ 85 (2014) sid. 61-62)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


834. Kranz, Sven: Ett vittne från en idyllisk tid i Äppelviken. (BHÅ 85 (2014) sid. 63-64)

Sökord: Äppelviken, Särskilda platser


835. Lundberg, Per: Från förr. (BHÅ 85 (2014) sid. 67-69)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


BROMMABOKEN 2015 (årgång 86)

836. Lundberg, Per: Ny årsbok. (BHÅ 86 (2015) sid. 5-6)

Sökord: årsbok, register, innehåll


837. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2014. (BHÅ 86 (2015) sid. 7-18)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


838. Stegenberg, Ulla-Britt: Bromma hembygdsförenings 90-årsjubileun vid Åkeshofs slott den 31 augusti 2014. (BHÅ 86 (2015) sid. 21-24)

Sökord: Bromma hembygdsförening, årsbok


839. Finnman, Olle: Bällstavägen genom Mariehäll. Kungsväg, landsväg, affärsgata. (BHÅ 86 (2015) sid. 25-31)

Sökord: Mariehäll, Särskilda platser


840. Lindevall, Stephan: Vad försiggår i berget. (BHÅ 86 (2015) sid. 33-40)

Sökord: Stora Mossen, Särskilda platser


841. Rabenius, Viveka: Nockeby Familjehotell – en bortglömd historia. (BHÅ 86 (2015) sid. 43-49)

Sökord: Allmänna organisationer, Nockebyhov, Bauer, Walter


842. Ringstedt, Nils: Spännande spår från Brommas medeltid. (BHÅ 86 (2015) sid. 51-64)

Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Nockeby, Ulvsunda, Ålsten, Äppelviken, Hansson, Hans


843. Sandén, Björn: Ett hus i Äppelviken. (BHÅ 86 (2015) sid. 67-78)

Sökord: Äppelviken, Särskilda platser, Bergh, Gustaf, Deas-Olsson, Olof


844. Lundberg, Per: En läsarreaktion. (BHÅ 86 (2015) sid. 80)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Österlund, Alma


BROMMABOKEN 2016 (årgång 87)

845. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2015. (BHÅ 87 (2016) sid. 7-18)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


846. Wolf, Hans: Bromma i Stockholm. (BHÅ 87 (2016) sid. 21-22)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


847. Morssing, Iréne: Gå i Ålstens skola och bo på Björnholmen. (BHÅ 87 (2016) sid. 23-25)

Sökord: Skolor, Ålsten


848. Wingborg, Olle: Ålstensskolan då och nu. (BHÅ 87 (2016) sid. 27-32)

Sökord: Skolor, Ålsten, Fries, Carl, Thörn, Folke


849. Reimers, Christian: Bromma i litteraturen. (BHÅ 87 (2016) sid. 35-48)

Sökord: Litteratur, Ardelius, Lars, Harding, Gunnar, Myrdal, Jan, Sarenbrant, Sofie, Siwertz, Sigfrid, Söderberg, Hjalmar


850. Ringstedt, Nils: Märklig husgrundsterass på berget intill City Gross. (BHÅ 87 (2016) sid. 49-53)

Sökord: Arkeologi, Fornminnen


851. Wolf, Hans och Edlund, Kent: SS-buss gör en ensamfärd i Stora Mossens skidbacke. (BHÅ 87 (2016) sid. 55-57)

Sökord: Stora Mossen, Särskilda platser


852. Renhuldt, Maria: Lördagskväll på 12:an. (BHÅ 87 (2016) sid. 59-60)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


853. Ringstedt, Nils: Norra Ängby från forntid till nutid. (BHÅ 87 (2016) sid. 63-75)

Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Norra Ängby


854. Cunelius, Kerstin: Elfvinggården jubileumsåret 2015. (BHÅ 87 (2016) sid. 77-83)

Sökord: Allmänna organisationer, Elfving, Gunborg, Ingeborg


855. Unsgaard Per: Bengt Collste 1913-2015. (BHÅ 87 (2016) sid. 85-86)

Sökord: Biografier, Collste, Bengt


BROMMABOKEN 2017 (årgång 88)

856. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2016. (BHÅ 88 (2017) sid. 7-18)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


857. Öberg, Hans: Kyrksjöns många gåtor. (BHÅ 88 (2017) sid. 21-32)

Sökord: Biologi, Bromma Kyrka


858. Wolf, Hans: Riksby i tidens ström. (BHÅ 88 (2017) sid. 35-38)

Sökord: Riksby, Särskilda platser


859. Finnman, Olle: Mariehäll före och efter Annedal. (BHÅ 88 (2017) sid. 41-48)

Sökord: Mariehäll, Särskilda platser


860. Ringstedt, Nils: Spännande fynd från torpet Frökendal eller Torfstickan. (BHÅ 88 (2017) sid. 49-53)

Sökord: Arkeologi, Fornminnen


861. Wingborg, Olle: Telefonkatalogerna berättar. (BHÅ 88 (2017) sid. 55-58)

Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


862. Fredriksson, Kurt: En rundvandring i Blackeberg. (BHÅ 88 (2017) sid. 59-69)

Sökord: Blackeberg, Särskilda platser


863. Lehnberg, Siv: Norra Ängby i mitt hjärta. (BHÅ 88 (2017) sid. 67-69)

Sökord: Norra Ängby, Särskilda platser


864. Ljunggren, Magnus: Pionjärer i Brommasporten. (BHÅ 88 (2017) sid. 71-75)

Sökord: Idrott., Holmqvist, Birger


865. Ringstedt, Nils: Stenristningar i Bromma från forntid till nutid. (BHÅ 88 (2017) sid. 77-93)

Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Bromma Kyrka


BROMMABOKEN 2018 (årgång 89)

  866. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2017. (BHÅ 89 (2018) sid 7-18)

  Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


  867. Unsgaard, Per: Bromma kyrka 850 år. (BHÅ 89 (2018) sid. 21-22)

  Sökord: Religion, kyrkor, Bromma Kyrka


  868. Larsson, Inger: Bällsta gård – historia och stadens planer för området kring gården. (BHÅ 89 (2018) sid. 23-30)

  Sökord: Bällsta, Särskilda platser


  869. Finnman, Olle: Mariehälls gröna byggnader. (BHÅ 89 (2018) sid. 33-43)

  Sökord: Mariehäll, Särskilda platser


  870. Ljunggren, Magnus: Fjodor Sjaljapin i Ålsten. (BHÅ 89 (2018) sid. 45-49)

  Sökord: Konst, musik, teater och film.


  871. Engström, Göran och Lundberg, Per: Ålsten då och nu. (BHÅ 89 (2018) sid. 51-58)

  Sökord: Ålsten, Särskilda platser


  872. Ringstedt, Nils: Vad finns kvar av Åkerslunds- och Katrinelundstorpen. BHÅ 89 (2018) sid. 61-67)

  Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Åkeslund


  873. Cunelius, Kerstin: Campusområde Bromma. (BHÅ 89 (2018) sid. 69-79)

  Sökord: Allmänna organisationer, Nockebyhov


  874. Larsson, Inger: Trädgårdsmästerierna i Bromma Kyrka under 1900-talet. (BHÅ 89 (2018) sid. 81-90)

  Sökord: Biologi, Bromma Kyrka, Ljunggren, Nils, Löfgren, Erik


  875. Ringstedt, Nils: Nyupptäckta stenristningar i Bromma. (BHÅ 89 (2018) sid. 91-98)

  Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Kihlmark, Per Vilhelm


  BROMMABOKEN 2019 (årgång 90)

  876. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2018. (BHÅ 90 (2019) sid. 7-20)

  Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


  877. Nybäck, Henrik: Beckomberga – från gård till vård. (BHÅ 90 (2019) sid. 27-38)

  Sökord: Beckomberga, Särskilda platser


  878. Ljunggren, Magnus: 50-talets autografsamlande i Bromma. (BHÅ 90 (2019) sid. 41-44)

  Sökord: Idrott.


  879. Rngstedt, Nils: Forn- och kulturhistoriska lämningar i Åkeshov och Åkeslund. (BHÅ 90 (2019) sid. 47-56)

  Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Åkeshov, Åkeslund


  880. Ringstedt, Nils: Södra Ängbys gatunamn. (BHÅ 90 (2019) sid. 59-66)

  Sökord: Södra Ängby, Särskilda platser


  881. Wingborg, Olle: Som triangelpojke i Bromma KFUM. (BHÅ 90 (2019) sid. 69-76)

  Sökord: Allmänna organisationer, Engkvist, Olle


  882. Lundberg, Per: Affärshuset vid Ålstens Gård (BHÅ 90 (2019) sid. 77-82)

  Sökord: Ålsten, Särskilda platser


  883. Lewén, Petra: Bromma i bild. (BHÅ 90 (2019) sid. 84-85)

  Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


  884. Reimers, Christian: Allt som skrivits om Äppelviken. (BHÅ 90 (2019) sid. 90)

  Sökord: Litteratur


  885. Wolf, Hans: Bromma kyrka i historiens ljus. (BHÅ 90 (2019) sid. 91-93)

  Sökord: Religion, kyrkor, Asmussen, Erik


   

  BROMMABOKEN 2020 (årgång 91)

   886. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2019. (BHÅ 91 (2020) sid. 7-20)

   Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria, Alvik, avlopp, Pripps, Bromma flygfält


   887. Iverus, Johan: Monteliusmedaljen till Nils Ringstedt. (BHÅ 91 (2020) sid. 22-23)

   Sökord: Biografier


   888. Ohlsson, Esbjörn: Voltazonen – ett parkbälte i Bromma. (BHÅ 91 (2020) sid. 25-29)

   Sökord: Biologi


   889. Vestergren, Lars: Så kom el, vatten och telefon till området Bromma Kyrka. (BHÅ 91 (2020) sid. 31-40)

   Sökord: Bromma Kyrka, Särskilda platser


   890. Alm, Leif: Vi som växte upp på Höjden. (BHÅ 91 (2020) sid. 43-54)

   Sökord: Åkeslund, Särskilda platser, Åkeshov


   891. Wolf, Hans: Ett mörklagt Södra Ängby. (BHÅ) 91 (2020) sid. 55-58)

   Sökord: Södra Ängby, Särskilda platser


   892. Arvidsson, Johan: Bromma i bild. (BHÅ 91 (2020) sid. 60-61)

   Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


   893. Ringstedt, Nils och Reimers, Christian: Drottning Kristinas källa intill Grävlingsvägen i Bromma. (BHÅ 91 (2020) sid. 63-67)

   Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Stora Mossen


   894. Ringstedt, Nils: Stora Ängby får nytt liv. (BHÅ 91 (2020) sid. 69-72)

   Sökord: Norra Ängby, Särskilda platser


   895. Wolf Hans: Klingande slottspark. (BHÅ 91 (2020) sid. 73-74)

   Sökord: Konst, musik, teater och film.


   896. Ringstedt, Nils: Fornminnesvård är också miljövård. (BHÅ 91 (2020) sid. 75-85)

   Sökord: Arkeologi, Fornminnen


   897. Lundberg, Per och Wennberg, Arne: Bromma flygplats i årskrönikorna 1977-2018. (BHÅ 91 (2020) sid. 87-96)

   Sökord: Industri, Kommunikation, Riksby


   898. Reimers, Christian: När Jompa var världens centrum. (BHÅ 91 (2020) sid. 99-101)

   Sökord: Litteratur


   899. Gerland Josef: Vardagsliv vid en villaväg (1962). (BHÅ 91 (2020) sid. 103-119)

   Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


   BROMMABOKEN 2021 (årgång 92)

    900. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2020 (BHÅ 92 (2021) sid. 7-17)

    Sökord: Lokalhistoria, kulturhistoria


    901. Rydberg, Lennart: Till sjöss mot Bromma 1859–1935 (BHÅ 92 (2021) sid. 19-28)

    Sökord: Kommunikation, Ångbåtar


    902. Nyman, Seppo: Från kungavägen till tvärbanan (BHÅ 92 (2021) sid. 29-39)

    Sökord: Kommunikation, Lokalhistoria


    903. Virin, Niclas: Ridhuset i Äppelviken (BHÅ 92 (2021) sid. 41-53)

    Sökord: Artur Wiedersheim-Paul, Birger Johansson, Karl Gösta Svensson, Särskilda platser, Stora Mossen, Äppelviken


    904. Brynielsson, Lars: En pionjärfotograf i Norra Ängby (BHÅ 92 (2021) sid. 55-59)

    Sökord: Nils Åzelius, Biografier


    905. Ringstedt, Nils Vad signalerade rösena i bronsålderns Bromma? (BHÅ 92 (2021) sid. 61-74)

    Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Särskilda platser, Smedslätten, Judarskogen, Eneby, Riksby, Åkeshov, Beckomberga, Södra Ängby


    906. Ringstedt, Nils och Larsson Inger: Återfunnen skålgropssten på Beckomberga gravfält 57 (BHÅ 92 (2021) sid. 75-79)

    Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Särskilda platser, Beckomberga


    907. Ringstedt, Nils och Tonemar Philip: Nyupptäckta gravar på Skidbacksberget i Abrahamsberg (BHÅ 92 (2021) sid. 81-84)

    Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Särskilda platser, Abrahamsberg


    908. Nilsson, Torbjörn: Husgrundssafari från Smedslättens gård till Ålstensängen . (BHÅ 92 (2021) sid. 85-100)

    Sökord: Särskilda platser, Smedslätten, Ålsten


    909. Cunelius, Kerstin: Ateljévillorna i Åkeshov (BHÅ 92 (2021) sid. 101-116)

    Sökord: Konst, musik, teater och film, Lokal- och kulturhistoria, Bo Y:son Sjöberg, Esaias Thorén, Einar Rosén, Gustav Rudberg, Särskilda platser, Åkeshov,


    910. Oblakoff, Inga: Gubbkärrets koloniförening (BHÅ 92 (2021) sid. 119-121)

    Sökord: Allmäna organisationer, Särskilda platser, Nockebyhov


    911. Hjelm, Stefan: Grubbs handelsträdgård,vid Bällstavägen (BHÅ 92 (2021) sid. 123-130)

    Sökord: Särskilda platser, Eneby, Lennart Grubb, Nils Grubb, Vilhelm Gustafsson


    912. Hallberg, Jonas: Konstnärerna i Södra Ängbys gatunamn (Ringstedt Nils) – En bokanmälan (BHÅ 92 (2021) sid. 132-134)

    Sökord: Bokrecension, Litteratur


    913. Windelhed, Bengt: Folket i Bromma Kyrktrakt (Inger Larsson, Kristina Lindgren, Eva Klaman och Lars Lindgren) – En bokanmälan (BHÅ 92 (2021) sid. 135-137

    Sökord: Bokrecension, Litteratur


    914. Lundberg, Per: Register över Brommaboken 2010–2020 (BHÅ 92 (2021) sid. 148-162)

    Sökord: årsbok, register, innehåll


    BROMMABOKEN 2022 (årgång 93)

    915. Wennberg, Arne: Brommakrönika 2021 (BHÅ 93 (2022) sid. 7-20)

    Sökord: Byggnation, stadsplaner och näringsliv. Bromma flygfält, Kommunikation och trafik. Skolor, Kyrkligt. Det allmänna och allmänheten, Natur och kultur


    916. Larsson, Inger och Lindberg, Anna-Lisa (1918-2010): Berättelse om syskonen Johan, Anna och Laura (BHÅ 93 (2022) sid. 23-38)

    Sökord: Bromma Kyrka, Bromma trädgårdar, Johannelund. Alvik.


    917. Cunelius, Kerstin: Bryggar-Anna byggde bostäder och biografer(BHÅ 93 (2022) sid. 39-57)

    Sökord: Anna Johansson-Viborg, Carl Lindhagen. Anna Lindhagen, Per-Olof Hallman, Traneberg, Ulvsunda, Alvik, Äppelviken, Biografer.


    918. Ljunggren, Magnus: Min cineastiska barndom på Bromma-Teatern (BHÅ 93 (2022) sid. 59-63)

    Sökord: Alvik, Biografer.


    919. Ringstedt, Nils: Hällristningen som föreställer Tor och Oden (BHÅ 93 (2022) sid. 65-67)

    Sökord: Arkeologi, fornminnen.


    920. Brynielsson, Lars: Runstensplan – Norra Ängbys västra affärscentrum som sakta försvann (BHÅ 93 (2022) sid. 69-76)

    Sökord: Norra Ängby, Lokal- och kulturhistoria.


    921. Lundberg, Per: Annonser och annonsörer i BHFs årsböcker under 90 år (BHÅ 93 (2022) sid. 77-85)

    Sökord: Ekesiöö, ICA, Benmjölsfabrik, Sandviks lim.


    922. Larsson, Inger: Grannsamverkan och försäkringar förr och idag (BHÅ 93 (2022) sid. 87-91)

    Sökord: Bromma Kyrka, Norra Ångby.


    923. Berg, Bodil genom Lindberg, Conny: Far arbetade på Stockholms Benmjölsfabrik(BHÅ 93 (2022) sid. 93-102)

    Sökord: Benmjölsfabriken, Traneberg, Sandvik.


    924. Ohlsson, Esbjörn: Vi lekte på gatan – minnen från 1960-talets Furusångsvägen (BHÅ 93 (2022) sid. 105-110)

    Sökord: Ålsten, Funkishus, Lokalhistoria.


    925. Ringstedt, Nils: Spännande fornminnen vid Åkeshovs slott(BHÅ 93 (2022) sid. 111-115)

    Sökord: Arkeologi, Fornminnen, Åkeshov.


    926. Larsson, Inger: Kulturminnesskyltar i Bromma samt Fornfyndappen, (BHÅ 93 (2022) sid. 117-122)

    Sökord: Beckomberga, Kulturminnesskylt, Fornfynd


    927. Dünkelberg, Roberto: Bokanmälan: På spaning efter Brommas historia(BHÅ 93 (2022) sid. 123-126)

    Sökord: Bokanmälan, Ringstedt


    928. Bilder från det gamla Ulvsunda (BHÅ 93 (2022) sid. 141-144)

    Sökord: Ulvsunda. (Se även Hans Walters artikel i Brommaboken 2006)


    BROMMABOKEN 2023 (Årgång 94)

     

    929. Walterson, Frank: Brommakrönika 2022 (BHÅ 94 (2023) s. 7-23)

    Sökord:

     

    930. Nilsson, Torbjörn: 100 år i Smedslätten (BHÅ 94 (2023) s. 25-26)

    Sökord:

     

    931. Nilsson, Torbjörn: Trähusbebyggelsen i Smedslätten (BHÅ 94 (2023) s. 27-36)

    Sökord:

     

    932. Bystedt, Monika: Smedslättsminnen (BHÅ 94 (2023) s. 37-56)

    Sökord:

     

    933. Schmidt, Rita: Huset på Önskeringsvägen (BHÅ 94 (2023) s. 57-62)

    Sökord:

     

    934. Ringstedt, Nils: Kämpakumlet fornvårdat (BHÅ 94 (2023) s. 63-66)

    Sökord:

     

    935. Ljunggren, Magnus: Ett sekel på Brommakondis (BHÅ 94 (2023) s. 67-72)

    Sökord:

     

    936. Cunelius, Kerstin: Konsum på Rånövägen (BHÅ 94 (2023) s. 73-88)

    Sökord:

     

    937. Wichman, Märta: Hemma på Hemsövägen (BHÅ 94 (2023) s. 89-98)

    Sökord:

     

    938. Stegenberg, Ulla-Britt: Vägarna korsas i Nockebyhov (BHÅ 94 (2023) s. 99-106)

    Sökord:

     

    939. Wennerholm, Britta: Solhöjden – sommarhemmet i Södra Ängby (BHÅ 94 (2023) s. 107-112)

    Sökord:

     

    940. Larsson, Inger: Tre intressanta hus i Mariehäll byggda omkring 1907 (BHÅ 94 (2023) s. 113-120)

    Sökord:

     

    941. Ringstedt, Nils: Spår av gamla torp och kvarnar i Bromma (BHÅ 94 (2023) s. 121-132)

    Sökord:

     

    942. Larsson, Inger: Ny kulturminnesskylt i Åkeshov (BHÅ 94 (2023) s. 133-142)

    Sökord: